VIL OPPRETTHOLDE ALDERSKRAV: – Ulykkesstatistikken viser en markant økning fra 80 års alder og oppover, sier direktør for trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet, Bodil Rønning Dreyer, til VG. Derfor råder de Samferdselsdepartementet til å beholde et alderskrav for helseattest. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Foreslår å heve aldersgrensen for helseattest for førerkort

Aldersgrensen for helseattest for førerkort bør heves fra 75 til 80 år, foreslår Vegdirektoratet og Helsedirektoratet. NAF etterlyser fortsatt en gjennomgang av hvor god attesten egentlig er.

 • Ingvild Silseth

Artikkelen er over ett år gammel

Eldre som ønsker å fornye førerkortet etter fylte 75 år, må i dag gjennomgå en helsetest hos fastlegen. Flere har påpekt at de kognitive og medisinske undersøkelsene som inngår i denne testen er altfor strenge.

I april i fjor fikk Helsedirektoratet og Vegdirektoratet i oppdrag av Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet å se på alternative løsninger til dagens ordning.

En arbeidsgruppe med representanter fra de to direktoratene har gått gjennom aktuell forskning på området, og nå kommet med en anbefaling om å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år.

– Det anbefales samtidig at utviklingen følges nøye, slik at det eventuelt kan foretas endringer, både dersom erfaringene sier at trafikksikkerheten svekkes eller at folkehelsen ytterligere forbedres, heter det i skrivet Vegdirektoratet sendte til Samferdselsdepartementet mandag.

Fikk du med deg denne? Anders (101) har kjørt bil siden mellomkrigstiden – se video under:

Vil forenkle ordningen

Helseminister Bent Høie (H) uttalte i fjor at dagens helseattest-ordning er en oppgave som både fastlegene og mange av pasientene opplever som ganske unødvendig.

Ved å heve aldersgrensen til 80 år, vil det lette presset på fastlegene siden noen aldersklasser ikke trenger å få utstedt attest, skriver direktoratene.

– Det er beregnet at en vil få en halvering av antall bilførere som skal ha helseattest på grunn av alder.

les også

Trygg Trafikk roper varsku om syke og eldre sjåfører: Aase (91) kjørte bil med sterkt svekket syn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) sier til VG at det er viktig å forenkle dagens ordning.

– Vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag og samtidig frigi kapasitet hos fastlegene, sier hun, og bekrefter at de har mottatt rapporten fra Vegdirektoratet og Helsedirektoratet.

– Jeg merker meg at direktoratene er tydelig på at aldersgrensen bør heves. Vi både lever og er friskere lengre. Jeg vil nå sammen med min kollega i samferdselsdepartementet gå grundig igjennom rapporten for å se hva vi lander på, sier Michaelsen.

Samferdselsdepartementet ønsker ikke å kommentere forslaget på nåværende tidspunkt, da de akkurat har fått rapporten.

HAR MOTTATT RAPPORTEN: Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) skal sammen med sin kollega i samferdselsdepartementet gå grundig igjennom rapporten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Bedre folkehelse

Vegdirektoratet skriver i sin rapport at de ikke har funnet entydige svar på gode, realiserbare og kostnadseffektive alternativer med dokumentert effekt på nasjonalt nivå.

De falt til slutt ned på alternativet om å heve grensen, og begrunner det blant annet med at folkehelsen er ytterligere forbedret enn hva den var i 2007, da Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet gjorde sin forrige utredning på dette området.

– Flere eldre er på veien og ulykkesrisikoen er gått ned. Dagens 75-åringer har lengre kjøreerfaring og i mer moderne trafikk og moderne kjøretøy enn hva deres 10–12 år eldre medtrafikanter hadde.

Direktoratene foreslår at kontrollintervallet bør fortsette å være på to år, slik som i dag.

– Dette alternativet vil ivareta hensynet til helsepersonell som kan vise til formelle krav når de vurderer pasientens helseforhold opp mot egnethet som fører. Det vil samtidig kunne gi større sikkerhet for at bilførere ikke unndrar seg vurdering eller ikke oppsøker lege fordi de mangler sykdomsinnsikt etter at de er fylt 80 år.

les også

Atle (51) får ikke fornyet førerkortet – kan miste jobben

På spørsmål om hvorfor Vegdirektoratet velger å beholde kravet om helseattest, svarer direktør for trafikant- og kjøretøyavdelingen, Bodil Rønning Dreyer:

– Ulykkesstatistikken viser en markant økning fra 80 års alder og oppover. Vegdirektoratet mener derfor at det av trafikksikkerhetsmessige hensyn er fornuftig å opprettholde et alderskrav for helseattest fra 80 år.

Pirkete

Anders Madslien (80) jobbet mange år som statssekretær i samferdselsdepartementet under Willoch-regjeringen. I 2016 mistet han selv førerkortet etter kognitive og medisinske undersøkelser.

Siden den gang har han kjørt uten gyldig førerkort. Han er ikke fornøyd med det nye forslaget.

– Jeg hadde nok håpet at arbeidet skulle gi et resultat som betydde mer enn dette. Dette syns jeg er pirkete, sier Madslien.

DISKRIMINERENDE: Anders Madslien ble fratatt førerkortet i 2016 etter en helseundersøkelse. Han mener kravet om en helseattest er ren aldersdiskriminering. Foto: Trond Solberg

Han mener kravet om en helseattest er unødvendig, og viser til at hverken Sverige, Danmark eller Tyskland har et slikt krav.

– Dette er ren aldersdiskriminering. Hele den attesten som fastlegen skal lage, burde droppes etter mitt skjønn. Så burde man behandle eldre på samme måte som man behandler yngre folk og ikke skjære alle som fyller 80 år over én kam.

Etterlyser gjennomgang av helseattesten

Da VG snakket med NAF i november, sa fagsjef for trafikktrening Morten Fransrud at dagens helseattest-ordning kan føre til at mange får inndratt førerkortet på feil grunnlag. Han mener at tiltaket med kognitiv test har vist seg å være nytteløst.

– Hvis ikke myndighetene kan dokumentere at dagens ordning har effekt, mener vi at de må se etter andre løsninger, sa Fransrud.

Senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF sier følgende om det nye forslaget:

– Vi etterlyser fortsatt en gjennomgang av helseattesten og effektene den har. Det hjelper ikke å heve aldersgrensen dersom systemet rundt helseattesten ikke gir gode nok svar på hvem som skal miste førerretten og ikke. Her er det et spørsmål om selve kvaliteten av undersøkelsene som blir gjort, hvilke fagfolk som skal utføre de ulike testene, om alle skal alle fastleger gjennomføre undersøkelsene eller kun spesialister. Disse spørsmålene gir ikke denne rapporten svar på.

les også

Snø, snø og atter snø: Sør- og Østlandet får påfyll igjen onsdag, torsdag og også til helgen

Tar hensyn til usikkerhetsmomentene

Fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie sier til VG at det er flere grunner til at de anbefaler å beholde kravet til en aldersgrense. Blant annet viser statistikk viser at risikoen for ulykke og skade for aldre bilførere stiger fra 80 års alder.

– Det andre er at Norge ligger lavest i antall trafikkulykker per kilometer, sammenlignet med andre land. Vår praksis med krav til helseattest kan ha hatt en medvirkende rolle til det. Det tredje er at forskningen ikke gir et bilde av hvor mange som slutter å kjøre fordi de vet at de skal oppfylle et sett av helsekrav, og at det kan være en del av forklaringen på relativ lave ulykkestall for de eldste, sier Lie og legger til:

– I valget mellom å anbefale å oppheve krav om helseattest eller å sette en høyere aldersgrense har vi derfor kommet til å øke alderen til 80 år for å ta hensyn til disse usikkerhetsmomentene.

Mer om

 1. Helse- og omsorgsdepartementet
 2. Samferdselsdepartementet
 3. Vegdirektoratet
 4. Trafikksikkerhet
 5. Førerkort
 6. Trafikk
 7. NAF

Flere artikler

 1. Ut mot førerkort-test for eldre: – Nå må vi slutte å plage eldre unødvendig

 2. Spesialist om førerkortattest for eldre: – Utelukker de farligste bilistene

 3. Førerkort for eldre

 4. Professor foreslår begrenset førerkort for eldre

 5. Nå skal førerkortattesten endres: – Helt fantastisk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder