GLEDE ETTER DRAMA: Oskar Wilhelmsen og Heidi Markussen kan i dag nyte babylivet med vesle Mie. Men fødselsdramaet i høst har satt spor. Foto: Hallgeir Vågenes

Samboeren i fødselsdrama: – Sjefen min viste ingen medfølelse

NØTTERØY (VG) Oskar Wilhelmsen og Heidi Markussen opplevde drama på fødestuen da legene kjempet for livet til deres for tidlig fødte datter. – Sjefen min viste ingen medfølelse og krevde at jeg skulle fikse en vakt den helgen, sier Wilhelmsen.

Aleris Omsorg har siden i fjor høst vært i søkelyset, med påstander om ureglementerte arbeidsforhold.

For tiden pågår det en rettssak i Oslo tingrett, hvor 24 innleide/ansatte ved ulike Aleris-institusjoner har gått til sak mot det de mener er ulovlige arbeidsforhold. De er organisert i Fagforbundet (LO).

les også

Oslo betalte Aleris 12,4 millioner for å ta vare på narkoman kvinne

Wilhelmsen har aldri vært medlem av Fagforbundet, men etter det han sier han opplevde i høst, meldte han seg inn og er blant saksøkerne.

Magevondt var rier

Han har de siste åtte årene vært assisterende boleder ved et Aleris-bofellesskap for rusmisbrukere på Høvik i Bærum.

I dag forteller han og samboeren hva de opplevde under en dramatisk fødsel på ettersommeren i fjor.

– Jeg var hjemme hos mine foreldre i Asker og fikk vondt i magen. Jeg likte det dårlig og satte meg i bilen for å kjøre til sykehuset i Tønsberg, for kontroll. Jeg hadde ingen anelse om at det var rier jeg hadde, sier Heidi Markussen.

les også

En fjerdedel av privat omsorg eies av ett konsern

17. august 2018 – en fredag.

Hjemme i Tønsberg ventet mannen, Oskar Wilhelmsen.

– Klokken var rundt to på ettermiddagen. Jeg husker at jeg betalte parkering for en time, til klokken tre, siden vi regnet med at det bare dreide seg om en kjapp kontroll. Det skulle vise seg at den timen endte med at vi ble boende på sykehuset i en måned, sier han om de dramatiske dagene i deres liv.

Hun var gravid i syvende måned.

– De konstaterte raskt at det ikke dreide seg om magevondt, men om rier. Jeg hadde aldri født før og hadde ikke en eneste tanke i hodet om at fødselen var i gang: Jeg var bare kommet syv og en halv måned ut i svangerskapet og tanken slo meg ikke, sier hun.

Alarmen gikk

Samboeren nikker.

– Klokken åtte sa overlegen at vi måtte belage oss på å bli der i helgen, sier han.

– Jeg var satt opp på en vakt søndagen på jobben og sendte en sms til ansatte og konsulenter på Høvik, hvor jeg forklarte situasjonen og spurte om noen kunne ta vakten min.

Da fikk jeg en sms fra sjefen som sa de ville forsøke å finne noen andre, blant annet via et bemanningsbyrå. Han meldte at hvis de ikke klarte det, måtte jeg svinge meg rundt og skaffe noen, sier Wilhelmsen.

Stendi, som er det nye navnet på Aleris Omsorg etter sammenslåingen med svenske Ambea, opplyser at de ikke kjenner seg igjen i hendelsesforløpet som Wilhelmsen beskriver. Hele tilsvaret kan leses lenger nede i denne saken.

les også

Aleris-sjefen om oppsigelser: – Lov å gjøre feil

Inne på fødeavdelingen gikk alarmen.

– Pulsen til babyen falt. Legene mente det var fare for barnets liv og de gjennomførte et hastekeisersnitt. Plutselig var bli blitt foreldre til et lite og flott prematurt barn på 1,8 kilo, sier den ferske moren.

Men den vesle kroppen trengte kuvøsehjelp, mat via sonde og flere uker med tett oppfølging på sykehuset.

– Viste ingen empati

Lørdagen måtte Wilhelmsen fortsette jakten på noen som kunne ta vakten hans søndag.

– Ingen hadde meldt seg. Det dreide seg om en 19 timers vakt og ingen kunne. Jeg ringte sjefen og fortalte om den dramatiske situasjonen og at jeg må være sammen med min samboer og vårt barn – og at legen ved sykehuset hadde sykmeldt både min samboer og meg.

les også

Styreleder vitnet i Aleris-saken: – Surrealistisk å bli saksøkt

– Det gjorde ikke noe inntrykk. Han gratulerte ikke med at jeg var blitt pappa, spurte ikke hvordan det gikk med oss og viste ingen empati overhode. Han gjorde det klart at jeg måtte møte på jobb søndag – eller skaffe noen andre. «Jeg kan ikke trylle. Bare fiks det», sa han og la på.

– Det var surrealistisk. Jeg ble så skuffet og sinna at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Han greide å ødelegge mye av gleden ved fødselen, sier Wilhelmsen.

les også

Økokrim avviser Aleris-anmeldelse

Han sier de hadde kontakt flere ganger, fordi det var umulig å få noen til å ta vakten.

– Jeg spurte om jeg kunne spørre noen som ikke jobbet i Aleris. Han sa det var ok så lenge det sto i vaktboken at det var jeg som tok vakten.

FAMILIELYKKE: Vesle Mie har vært midtpunktet i familien siden hun ble født i høst. Pappa har fått ny jobb og hun har vokst med mange kilo. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg ringte da en som hadde jobbet der før. Han forsto situasjonen og sa ja til å ta vakten min. Han stilte opp og jeg betalte ham av egen lomme, sier Wilhelmsen.

– Opplevde du at sjefen din truet med oppsigelse hvis du ikke tok vakten?

– Nei, han sa det ikke rett ut, men erfaringene var at folk sjefen ikke var fornøyd med, ikke fikk forlenget kontrakten ved neste kontraktsmøte. Jeg var tilknyttet Aleris på seksmånederskontrakter som selvstendig næringsdrivende, og hadde ikke de samme rettighetene og vernet som faste ansatte har:

les også

Mener EØS-motstanden tar fyr hvis Aleris vinner rettssak

– Dersom sjefen av en eller annen grunn var misfornøyd, kunne avtalen sies opp på dagen, eller ikke bli fornyet. Jeg oppfattet det slik at jeg risikerte å miste jobben og livsgrunnlaget dersom jeg ikke stilte på jobb den søndagen eller skaffet vikar.

Wilhelmsen sier at videre jobbing for Aleris på Høvik var uaktuelt.

– For meg var det helt utelukket å jobbe under den sjefen. Jeg hadde jobbet der som assisterende boleder siden 2010, men nok var nok. Når bedriften behandler deg på en slik måte, så er all tillit borte. Jeg sto uten jobb.

Han understreker at det var områdelederen og ikke bolederen, som i linje var nærmeste overordnede til Wilhelmsen, som presset ham.

– Jeg fikk støtte av bolederen i ettertid, som sa at man ikke oppfører seg slik overfor ansatte som er i en krisesituasjon.

Har fått jobb som lærer

Vi sitter i samboerparets stue på Nøtterøy i Vestfold med utsikt over Tønsberg.

Mie pludrer borte i sengen.

Hun er nå vel fem måneder og oppe i over fem kilo.

– Det har vært en lang vei, men det ser som om det går bra med henne, sier en sliten, men fornøyd mor.

les også

Til angrep mot Aleris: – De har opptrådt grovt uaktsomt

Det er også far. Han har fått jobb som lærer på en ungdomsskole på Nøtterøy.

Flere av dem som jobber ved institusjonen på Høvik, er medlem av Fagforbundet. Men Wilhelmsen var nestleder og vurderte aldri medlemskap.

– Det var ikke ingen problemstilling. Men etter det vi opplevde den helgen, meldte jeg meg inn. Jeg liker det ikke og gruer meg, men jeg stiller i retten senere i måneden, for å fortelle hva jeg har opplevd. Vi kan ikke ha det slik i norsk arbeidsliv.

Han som tok vakten er enig.

– Selvfølgelig stilte jeg opp da Oskar måtte prioritere familien. Det burde vært unødvendig, fordi Aleris selvfølgelig burde stilt opp for ham.

les også

Flere søksmål i kø hvis omsorgsarbeidere vinner rettssak mot Aleris

– Vi kjenner oss ikke igjen

Kommunikasjonsdirektør Julie Borchgrevink i Stendi skriver i en mail til VG at områdelederen skal inn og vitne i rettssaken, og de mener «det er uryddig å forhåndsprosedere i mediene i en pågående rettssak».

Hun sender et sitat fra administrerende direktør i Stendi, Erik Sandøy, som langt på vei avviser anklagene:

«I utgangspunktet går vi ikke inn udokumenterte påstander i mediene fra en som er saksøker i en pågående rettssak. Vi mener det er ryddigst å få belyst alle sider av saken i retten, og ikke i mediene. Det vi kan si er at vi ikke kjenner oss igjen i denne fremstillingen av hendelsesforløpet i saken. Vi ser frem til at alle sider av saken blir gjennomgått i retten».

VG har hatt kontakt med områdelederen, som er gjort kjent med Wilhelmsens uttalelser. Han henviser til selskapets kommunikasjonsdirektør.

24 personer er med på søksmålet mot Aleris Ungplan & BOI AS, som går i Oslo tingrett. Totalt er det 37 Fagforbund-medlemmer som har saksøkt Aleris med samme krav og argumentasjon.

I tillegg har tre Fagforbund-medlemmer i Heimta Vitale saksøkt selskapet sitt for det samme.

Både Aleris Omsorg og Heimta Vitale er nå kjøpt av velferdsgiganten Ambea og har skiftet navn til Stendi.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder