HEFTIG: Ap-leder Jonas Gahr Støre går kraftig ut mot Frp-leder Siv Jensen og mener hun opptrer uverdig. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ap-Jonas: Jensen henger ut enkeltgrupper

Ap-leder Jonas Gahr Støre anklager Frp-leder Siv Jensen for å være blind - for de store utfordringene ulikhetene i Norge gir.

– Å henge ut enkeltgrupper slik som Siv Jensen gjør i VG i dag, hvor hun trekker frem at så få somaliske og syriske kvinner er i heltidsjobb, er uverdig. Somaliske kvinner i Norge er landsmenn av oss alle. Jeg vil behandle dem med respekt. Deres utfordringer er noe vi skal bry oss om. Vi skal bry oss om dem, ikke henge dem ut, sier Støre.

Innvandring er den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt

Han sier Høyre- og Frp ikke har noen troverdighet når det gjelder ulikhet og sier det ikke er noe argument at ulikheten i Norge er mindre enn i Europa.

– Ulikhetene øker og det burde bekymre. En viktig årsak til det er er store skatteletter til de rikeste. Vi ønsker å legge om. De rike må tåle noe mer i skatt. Vi vil ha et mer rettferdig skattesystem hvor de rike må ta en noe større bør. Det klarer de. Hun vet også godt at reallønnsveksten til de ti prosent fattigste har stått stille de siste ti årene.

Pakistanske gutter

Støre viser til pakistanske gutter.

– Om innvandringens rolle kommer det an på hva man vektlegger. Hovedårsaken til økte forskjeller er at de rike drar ifra, ikke at de med minst sliter. Det hadde vært fullt mulig å vise til at pakistanske gutter nå har høyere deltagelse på norske universiteter, enn norske gutter. Mange av de integreringsutfordringene Jensen peker på, gjelder i mye mindre grad de unge – og det er vi glad for.

les også

Bosettingspause

Jensen sa i intervjuet at den viktigste årsaken til barnefattigdom og økte ulikheter i Norge skyldes innvandring og manglende integrering. Intervjuet er gitt i forbindelse med at Jensen og flere andre statsråder i dag legger frem «mulighetsmeldingen», om barnefattigdom og økte ulikheter.

– Låser folk inne

– Jeg reagerer kraftig på at hun forsøker å snakke seg vekk fra sentrale problemer og regjeringens eget ansvar for økte forskjeller, før hun legger frem meldingen ingen har sett. Det blir litt som Hallo i uken som kommenterer nyhetene før de har skjedd.

– Derfor tar jeg meg friheten til også å kommentere problemstillingen før meldingen er lagt frem. Siv Jensen er blind for de store utfordringene ulikheten gir og regjeringens ansvar for utviklingen. Hun retter all fokus mot at innvandringen er årsaken og så begår hun en farlig feil, sier Støre.

les også

Ap vil straffe koranskole-foreldre

– Hun peker på gratis kjernetid de to første årene i barnehage. De vurderer lignende virkemiddel i AKS. Dette er velferdsgode som er rettet mot folk med lavinntekt: Har du lav nok inntekt får du velferdsgoder. Det er farlige virkemidler fordi de kan skape fattigdomsfeller: Øker du inntekten din, kan du miste velferdsgodet: Du risikerer da å låse mennesker inne i lavinntekt fordi de ikke har noe å tjene på å øke inntekten.

Kontantstøtten

– Og så gir de milliarder av kroner til folk for at de ikke skal jobbe: Kontantstøtten. Vi mener den ordningen bidrar til mindre integrering og at folk foretrekker å ikke jobbe.

les også

22 knivstikkinger i Oslo hittil i år: Wara mener det dreier seg om et integreringsproblem

– Dere hadde trolig også latt være å fjerne kontantstøtten hvis dere hadde fått KrF med i regjering?

– Det er noe vi måtte forhandle om.

les også

«25 under 25»: – Se kvinnen bak hijaben, og ikke hijaben

– Hva vil dere gjøre?

– Når det gjelder integrering må vi ha langt mer offensive tiltak enn det den borgerlige regjeringen bruker. De er for passive når det gjelder tiltak for å kvalifisere innvandrere til arbeidslivet. Så må vi senke terskelen for å komme inn i arbeid, blant annet via flere lærlingplasser. Og vi må heve terskelen for å komme ut i sosial nød, bli ufør eller miste arbeidsavklaringspenger, sier han.

Jensen svarer

Siv Jensen svarer slik:

– Jeg er mer bekymret for at det er for mange fattige enn at det er for mange rike. Når det viktigste for å redusere forkskjellene er at man har en jobb å gå til, så må vi ikke gjøre det vanskeligere å skape jobber med økt skatt, slik Støre vil, sier hun og legger til:
– Økningen i ulikhet de siste 30 år er sammensatt, men det er ingen tvil om at antallet barn i lavinntektsfamilier har økt på grunn av innvandring. Det må venstresiden snart erkjenne og tørre å snakke om. Vi må ha en integreringspolitikk som stiller krav og velferdsordninger som treffer dem som trenger det mest, som gratis kjernetid og billigere barnehage for dem med lave inntekter. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder