TILSYN: Fylkesmannen i Møre og Romsdal er nå i startfasen av et åpnet tilsyn mot Molde sykehus, etter et varsel om at det er for få anestesisykepleiere i beredskap på kveld og i helger. Bildet er tatt i 2006.

TILSYN: Fylkesmannen i Møre og Romsdal er nå i startfasen av et åpnet tilsyn mot Molde sykehus, etter et varsel om at det er for få anestesisykepleiere i beredskap på kveld og i helger. Bildet er tatt i 2006. Foto: Per Tormod Nilsen

Tilsyn mot Molde sykehus etter varsel om mangel på anestesisykepleiere

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal undersøke om sykehuset i Molde har brutt loven etter varsel om underbemanning av anestesisykepleiere ved sykehuset.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det var den 16. mars i år at Fylkesmannen i Møre og Romsdal opprettet tilsynssaken mot Molde sykehus’ anestesiseksjon. De hadde mottatt et varsel om underbemanning av anestesisykepleiere ved sykehuset på natt og i helger.

Ifølge varselet er det bare én anestesisykepleier på vakt på sykehuset om natten og i helgene.

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen opplyser til VG at de er i startfasen i behandlingen av saken, og at virksomheten det foreligger varsel mot har fått frist til å uttale seg i saken til begynnelsen av mai.

les også

Helse Møre og Romsdal: Lukket styremøtet om sykehusstriden

– Bekymret for forsvarligheten

– Utgangspunkt for at Fylkesmannen startet tilsynssak mot Helse Møre og Romsdal er en ansattes bekymring for forsvarligheten i driften. Vi tar det veldig på alvor, men vi må få mer informasjon om situasjon og avdelingens rutiner før vi kan uttale oss om sannsynligheten for at det foreligger en risiko for pasientsikkerheten, skriver hun i en e-post til VG.

Les også: Norske sykehus klarer ikke holde budsjettene

Ifølge varselet innebærer dagens bemanning på natt og i helger at det ikke vil være anestesisykepleier i beredskap tilgjengelig hvis det samtidig gjennomføres kirurgiske inngrep. Det kan ifølge varselet omfatte såkalt «traumealarm», traumemottak, hastekeisersnitt, hjertestans hos innlagte pasienter eller andre situasjoner ved behov for øyeblikkelig hjelp.

– Ikke ferdig belyst

«Forholdet truer både arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten», står det i varselet.

Før Fylkesmannen kan si noe om eventuelle konsekvenser, må de ha kommet til en konklusjon om det foreligger en risiko for pasientsikkerhet, understreker fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.

– Vi er i gang med å hente inn informasjon. På nåværende tidspunkt er saken ikke er ferdig belyst, sier hun.

Fylkesmannen skal undersøke hvorvidt bestemmelser i helse- og omsorgslovgivingen er blitt brutt ved sykehuset.

– Fylkesmannen har bedt Helse Møre og Romsdal om å gjør rede for avdelingens prosedyrer for å vareta pasientsikkerhet i forbindelse med tilgang til anestesisykepleier på vakt på natt og på helg. Vi har videre bedt om at det gjøres rede for hvordan helseforetaket kvalitetssikrer at pasientsikkerhet er ivaretatt med disse rutiner/prosedyrer, sier fylkeslege Müller Mikalesen.

les også

VG avslører: Her holdes pasientene lengst i belter

Klinikksjef: Medisinsk forsvarlig

Klinikksjef Kjersti Bergjord ved Klinikk for akuttbehandling i Helse Møre og Romsdal skriver følgende i en e-post til VG om saken:

– Utgangspunktet for dette varslet er knyttet opp til en spesifikk hendelse som er behandlet i to ulike kvalitetsråd internt. Av respekt for den som varsler, som er en av våre egne ansatte, og undersøkelsene Fylkeslegen skal gjøre, så ønsker vi ikke å kommentere denne saken så lenge den er under behandling, skriver klinikksjefen.

Hun understreker at de mener bemanningen ved sykehuset er forsvarlig:

– Vi ser at det er ulikt syn på bemanningssituasjonen i denne saken, og vil understreke at vi mener at bemanningssituasjonen er medisinsk forsvarlig og at pasientsikkerheten er ivaretatt på en god måte. Dette blir det også grundig redegjort for i vårt svar til Fylkeslegen, skriver Bergjord til VG.

Utviklingsplan: Utfordring i Ålesund

Utviklingsplanen til Helse Møre og Romsdal for perioden 2019–2022 omtaler i tilgangen på anestesi- og operasjonssykepleier ved et annet sykehus under samme helseforetak som kritisk.

Den kritiske situasjonen gjelder ifølge utviklingsplanen derimot ikke Molde sykehus, men sykehuset i Ålesund.

Ifølge Helse Møre og Romsdals egen utviklingsplan er operasjonskapasiteten ved sykehuset i Ålesund «sprengt», som følge av mangelen på operasjons- og anestesisykepleier.

« Føretaket må ta denne utfordringen med seg inn i planperioden. Gjennom god dialog med fagmiljøa må ein gjøre vurderinger på kva operasjonar som skal flyttast ut frå Ålesund, og vekslas inn i dei andre sjukehusa», skriver Helse Møre og Romsdal i planen for de neste tre årene.

Husker du denne fra 2014?: Vil granske Bent Høie etter sykehusbråket

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder