Slik svarer Tolga-ordfører på kritikken i rapporten

– Unnskyld. Slik startet Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug sin redegjørelse i etterkant av den knusende Tolga-rapporten.

Mandag ettermiddag ble konklusjonen fra den regjeringsutnevnte granskingsgruppen offentliggjort, tre måneder etter at det ble bedt om full gransking i saken.

Den forteller blant annet om to brødre med feilført diagnose og feil ved registrering av psykisk utviklingshemmede som ga Tolga kommune syv millioner kroner mer enn de skulle i statlige midler.

Rapporten viser også at vergemål skulle vært opphevet tidligere.

VG publiserte historien om de tre brødrene på Tolga 6. oktober i fjor.

Les hele historien: Tre brødre på Tolga

– Oppriktig lei meg

– Jeg er oppriktig lei meg for situasjonen disse brødrene har havnet i, og jeg skjønner godt at de har følt seg både frustrert og fortvilet, og at de har følt seg dårlig behandlet, sier ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug under mandagens pressekonferanse hos mediebyrået King Street PR i Oslo.

Kommunen betaler byrået rundt 60.000 kroner eks.mva. for bistand til pressekonferansen.

– Det er en sak som handler om mennesker, verdighet og integritet. Da skal det ikke være nødvendig å gå til de skritt disse brødrene har gjort, sier Aashaug videre.

DEBATT: Magnus Holøyen og Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug deltok i «Debatten» på NRK i oktober. Foto: Krister Sørbø, VG

Granskingen viser blant annet at to av brødrene ble feilregistrert som psykisk utviklingshemmede.

– Det skulle ikke ha skjedd, og det må vi bare beklage. For oss blir det viktig å sikre gode rutiner, slik at det ikke skjer igjen, sier ordføreren.

– For meg er det viktig å si unnskyld om de føler kommunen ikke har forstått hva de ønsker, og om de føler seg uriktig behandlet av kommunen. Så jeg vil gi all honnør til de tre brødrene som har fått løftet en viktig sak, og jeg håper rapporten gir dem svar slik at de kan gå videre.

– Ikke enkelt å svare på

Aashaug har tidligere gitt en uforbeholden unnskyldning til brødrene og deres mor, etter å ha blitt presset på dette i flere dager etter at VG omtalte saken først. Ordføreren sier også unnskyld til brødrene overfor VG etter pressekonferansen.

Vi må si unnskyld hvis brødrene føler seg uriktig behandlet.

– Hvis de føler seg? Jeg tror det er ganske etablert nå at de føler seg urettferdig behandlet.

– Det var en dårlig presisering av meg. Unnskyld, de føler seg dårlig behandlet av kommunen.

– Hva kunne Tolga kommune gjort annerledes i denne saken?

– Jeg tror ikke det er så enkelt akkurat å svare på det, det kunne jo vært, sånn som det kom frem med diagnoser og de to som var rapportert inn feil, at man skulle vært mer aktsom og sjekket ut det mer. Det er jo noe man i ettertid ser at man kunne vært mer aktsom på.

– Hvorfor var dere ikke mer oppmerksom på det?

– Det tror jeg rådmannen skal få svare på.

Rådmann Siv Stuedal Sjøvold sier til VG at rundskrivene som ble lagt til grunn den gangen var mindre tydelige enn de er nå, og at kravene til internkontroll har blitt strengere. Hun mener det derfor er vanskelig å fastslå hva som gikk galt.

– Vi har funnet noe dokumentasjonen på det, men det er vanskelig å være helt sikker på hvilke vurderinger som er lagt til grunn i 2010.

Under pressekonferansen sa hun også:

– Det ble gjort noen vurderinger som man da mente var gode nok, men i ettertid ser vi at det skulle vært gjort grundigere.

– Lettet

Feilregistreringen har gitt Tolga kommune et urettmessig statlig tilskudd på syv millioner kroner, ifølge granskingsleder Rune Fjeld.

Under pressekonferansen mandag sa han at man ikke har funnet holdepunkter for å si at kommunen bevisst har rapport feil, for å få mer i statlige midler.

– Dette beror på det vi kan kalle en misforståelse fra kommunens side. Men selv om det foreligger en del unnskyldende momenter, må vi oppstille et aktsomhetskrav til kommunen, sier granskingslederen.

Ordføreren sier også at hun er lettet over at rapporten viser at kommunen ikke bevisst har gitt brukere diagnose som psykisk utviklingshemmet for å få mer i tilskudd fra staten.

– Det er veldig godt å få bekreftet at kommunen ikke har utnyttet dette.

– Diagnosene er stilt av lege og underlagt Statens helsetilsyn, presiserer hun videre.

VG har tidligere skrevet at kommunelegen i Tolga brøt helsepersonelloven.

Når det gjelder vergemål, er ordføreren opptatt av å presisere at dette ansvaret ligger hos fylkeskommunen.

Ordføreren sier at hun vil invitere familien Holøyen til et møte med Tolga kommune «slik at vi kan rette blikket fremover».

Hun viser til at rapporten vil danne grunnlag for kommunens planlagte forvaltningsrevisjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder