GIKK AV: Hans Sverre Sjøvold var tidligere politimester i Oslo. I juni gikk han av som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.

Oslo politidistrikt får kraftig kritikk i Sjøvold-gransking

En politiansatt ble 100 prosent ufør etter å ha varslet om press og trusler i Oslo politidistrikt. En gransking slår fast at Hans Sverre Sjøvolds våpenlevering skapte betydelige problemer.

Publisert:

I mai avslørte VG at en politiansatt fikk utbetalt 1,2 millioner kroner da han sa opp jobben sin som saksbehandler ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt.

Mannen hadde fortalt Spesialenheten for politisaker om press og trusler fra kolleger og ledere om å ta imot tre våpen daværende politimester Hans Sverre Sjøvold ønsket å kvitte seg med.

Sjøvold fikk i 2020 en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen gjennom flere år.

Etter at VG skrev om millionavtalen, gikk Sjøvold av som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i juni i år.

Den politiansatte familiefaren er blitt 100 prosent ufør etter saken og hans advokat Per Zimmer uttalte før sommeren til VG:

– For min klient er ikke erstatningen noe annet enn et plaster på et dypt sår som ikke vil gro.

Etter VGs avsløringer igangsatte politidirektør Benedicte Bjørnland en ekstern gransking av saken og hvordan varselet hadde blitt behandlet i Oslo politidistrikt.

Onsdag ble rapporten lagt frem.

VENTET PÅ SVAR: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) måtte flere ganger svare på spørsmål om Sjøvold-saken fra stortingets talerstol. Mehl sa det var viktig at alle sider av saken ble gjennomgått.

Ikke i tråd med loven

Dette er hovedkonklusjonene i granskingsrapporten:

  • Sjøvolds innlevering av våpen i Oslo politidistrikt skapte betydelige problemer.
  • Våpnene ble levert til et kontor som i utgangspunktet ikke kunne ta dem imot.
  • De som skulle ha vurdert saken (påtale) ville ha vært inhabile til å behandle en våpeninnlevering fra sin egen sjef.
  • Sjøvold hadde imidlertid ingen kjennskap til eller befatning med varslingssaken. Det foreligger heller ikke noen holdepunkter for at han forsøkte å påvirke prosessen etter at våpnene var innlevert.
  • Saksbehandleren som tok opp saken i 2015–2016 varslet om kritikkverdige forhold, men dette ble ikke oppfattet som et varsel av Oslo politidistrikt. Varselet ble derfor ikke fulgt opp i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer.
  • Arbeidsgivere har en spesiell plikt til å følge med på arbeidsmiljøet til ansatte som har varslet (omsorgsplikt). Varsleren befant seg i en særlig sårbar situasjon, men det ble ikke iverksatt noen tiltak for å ivareta arbeidsmiljøet hans i 2016. Dette er et brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.
  • Senere varsel i 2019 ble rapportert oppover i linjen i Oslo politidistrikt. Fordi Spesialenheten da undersøkte saken, valgte politidistriktet å ikke gå ytterligere inn i saken på dette tidspunktet. Varsleren burde ha vært informert om, og involvert i denne vurderingen.
  • Behandlingen av saken høsten 2020 ble ikke fullført i henhold til de gjeldende rutinene for håndtering av varslingssaker.

Granskingen er gjennomført av advokatfirmaet Haavind på oppdrag fra Politidirektoratet og Oslo politidistrikt.

SKAL LÆRE: Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Forsøkte å varsle ledere

Den politiansatte ved våpenkontoret forsøkte allerede i 2016 å varsle sine ledere i Oslo politidistrikt om det han mente var en våpeninnlevering i strid med regelverket. Men først i mai 2020 – over fire år etter senere – opprettet Oslo politidistrikt en varslersak.

Varsleren ønsker foreløpig ikke å gi noen kommentar til rapporten.

Varslerens advokat, Per Zimmer, hos Vaag og Zimmer Advokatfirma, sier imidlertid på egne vegne at rapporten viser klart at Oslo politidistrikt har sviktet i flere ledd og at flere ledere i organisasjonen både så og burde ha sett at deres manglende håndtering av varslene rammet varsleren på en svært uheldig måte.

– At enkeltpersoner ikke fanget opp varslene og iverksatte tiltak er problematisk all den tid retningslinjer og rutinebeskrivelser tilsynelatende var på plass. Dette viser at et system aldri blir bedre enn menneskene som er satt til å forvalte det.

VÅPEN: Dette er ett av tre våpen som Sjøvold skal ha oppbevart ulovlig.

Politimester beklager

Politimester i Oslo, Beate Gangås, erkjenner at varsleren ikke er behandlet korrekt.

– Evalueringsrapporten har konkludert med at saken burde vært behandlet som en varslingssak mye tidligere, og allerede i 2016. Det er beklagelig at dette ikke ble gjort, da det har ført til at saken ble svært belastende og har fått store konsekvenser, kommenterer Gangås i en pressemelding.

BEKLAGER: Politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt.

VG har bedt om intervju med politidirektør Benedicte Bjørnland. I en pressemelding sier hun:

– Jeg opplever en stor grad av ydmykhet hos ledelsen i Oslo politidistrikt i forhold til de feil og svakheter som rapporten peker på.

Seksjonssjef for Arbeidsrett i Politidirektoratet Frode Aarum sier til VG at rapporten skal inngå i arbeidet med å forbedre etatens varslingsrutiner.

– Er det noe du vil si til varsleren?

– Jeg stiller meg bak beklagelsen som har kommet fra politimesteren i Oslo.

– Utrolig lei meg

Leder i Oslo politiforening, Marius Bækkevar, sier til VG at konsekvensene for varsler har vært formidable og mener det var viktig med en ekstern gransking.

– Jeg er først og fremst utrolig lei meg for at varsler har blitt ufør som følge av denne saken. Det er en helt uakseptabel konsekvens, sier han.

Bækkevar håper Oslo Politiforening finner læringspunkter og kan levere bedre støtte til neste varsler.

– Jeg har også bedt Politiets Fellesforbund sentralt om å undersøke om det er læringspunkter, også for oss, i vår støtte til medlemmet.

Justisminister Emilie Enger Mehl uttrykte før sommeren at en eventuell fryktkultur i politiet måtte undersøkes og at alle sider av saken måtte gjennomgås.

Etter at rapporten ble lagt frem skriver justisministeren at rapporten har flere læringspunkter:

– Jeg er glad for at både politimesteren i Oslo og politidirektøren er tydelig på at politiet skal lære av dem. Det er bra at rapporten skal inngå i politiets pågående arbeid med varslingsrutiner og praktiseringen av disse, skriver Mehl.

POLITILEDERE: Avgått PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, justisminister Emilie Enger Mehl og politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Ikke spesialbehandlet

I avhør med Spesialenheten har Hans Sverre Sjøvold avvist at han ble spesialbehandlet fordi han var politimester i Oslo. Den daværende politimesteren leverte inn våpen til en ansatt ved våpenkontoret som tilhørte samme frokostklubb som ham, fremkom det i avhørene som VG har fått innsyn i.

I et brev fra Oslo politidistrikt fra 3. juli 2020 skrev tidligere visepolitimester Sveinung Sponheim til den politiansatte: «I denne saken er en ansattes varslingsplikt satt opp mot lojalitetsbindinger til en leder av virksomheten, og hvor prinsippet om krav til likebehandling ble fraveket».

– Det ligger vel i det at en leder åpenbart ble behandlet annerledes enn en vanlig person, sa Sponheim til VG.

I juni 2020 fikk Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen. Spesialenheten henla påstandene om at Sjøvold skal ha misbrukt sin stilling ved å legge press på ansatte i politidistriktet.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no