BRØDRE: Tolga kommune har i flere år registrert Arvid (f.v), Lars Peder og Magnus Holøyen som psykisk utviklingshemmede. Foto: Krister Sørbø

Kommunerevisor: Ikke trygg på at Tolga har fulgt reglene

Rådmannen i Tolga har hevdet at kommunen har fulgt reglene for registreringen av psykisk utviklingshemmede. Men nå innrømmer revisoren at ikke alle diagnoser har vært «så tydelig som ønskelig».

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I helgen skrev VG om brødrene Holøyen, som uten å vite det har stått i Tolga kommunes register over psykisk utviklingshemmede.

Denne registreringen har i flere år gitt kommunen økte inntekter. Tester fra februar i år viser at Lars Peder og Magnus ikke har psykisk utviklingshemming. Arvid ble registrert før han ble utredet og fikk diagnosen.

les også

Forbundsleder om Tolga-saken: - Et alvorlig overgrep

VG har gjentatte ganger bedt Tolga kommune forklare hvilken dokumentasjon som ligger til grunn for registreringen.

Kommunen har unnlatt å svare, men rådmannen har hevdet at regelverket blir fulgt og at opplysningene blir kontrollert av revisor.

– Ikke trygge

Men nå åpner revisoren for at registreringen likevel ikke har vært riktig. På spørsmål om han er trygg på at Tolga kommune har fulgt regelverket fra 2013 og frem til i år, skriver kommunens revisor Henning Mikkelsen i en e-post:

– Med kjennskap til de opplysningene som har kommet fram i ettertid er vi ikke trygge på det. Ved de kontrollene vi gjennomførte mener vi at kommunen la fram tilfredsstillende dokumentasjon i forhold til vår kontroll.

Det er revisor som er ansvarlig for å kontrollere at opplysningene kommunen sender inn, er korrekte.

les også

Mæland krever svar i Tolga-saken

For at kommunene skal kunne registrere en av sine innbyggere må de oppfylle tre krav: være over 16 år, ha et vedtak om kommunal tjeneste – og ha en diagnose. Da Tolga kommune registrerte brødrene i 2012 og 2013, var kravet at diagnosen måtte være «fastsatt av personell som har autorisasjon for å fastsette diagnose».

«Det er ikkje i noe høve anledning til å bruke skjønn i registreringa til kriteriedata!», understreket Helsedirektoratet.

– Oppfattet det som sannsynliggjort

Nå innrømmer revisoren at grunnlaget for en diagnose ikke har vært «så tydelig som ønskelig»:

– Vi har kontrollert at det foreligger skriftlig bekreftelse fra lege om at det foreligger en diagnose på psykisk utviklingshemming. En diagnose har ikke vært så tydelig som ønskelig, men vi oppfattet det som sannsynliggjort at det var bekreftet en psykisk utviklingshemming.

Mikkelsen ønsker ikke å utdype svarene sine overfor VG.

«Netto»

Fra 2013 til 2014 doblet Tolga kommune antall personer registrert med psykisk utviklingshemming. Fra fem til ti personer. Ifølge et regnestykke fra den tidligere rådmannen ville dette gi kommunen netto inntekter på 1,5 millioner kroner i året.

Ordføreren i Tolga har inrømmet at dette var en klønete formulering, men har avvist at kommunen har spekulert i diagnoser for få mer inntekter til kommunen.

VIL HA SVAR: Magnus Holøyen har tidligere sagt til VG at han føler seg stemplet av Tolga kommune. Her er han i jobb på en gård i Os. Foto: Krister Sørbø

Høie: - Veldig alvorlig

I helgen ba kommunalminister Monica Mæland om en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark. Når denne er klar, vil hun sammen med helse- og justisministeren vurdere en full, uavhengig granskning av saken.

Helseminister Bent Høie opplyser at også Statens helsetilsyn er involvert.

– Vi har kontakt med Helsetilsynet, som innhenter informasjon fra Fylkesmannen i Hedmark om saken. De vil på selvstendig grunnlag vurdere om de skal følge opp videre, sier Høie til VG.

BEKYMRET: Helseminister Bent Høie. Foto: Annemor Larsen / VG

Han mener saken fra Tolga viser at hvor stor makt det offentlige har.

– Jeg synes saken er veldig alvorlig. En generell bekymring er at våre velferdsordninger og velferdsmyndigheter har stor makt. Det er utrolig viktig at den makten forvaltes på en måte som gir trygghet for rettssikkerheten til den enkelte. Mitt inntrykk er at dette er en sak der ulike instanser med makt over enkeltmennesker har fattet beslutninger som har hatt veldig store konsekvenser for dem det gjelder, uten at deres rettssikkerhet ivaretatt på en god nok måte. Det viser også omgjøringene i etterkant. Så må vi får mer kunnskap om hvordan prosessene har vært.

Tolga må svare

Fylkesmannen har fått frist om å levere redegjørelsen til departementet snarest og senest i løpet av denne uken. Allerede mandag ble Tolga kommune kontaktet.

– Fylkesmannen har bedt om en generell redegjørelse rundt bakgrunn for budsjettet i 2013, registrering av antall personer med psykisk utviklingshemmet-diagnose og tjenestetilbudet for Tolga kommune har innen psykisk utviklingshemming generelt og på enkeltnivå, skriver ordfører Ragnhild Aashaug i en e-post til VG.

les også

Professor om vurdering i Tolga-saken: – Tendensiøs

Søndag varslet ordføreren at hun ville be om en intern granskning. Denne er nå utsatt i påvente av Mælands beslutning.

– Siden prosessen med en eventuell statlig gransking ser ut til å avklares så raskt, så er det fornuftig å avvente hva som skjer der. Det er veldig bra at denne prosessen starter raskt, slik at alle sider av saken kan komme frem gjennom de rette kanaler og slik at alle parter kan få svar på spørsmål om det er begått feil, skriver Aashaug.

Tolga kommune registrerte Lars Peder og Magnus Holøyen som psykisk utviklingshemmede i 2013. Diagnosen finnes ikke i Lars Peders journal. BUP oppga i 2009 at Magnus var psykisk utviklingshemmet, men PP-tjenesten advarte i 2013 om at det var uklart hvor denne opplysningen stammet fra. Arvid Holøyen ble registrert som psykisk utviklingshemmet av kommunen i 2012 - før han ble utredet og fikk diagnosen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder