Falleferdig skole arbeidsplass for 92 elever: – Sjokkerende lav standard

Fukt, mugg og lekkasjer: Ramberg skole i Lofoten er i elendig tilstand. Fire klasserom må stenges, og elever og lærere avventer vedtak fra kommunen om skolens fremtid.

– Det er ikke holdbart. Personalet og elevene føler seg dårlige, og det går ut over både det psykososiale miljøet og læringsmiljøet. En skolekrise, og en sjokkerende lav standard i Norge i 2019, sier rektor Nils Oscar Buskqvist til VG.

les også

Stormen i Nordland: Skader for flere titall millioner

Ifølge Buskqvist har skolen, som ligger i Flakstad kommune, manglet vedlikehold i årevis. Taket lekker som en sil, og løsningen har vært å sette opp bøtter for å fange opp regnvannet, sier han. Prøver har påvist muggsopp under lister og gulvbelegg, og fire av klasserommene er nylig stengt for bruk.

Mangler ventilasjon

– Større og større deler av skolen blir stengt. I mange klasserom mangler det også ventilasjon, og vi har målt altfor høyt CO₂-nivå i disse rommene, sier Buskqvist.

les også

Rektor i Lofoten: – Jeg er innesnødd

En nylig publisert inneklimarapport fra Mycoteam viser at skolen preges av fuktinnsig og muggsporer i inneluften.

«Ramberg skole bærer preg av mange år med manglende vedlikehold. Gjentatte taklekkasjer og midlertidige reparasjoner, har resultert i at vann har trukket ned i rom under og forårsaket muggsoppskader flere ulike steder i bygningen. Denne fuktigheten kan i tillegg resultere i konstruksjonsmessige skader i bygget (armering som ruster, betong som går i oppløsning), men dette er ikke biologiske skader og har ikke vært undersøkt av Mycoteam,» skriver inneklima-ekspertisen i rapporten.

TØFFE VÆRFORHOLD: Rektor Nils Oscar Buskqvist måker frem sin egen bil etter et kraftig snøfall i Flakstad i januar. Den siste uken har regn og uvær ført til økende problemer med lekkasjer og fukt på Buskqvists skole. Foto: PRIVAT

Rektoren, som startet i jobben i januar i år, sier til VG at skolen avventer et politisk vedtak i kommunestyret i Flakstad i april. Frem til da må elever og lærere gjøre det beste ut av situasjonen.

les også

Foreldre anmeldt – holdt barn borte fra skolen grunnet strålefrykt

– Spørsmålet er om skolen skal rives, eller renoveres. Kommunen avventer en fullstendig rapport av bygningens stand før noe blir vedtatt, forteller Buskqvist.

– Vi klarer oss, og personalet er løsningsorientert. Men de er slitne, og det går ut over motivasjonen, legger han til.

les også

Elever og rektor: Firkantet fraværsgrense stenger elever ute

Stengt før jul – åpnet etter nyttår

Ramberg skole har 92 elever, og et pedagogisk personale på rundt 15. Den huser elever fra 1. til 10. trinn.

Like før jul måtte skolen stenge midlertidig, etter beslutning fra kommunelegen. Årsaken var et uakseptabelt høyt lydnivå i gangene mellom klasserommene.

les også

Høyre kan svelge skolemat – flertall i partiutvalg

– Det ble besluttet å rive noen himlinger i taket i sommer, på grunn av brannfare. Disse fungerte lyddempende, og desibel-målinger gjennomført i ettertid viste at lydnivå var uforsvarlig høyt, sier rektoren.

Etter nyttår ble noen støydempende takplater montert, og skolen ble åpnet på ny. Men det er fortsatt mye støy, og elevene kan nå ikke rope i gangene, ifølge Buskqvist.

TILSYNSMYNDIGHET: Solveig Nilsen er kommuneoverlege i Flakstad kommune, og har tilsynsansvaret for at elevenes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på skolen. Foto: PRIVAT

– Burde vært revet

– Det beste hadde vært å rive hele skolen, og bygge en helt ny skole. Dette ble rapportert til formannskapet gjennom tilsynsrapporten for halvannet år siden, sier kommuneoverlege Solveig Nilsen i Flakstad kommune til VG.

les også

Russebuss spurte etter vekt og seksuell erfaring – rektor reagerer

Hun har lenge påpekt det store fukt- og lekkasjeproblemet ved skolen.

– Dette er et bygg som trenger enten total renovering eller riving og bygging av en ny skole. Skolen er et tilsynsobjekt.

les også

«Jeg kan tidfeste nøyaktig når jeg forsto begrepet brøkregning – det var i mat og helse i 6. klasse.»

– Hvorfor stenger du ikke skolen?

– Fordi kommunen har iverksatt noen midlertidige tiltak for å forbedre situasjonen. Det er besluttet å stenge to klasserom pluss formingsrommet og naturfagsalen, og flytte undervisning for blant andre og tredjeklasse til andre rom. Nå behandler vi ting underveis her. Mye av det som er innført, er gjort midlertidig. Ting har ballet på seg. Byggets forfatning er slett ikke god, sier kommuneoverlegen til VG.

les også

Vurderer hjemmeskole for Sara Margrethe (5)

Pluss content

Helseplager

Hun har vært i tvil om det er forsvarlig på holde skolen åpen for skoledrift, blant annet fordi Folkehelseinstituttet påpeker at med fukt og muggsopp i skolelokaler må man forvente økte allergiplager, trøtthet og hodepine blant elevene.

Nilsen bekrefter rektors opplysninger om at skolen var stengt fra 18. desember til 7. januar på grunn av støyproblemer etter at det ble fjernet brannfarlig og støydempende isolasjon i himlingen på bygget.

ORDFØRER: Hans Fredrik Sørdal er både pappa til elever som bruker falleferdige Ramberg skole og ordfører i Flakstad kommune. Foto: Terje Bringedal, VG

Ordføreren: Sterkt beklagelig

Ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) er ikke stolt av arbeidsmiljøet han tilbyr de 92 elevene på skolen.

– Det er sterkt beklagelig. Jeg har egne unger på skolen. Men arbeidet med utbedring skulle ha vært startet for 15 år siden. Nå er det lett å være etterpåklok. Men det er veldig beklagelig at vi er kommet dit vi er kommet, sier Sørdal til VG.

les også

Stoltenberg-utvalget: Matte-karakter bør telle mer enn mat og helse-karakter

– Hvorfor er ikke skolen revet – og en ny igangsatt?

– Jeg er helt enig i at det er det som skulle ha skjedd. Siden vi kom i posisjon etter siste valg, er det en del prosesser som bare må følges. På siste budsjettmøte i desember mistet vi flertallet fordi en representant måtte melde forfall. Dermed ble det flertall for en utredning av å renovere skolen, og ting tar enda lengre tid. Det er en skam at elever og lærere ved skolen må oppleve denne situasjonen, sier Sørdal.

– Hvorfor har dere ikke satt opp brakker og flyttet elevene ut av den helsefarlige skolen?

– Vi har en skole som er dimensjonert for 250 elever, og så lenge noe av dette skolearealet kan brukes midlertidig, så har vi gått inn for det. Et alternativ er å benytte en nedlagt skole i kommunen som er i bedre stand enn Ramberg, svarer ordføreren.

På kommunens nettsider skriver Rådmann Erling Sandnes at man vurderer å flytte noen klasser til Napp skole, rundt 20 kilometer unna, allerede fra uke 11 i år.

Bekymret for de minste

Bruk av den nedlagte skolen medfører imidlertid skoleskyss på svært rasfarlige veier i kommunen.

les også

Sterk støtte til 11. skoleår som gutte-tiltak

Det har også vært diskutert blant politikerne om de bør gå inn for å totalrenovere eksisterende skole eller bygge nytt. Neste kommunestyremøte er først i april, så inntil da lever både elever, foreldre, lærere og politikere i uvisshet.

– Jeg tror ikke på at det vil gi bedre løsninger å stresse dette frem. Det er bedre å bruke den tiden som trengs og sikre en god løsning, sier ordfører Sørdal.

les også

Stoltenberg-utvalget splittet om fleksibel skolestart

Rita Lorentzen, som selv gikk ut av Ramberg skole for 15 år siden, er mor til en åttendeklassing ved skolen. Hun synes ikke det gjør noe om politikerne setter opp farten med å finne en løsning. Flere ganger har hun og andre foreldre vurdert å holde elever hjemme fra skolen.

– Min hovedbekymring er de yngste elevene. Det er i disse elevenes lokaler det er påvist mest mugg. Ingen kjenner til hvilke senskader som kan oppstå som følge av dette fuktmiljøet. Nå er kravet om nye lokaler neglisjert over lang tid. Det er på tide noe skjer. Behovet var der allerede da jeg gikk ut av skolen, sier Lorentzen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder