BER OM INFORMASJON: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har nylig bedt Utdanningsetaten om en status for tiltakene som ble igangsatt etter varslingssaken. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Inga Marte Thorkildsen ber Søgnen om redegjørelse

Skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) har bedt Utdanningsetaten om å redegjøre for oppfølging av tiltak etter den omfattende varslingssaken i 2016.

Artikkelen er over ett år gammel

VG har avslørt hva som skjedde da varslingsrådet i Oslo kommune valgte å åpne gransking av 27 varsler mot en avdelingsdirektør i Utdanningsetaten (UDE) i 2016. Nå er antall varsler mot ledelsen over hundre.

Varslene går på mobbing, trakassering og forskjellsbehandling, og det hevdes at ledelsen har skapt en fryktkultur.

– Denne saken er grundig behandlet, og det er satt i verk en rekke tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø i EFT Kompetanse. I mai 2017 rapporterte vi til OVK (byrådsavdeling for Oppvekst og kunnskap) om hvordan alle tiltakene var gjennomført og fulgt opp, har HR-direktør Anne Tveitan Ferignac tidligere skrevet i en e-post til VG.

Nå har skolebyråden bedt om en ny redegjørelse.

– Det har fortsatt å komme inn varsler om samme forhold etter dette som har vært oversendt Utdanningsetaten til oppfølging. Min byrådsavdeling har nylig bedt om en rapportering på oppfølging av tiltak fra Utdanningsetaten, skriver Inga Marte Thorkildsen i en e-post til VG.

les også

Slik prøvde skolesjef Søgnen å påvirke behandling av varsel mot sin egen underdirektør

Workshop og ekstern hjelp

I et brev fra Utdanningsetaten til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap 29. august 2016 kommer det frem at et av tiltakene som skulle iverksettes var en workshop der alle i seksjonen og hovedverneombudet skulle inviteres for å komme med innspill.

Den ene navngitte varsleren ble også invitert i et møte med avdelingsdirektør og HR-direktør der de skulle beklage at vedkommende hadde «opplevd situasjonen» i tre møter som belastende. Kort tid etter sluttet den ansatte i jobben sin.

Et tiltak som skulle bidra til å gjenreise tillit mellom ledelsen og de ansatte var å «etablere/styrke arenaer for å ta opp ting og legge til rette for en god og åpen kommunikasjon». Seksjonsmøtene ble ansett som en «etablert arena» og det ble bestemt at en ekstern person skulle være til stede fremover for å «observere, gi råd og bidra til økt bevisstgjøring hos både ledelse og ansatte på hvordan man kommuniserer. Målet er å få et klima der alle tør å si ifra/delta på en åpen og grei måte».

les også

Søgnen møtte rektorer: Taus om egen fremtid

Ledelsen i den aktuelle avdelingen hadde på det tidspunktet også kontakt med en ekstern rådgiver innen organisasjonspsykologi.

VG har spurt om Utdanningsetaten kan redegjøre for tiltak som er blitt gjennomført siden dette. Utdanningsetaten har valgt å ikke svare på dette.

– Utdanningsetaten jobber med en redegjørelse og en sammenstilling av tiltak som skal oversendes vår byrådsavdeling 10.10, skriver HR-direktør Anne Tveitan Ferignac i en e-post til VG.

Nytt varsel

De siste ukene har det stormet rundt Utdanningsetaten, etter at det ble sendt inn et anonymt varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Hun har blant annet blitt beskyldt for trakassering.

Tirsdag kom det et nytt og tredje varsel mot Thorkildsen. Det nye varselet omhandler forholdet hennes til Utdanningsetaten og direktør Astrid Søgnen.

Vil ha arbeidsmiljøundersøkelse

Hovedverneombud i etaten Einar Osnes mener saken viser at det er behov for en arbeidsmiljøundersøkelse i etaten, som han tidligere har etterlyst.

– Det er absolutt et veldig stort behov for det. Fra tid til annen har det vært påstander om fryktkultur i Utdanningsetaten – det eneste vi kan gjøre med det, er å undersøke hva situasjonen er. Både om det er brudd på arbeidsmiljøloven, men også kulturen, sier han.

Osnes har tidligere gått ut i VG og sagt at ansatte i Utdanningsetaten føler seg misbrukt i deler av varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, fordi det står i varselet at «Det er en forståelse i hele Utdanningsadministrasjonen at arbeidsmiljøundersøkelsen kun tjener det formålet å kvitte seg med etatsdirektør Astrid Søgnen».

SKOLESJEF: Astrid Søgnen er Oslos skolesjef gjennom de siste 18 årene. Hun er blitt fortløpende underrettet om varslene mot ledelsen i sin egen etat. Foto: Trond Solberg, VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder