Omstridt kantor får 500.000 i erstatning

INNENRIKS

Oslo (NTB-Hege Lind-Hanssen). Kantor Andreas Liebig i Sagene kirke i Oslo ble onsdag tilkjent 500.000 kroner i erstatning for urettmessig oppsigelse.

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:22

Siden 1998 har det pågått en konflikt blant de ansatte i Sagene kirke. I fjor toppet det seg da to hovedverneombud stengte kirken fra februar til august, av hensyn til de ansattes helse. 29. februar i fjor mottok Liebig oppsigelse fra sin stilling. Han mente oppsigelsen var usaklig og stevnet arbeidsgiveren sin, Kirkelig Fellesråd, inn for Oslo byrett.

Ikke tilbake til Sagene

Partene i saken er svært uenige om hva striden dreier seg om. Andreas Liebig har i retten forklart at striden handler om kirkemusikkens rolle i kirken. Kirkelig fellesråd mener at konflikten handler om alvorlige samarbeidsproblemer mellom Liebig og de øvrige ansatte i Sagene menighet.

Oslo byrett konkluderer i den 45 sider lange dommen med at kantor Andreas Liebig ikke er alene om å ha skyld i konfliktene i Sagene kirke, og at oppsigelsen derfor er urettmessig. Kirkelig Fellesråd må betale Liebig 500.000 kroner i erstatning, samt saksomkostningene.
Liebig får imidlertid ikke gå tilbake til jobben i Sagene kirke med det første, men må fratre stillingen inntil en rettskraftig dom foreligger.

Musikalske karriere

Grunnen til det høye erstatningsbeløpet er at striden i Sagene menighet kan bidra til å hindre Liebigs videre musikalske karriere. Hjem for å øve Det var onsdag ikke klart om noen av partene kommer til å anke dommen.

-Nå er første kapittel i denne saken avsluttet. Nå skal jeg hjem og øve og så skal jeg se nærmere på dommen i ro og mak, sa Liebig etter at dommen var avsagt i Oslo byrett. Liebig var glad for at han hadde vunnet fram på mange punkter, men synes det er trist å forlate Sagene kirke.

I dommen peker Oslo byrett på at den organisasjonskulturen som råder i kirken har flere trekk som kan være med på å utløse og forsterke konflikter.