FORNØYD: Advokat Nils Christian Nordhus er tilfreds med den ferske avgjørelsen om at familievoldssaken nå skal føres for retten på nytt. Foto: FRODE HANSEN

Grov familievoldssak gjenopptatt: «Vi ville nå fortelle sannheten.»

I politiavhør og to rettssaker beskrev moren og hennes tre barn et terrorregime gjennom flere år – håndhevet av faren. Nå er saken gjenopptatt, etter at barna erkjente flere løgner i nye politiavhør.

«Vi ville nå fortelle sannheten.», sa de tre barna da de kom til et politihus på Østlandet i fjor sommer.

Det var om sommeren 2015 at familiefaren ble pågrepet og siktet for familievold gjennom vel 20 år. Han nektet straffskyld, men politiet festet lit til forklaringene til kona og parets tre felles barn.

Han ble derfor tiltalt for voldtekter og mishandling av ektefellen, samt for mishandling av barna.

les også

Trebarnsfar dømt for familievold: – Barna innrømmer løgn i avhør

– Glad for å bli trodd

I to rettsinstanser ble saken grundig opplyst og faren til slutt dømt til åtte års fengsel på forsommeren i fjor. Borgarting lagmannsrett var splittet i synet på omfanget av familievolden, men mindretallet måtte vike.

Noen uker etter domfellelsen tok saken en overraskende vending. I nye politiavhør tilbakeviste barna nærmest alle anklagene mot faren.

Terrorregimet var en bløff, uten at hverken politiet eller påtalemyndigheten fikk klarhet i bakgrunnen for bløffen.

– Min klient har vært innforstått med at terskelen for gjenåpning er høy. Han er derfor glad for at kommisjonen har trodd både på ham og barna, sier familiefarens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til VG.

Forsvareren mener det er viktig at det i rettssystemet ikke bare blir «business as usual» etter en slik sak, men at man setter seg ned og drøfter gjennom konkrete tiltak for å hindre at uskyldige blir dømt også i fremtiden.

– Min klient satt nesten 2,5 år i fengsel før politiet valgte å løslate han. Og var det opp til flertallet i lagmannsretten skulle han ha sittet 5,5 år til, sier Nordhus.

Støttes delvis av statsadvokaten

Statsadvokat Andreas Schei støttet delvis forsvarsadvokatens begjæring om gjenopptakelse av straffesaken, hovedsakelig på grunn av at det kom nye opplysninger og bevis som kan ende med frifinnelse eller mildere straff, får VG opplyst.

Schei var imidlertid ikke enig i at anklagene fra moren, om 12–15 år med voldtekter, skulle gjenopptas. Moren fastholdt også disse anklagene.

Sist uke ble saken behandlet ved Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

«Etter en samlet vurdering av sakenes opplysninger, finner kommisjonen under tvil at det i alle fall er etablert en mulighet for at de nye bevisene synes egnet til å føre til frifinnelse eller en vesentlig mildere rettsfølge.», vurderte kommisjonen.

LEDER: Den tidligere advokaten Siv Hallgren er øverste sjef for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Foto: FRODE HANSEN

Kritiserer lagmannsretten

Kommisjonen rettet også et stikk til lagmannsretten for vurderingen som ble gjort rundt voldtektsanklagene fra moren, en vurdering de mente det ikke var bevismessig dekning for.

Moren skal ha tatt abort flere ganger, noe lagmannsretten mente at var et bevis for at samleiene ikke var frivillige. I tillegg mente retten at morens kulturelle bakgrunn gjorde forklaringen hennes «særlig troverdig».

«Etter en samlet vurdering er det kommisjonens oppfatning av bevisvurderingen i saken bør prøves på nytt.», står det i avgjørelsen.

Siktet for falsk forklaring

I løpet av etterforskningen av de nye opplysningene, undersøkte politiet også om barna hadde blitt utsatt for påvirkning og press, men uten å avdekke konkrete holdepunkter for at noe slikt hadde funnet sted.

I den forbindelse har det eldste barnet blitt siktet for grov uriktig forklaring på grunn av løgnene i tidligere politiavhør og i retten. Det aktuelle barnet har erkjent straffskyld, men saken er ikke påtalemessig avgjort.

Kommisjonen la også vekt på at mindretallet i lagmannsretten fant flere svakheter i de fornærmedes forklaringer.

«Begjæringen tas til følge. (...) Avgjørelsen er enstemmig.», konkluderte kommisjonen.

Det betyr at anklagene om voldtekt mot mor i en årrekke og mishandling av henne og barna nå skal føres for retten på nytt.

Det er da kun én tiltalepost som ikke gjenåpnes, nærmere bestemt tiltalepost tre som dreier seg om omsorgsunndragelse.

Ifølge dommen, holdt familiefaren tilbake barna i Irak i fire måneder i 2015.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder