KRITISK: Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mener det haster med å rydde opp i problemene i Forsvaret. Bildet er fra en Nato-øvelse i mars.

Kontrollkomiteen leverte innstilling til Stortinget: − Må bli starten på et ordentlig oppryddingsarbeid

En enstemmig kontrollkomité stiller seg bak Riksrevisjonens rapport, som avdekket flere svakheter ved Forsvarets evne til å forsvare landet.

Publisert:

– Dette må bli starten på et ordentlig oppryddingsarbeid, sier Seher Aydar (Rødt), medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Hun har vært saksordfører for behandlingen av Riksrevisjonens undersøkelse, som slo ned som en bombe i oktober i fjor:

«I dag legger vi frem en av de mest alvorlige rapportene vi noen gang har lagt frem», uttalte riksrevisoren.

Seher Aydar i Rødt.

Dette var et av de mest alvorlige funnene i Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets informasjonssystemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling i operasjoner:

Forsvaret har mangler i evnen til å oppdage og bekjempe digitale angrep.

Tirsdag la kontrollkomiteen frem sin innstilling for Stortinget.

Dette er de viktigste punktene:

  • En enstemmig kontrollkomité mener at manglene kan påvirke Forsvarets evne til å forsvare landet (operativ evne) og at dette er desto mer alvorlig i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.
  • Komiteen peker på at det kjøpes nytt utstyr til Forsvaret som ikke fungerer med systemene de allerede bruker.
  • Komiteen peker på at Forsvarsmateriell og Forsvaret har hatt overlappende oppgaver og uklar rolledeling.

Innstillingen fra kontrollkomiteen vil bli behandlet på et stortingsmøte i april.

– Når kontrollkomiteen står så samlet som vi nå, er det et sterkt signal til enhver regjering, sier Seher Aydar.

HØRING I STORTINGET: Fra venstre Lubna Jaffery (Ap), Even Eriksen (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Seher Aydar (Rødt).

– Vi gir nå en tydelig beskjed om at vi er enige med Riksrevisjonen. Det haster med å rydde opp i problemene som er avdekket, spesielt sett i lys av dagens sikkerhetssituasjon, sier Aydar

– Jeg ønsker at dette skal lede til handling.

Hun kaller det urovekkende at Riksrevisjonen avdekket at sårbarheter i Forsvarets informasjonssystemer kan gjøre det vanskeligere å håndtere angrep mot norske mål.

– Det er ikke holdbart. Jeg forventer at regjeringen ikke gjentar feilene fra forrige regjering, sier Aydar.

En samlet kontrollkomité stiller seg også bak Riksrevisjonen kritikk av at sentrale oppgaver i Forsvaret overtas av private selskaper.

– Komiteen ber regjeringen avklare hva slags plikt slike selskap har til å stille opp i krise og krig.

Da Riksrevisjonen la frem sin rapport i fjor høst, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at hans department deler oppfatningen av tingenes tilstand.

– Det er alvorlige funn Riksrevisjonen har avdekket. Vi er kjent med manglene, og disse er fulgt opp gjennom en rekke tiltak. Selv om Riksrevisjonen skriver at dette ikke påvirker vår evne til daglige operasjoner, påpeker de at manglene kan få følger for vår operative evne. Dette tar jeg svært alvorlig, sa han blant annet i en pressemelding.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no