HØRING: Justisminister Tor Mikkel Wara (i midten) forklarte seg i Stortinget om terrorsikring i august. I oktober må han møte til ny, lukket høring. Foto: Tore Kristiansen/ VG

Regjeringen innrømmer nye svakheter: Nødnett var ikke godt nok sikret

Blålys-etatenes samband på Nødnett var så svakt sikret mot terror at regjeringen måtte bruke 40 millioner kroner på ekstra sikkerhetstiltak i 2017 og 2018.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Regjeringen erkjenner nå at skjerming av objekter etter sikkerhetsloven har vært mangelfull, også i andre etater enn Forsvaret og politiet.

les også

Feilinformerte to ganger om terrorsikring

I et brev til Stortingets kontrollkomité bekrefter justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at det er svakheter også andre steder i justissektoren.

Dette er svakheter som Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, har avdekket under tilsyn.

les også

Erkjenner hull i
terrorsikkerheten

Ny høring

Øvrig terrorsikring kan bli tema på den lukkede høringen i Stortinget 22. oktober, selv om Riksrevisjonens kritiske rapport som Stortinget nå behandler, er begrenset til mangelfull objektsikring i politi og forsvar.

les også

Feilinformerte to ganger om terrorsikring

Uttalelsen fra Wara står i strid med beskjeden som Justisdepartementet og Waras forgjenger Anders Anundsen (Frp) sendte til NSM før jul i 2014:

«NSM mottok meddelelse om at justissektorens skjermingsverdige objekter var tilfredsstillende sikret innen fristen den 17. desember 2014», opplyser Anniken Beyer Fjeld, rådgiver i NSM, i en e-post til VG.

Anundsen gjentok dette i et brev til Stortinget i 2015, og la til at «til tross for at noen av sikringstiltakene er midlertidige i påvente av permanente tiltak er jeg veldig fornøyd med det arbeidet som er utført».

les også

Dette må Erna oppklare etter terrorhøringen

Feilaktig inntrykk

Justissektoren er hele ansvarsområdet til justisministeren, og omfatter også politiet.

Det skulle raskt vise seg at departementet hadde feilinformert NSM:

«Dette ga et feilaktig inntrykk», skriver Wara til Stortinget nå.

Saken fortsetter under bildet.

MANGELFULL: Regjeringen erkjenner nå at skjerming av objekter etter sikkerhetsloven har vært mangelfull, også i andre etater enn Forsvaret og politiet. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Også NSM bekrefter overfor VG at de fant avvik eller mangler:

«NSM gjennomførte i 2015 flere tilsyn i justissektoren, herunder med arbeid med objektsikkerheten i Justisdepartementet og Politidirektoratet. For begge virksomheter ble det i tilsynsrapportene påpekt mangler i arbeidet med objektsikkerhet. Disse rapportene ble sendt henholdsvis 3. november og 12. oktober 2015», skriver NSM i e-posten.

les også

Tviler på terrorsikkerhet ved norske flyplasser

NSM ønsker imidlertid ikke å opplyse hvor i justissektoren det ble oppdaget mangler.

Nødnett var ikke sikret

I brevet til Stortingets kontrollkomité, som komiteen fikk mandag morgen, trekker justisminister Tor Mikkel Wara trekker fram Nødnett som et eksempel på en etat i justissektoren med objekter som ikke var tilstrekkelig sikret:

les også

Riksrevisoren: Regjeringen forsøkte å sensurere kritikk av terrorforebygging

Da NSM kom på inspeksjon i 2017 etter NRKs avsløring om at indiske IT-arbeidere hadde fått tilgang, gjorde de alvorlige funn.

«NSMs tilsyn resulterte i pålegg om å lukke flere avvik», skriver Wara i brevet til Stortinget, som komiteen mottok mandag morgen.

les også

Regjeringstopper i brevkrangel om beredskapssenter

«Dagens trusselbilde og regelverk er endret betydelig siden Nødnett ble planlagt og innført. Den kritiske infrastrukturen i Nødnett består av flere objekter. Disse er dublert slik at kritiske funksjoner kan bli utført flere ulike steder ved utfall av en lokasjon. Gjennom den løpende vurderingen av gjeldende regelverk og oppdatert trusselbilde, fant man at det var nødvendig å innføre tiltak for å heve sikkerheten på disse samfunnskritiske objektene», legger han til.

les også

Frykter Nødnett-kollaps

Regjeringen måtte altså akutt finne 40 millioner kroner til Nødnett for å dekke kostnadene med å sikre nødetatenes lukkede samband.

Jobber med tiltak

Direktoratet for samfunnssikkerhet, DSB, har siden overtatt driften av Nødnett. På spørsmål om svakhetene som ble avdekket av NSM nå er rettet opp, svarer DSB:

«DSB følger opprinnelig handlingsplan for utkvittering av tilsynet og har en god dialog med NSM om dette. (..) DSB jobber systematisk og målrettet med tiltak, både basert på behov fremkommet i tilsyn utført av NSM, samt gjennom egne analyser. Fremdrift rapporteres tertialvis til NSM», skriver assisterende direktør Per K. Brekke i DSB i en e-post til VG.

«Vi ønsker å understreke at Nødnett i daglig bruk både er robust og sikkert», legger han til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder