GJENNOMFØRT TILSYN: Arbeidstilsynet gjennomførte fredag et uanmeldt tilsyn hos Det Norske Kartselskapet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Arbeidstilsynet slo til mot Det Norske Kartselskapet etter VG-avsløring

Arbeidstilsynet mener innholdet i VGs avsløring av arbeidsforholdene på Det Norske Kartselskapet fremstår så alvorlige og graverende at de umiddelbart har tatt affære.

 • Christina Quist
 • Gordon Andersen
 • Natalie Remøe Hansen
 • Maria Mikkelsen
 • Shazia Majid

Artikkelen er over to år gammel

– Ut fra det som kommer frem av VGs beskrivelser og av Oslo tingretts dom, beskrives en tilstand som er langt utenfor et normalt arbeidsmiljø. Av det vi har fått kjennskap til i deres beskrivelser, fremstår forholdene som så alvorlige og graverende at vi umiddelbart vil gjennomføre tilsyn for å undersøke de faktiske forholdene.

UNDERSØKER: Avdelingsdirektør Gry Singsaas mener det er grunn til å undersøke Det Norske Kartselskapet nærmere. Foto: Pressefoto

Det sier avdelingsdirektør for lov og regelverk, Gry Singsaas, i Direktoratet for arbeidstilsynet til VG.

BAKGRUNN: Les alt om avsløringen her

les også

Tidligere Økokrim-sjef om terapeuter: Åpenbar mistanke om økonomisk kriminalitet

VG får bekreftet at Arbeidstilsynet i Oslo var på uanmeldt tilsyn hos Det Norske Kartselskapet på Økern allerede fredag. Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere hvilke funn som eventuelt har blitt gjort under tilsynet.

I forkant av dette hadde VG rettet en henvendelse til Direktoratet for Arbeidstilsynet med flere spørsmål vedrørende reportasjen avisen arbeidet med rundt forholdene på bedriften, samt rundt forhold som kom frem i Oslo tingretts dom mot selskapet.

BAKGRUNN: Tjener millioner på andres avhengighet

VG fortalte lørdag flere historier om tette bånd mellom Det Norske Kartselskapet og Addictologi Akademiet, hvor kartselskapets ansatte siden 2013 blant annet har blitt pålagt obligatorisk coaching via akademiet utenfor arbeidstiden.

les også

Interne addictologi-dokumenter avslører: Slik skulle nye klienter rekrutteres

Over 15.000 tilsyn i året

I 2016 førte Arbeidstilsynet 15 265 tilsyn mot norske bedrifter, over halvparten av disse var uanmeldt. I 65 prosent av tilsynene ble virksomhetene ilagt reaksjoner.

Arbeidstilsynet har en rekke sanksjonsmuligheter for virksomheter, om de mener de bryter med lovgivningen i arbeidsmiljøloven.

KOMMENTAR: «Vær forsiktig med hvem du åpner deg for»

De kan gi pålegg om utbedring av kritikkverdige forhold, ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. I de mest alvorlige tilfellene kan tilsynet stenge ned virksomheten umiddelbart, eller politianmelde dem om de mener det foreligger straffbare forhold.

Ansatte ilagt bøter og pålagt terapi

Det Norske Kartselskapet stod i november oppført med sju ansatte i Brønnøysundregisteret, mot 16 ansatte på samme tidspunkt i fjor. VG kjenner til historiene til flere av personene som i løpet av de siste årene har avsluttet sitt arbeidsforhold i bedriften.

En av dem, Lisbeth Sogn, gikk i år til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver ved hennes tidligere sjef Laila Mjeldheim.

les også

Addictologi-avsløringen: Hvem tilhører denne stemmen?

Til VG fortalte flere tidligere ansatte om arbeidshverdagen hos Det Norske Kartselskapet, som blant annet inneholdt:

 • Obligatorisk terapi utenfor arbeidstid hos Addictologi Akademiet 2,5 timer hver uke.
 • Krav om å ringe mentoren sin flere kvelden i uken for å fortelle om prosessene de gikk gjennom.
 • Trekk i lønn for manglende utfylte arbeidsoppgaver, for eksempel om de kom for sent eller for ikke å ta ut av oppvaskmaskinen.
 • Trekk i lønn eller bøter om de ikke delte nok om sitt eget liv, ikke gikk på kurs eller gjennomførte samtaler med coach seks kvelden i uken.
  Informasjon som ble delt i terapigruppene kunne bli
 • brukt mot dem, enten ved trussel om at deres innerste hemmeligheter ville komme ut eller bli brukt mot dem for å sykeliggjøre og krenke dem.

23. august i år ble det også avsagt en knusende dom mot selskapet, hvor Lisbeth Sogn ble tilkjent 989.170 kroner i erstatning. Oslo tingrett karakteriserte Det Norske Kartselskapet som en «usunn arbeidsplass med sterk kontroll og sanksjonssystem som retten ikke tidligere har sett i slike saker».

Dommen er ikke rettskraftig, men Borgarting lagmannsrett vurderer å nekte kartselskapets anke fremmet.

Mottok ett tips i 2017

Avdelingsdirektør Singsaas i Direktoratet for arbeidstilsynet understreker overfor VG at arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet, og at de beskrevne forholdene ved kartselskapet fremstår langt utenfor det normale.

– Burde dere ha gjort noe tidligere?

– Det er først og fremst arbeidsgivers ansvar å oppfylle at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vi har mottatt et tips om denne virksomheten tidligere, i 2017, men det var ikke noe ved tipsets innhold da som tilsa at det måtte gjøres umiddelbart tilsyn, opplyser Singsaas.

Hun legger til at Arbeidstilsynet årlig mottar om lag 7000 tips og meldinger, og at de ikke har anledning til å følge opp alle disse med tilsyn.

les også

NAV ga millioner til omstridt terapeut

– På bakgrunn av de tilleggsopplysninger VG har fremlagt nå, mener vi imidlertid at det er grunn til å undersøke virksomheten nærmere, sier avdelingsdirektøren.

Laila Mjeldheim: Konstruktivt møte

VG har flere ganger forespurt eier og styreleder i Det Norske Kartselskapet, Laila Mjeldheim, om intervju, men hun har foreløpig avvist alle forespørsler.

ENESTE EIER: Laila Mjeldheim er ene-eier og styreleder i Det Norske Kartselskapet, som i perioden 2010-2016 omsatte for 114 millioner kroner. Foto: Geir Olsen VG

I en e-post til VG skriver hun at hun opplevde tilsynet fra Arbeidstilsynet som konstruktivt.

– Ja, det stemmer at Arbeidstilsynet var hos oss på fredag. Det var et fint og konstruktivt besøk der både jeg og alle våre ansatte gjorde vårt beste for å gi best mulig innsyn i vår arbeidshverdag. Jeg er oppriktig engasjert i å hjelpe mennesker med avhengighetsproblemer, og finner det svært meningsfullt å følge dem tilbake til et fullverdig liv. Vi mottar ingen form for offentlig støtte, men er av den klare oppfatning at det er en god investering å få mennesker til å fungere i normalt arbeid, skriver hun i e-posten.

– Nettopp derfor var det også veldig fint å oppfatte at tilsynet likte verdigrunnlaget vårt, og hvordan vi forsøker å få mennesker med avhengighetsproblemer tilbake i jobb, hevder hun.

Arbeidstilsynet på sin side ønsker ikke å gå i detaljer på forhold vedrørende tilsynet deres hos bedriften.

Sier ansatte ikke er pålagt terapi lengre

– Når det gjelder VGs kobling av mitt selskap opp mot Addictologi Akademiet, er det viktig å presisere at alle avtaler om at våre ansatte måtte gå i coaching der, ble avsluttet for en tid tilbake.

I dommen som ble avsagt mot Det Norske Kartselskapet i august presiserer retten at «det er uomtvistet at alle ansatte i NKS måtte gå i prosessgrupper på AA».

27. november fremla VG for Laila Mjeldheim flere konkrete spørsmål rundt den pålagte terapien hennes ansatte måtte delta på. Hun valgte da ikke å besvare disse konkret.

Lørdag skriver hun imidlertid at vedlegget om terapi ble tatt ut av arbeidskontraktene allerede 27. oktober.

les også

Tidligere addictologi-klienter fortviler: 13 anmeldelser – 13 henleggelser

– Vi innså selv at det ikke var riktig å ha med i en arbeidskontrakt, og fjernet følgelig dette. I dag har vi enkelte ansatte som benytter seg av coahing på frivillig basis og er svært fornøyde med dette. Samtidig har vi andre medarbeidere som ikke benytter seg av tilbudet om coaching. Tilbudet er frivillig og helt opp til hver enkelt, skriver hun.

Hun legger til:

– Tilbakemeldinger i etterkant av arbeidsrettssaken gjorde at dette ble naturlig for oss å gjøre. Før den tid hadde vi ikke fått noen informasjon om at dette var et vanskelig punkt, men da vi ble kjent med problemstillingen var det nødvendig å gjøre endringer. Det har alltid vært viktig for oss å etterstrebe ryddighet i våre ansettelsesforhold. Videre er jeg glad for å få anledning til å oppklare anklager og konspirasjonene i det jeg anser som en ”drittpakke” mot blant annet meg og selskapet i VG lørdag. Jeg kan naturligvis ikke kommentere personalsaker i media, men stiller store spørsmål ved VGs kildekritikk i arbeidet med denne artikkelen, avslutter Mjeldheim.

Les også

 1. Tidligere ansatt anmelder Laila Mjeldheim: – Jeg skulle kidnappes og bankes

  Lisbeth Sogn (52) har fått opplysninger om at hun skulle kidnappes, bankes og presses til å trekke sin sak mot…
 2. Slik sikret kartselskapet seg tre millioner mindre i skatt

  Laila Mjeldheims bedrift førte opp over 15 millioner i kostnader på utviklingsprosjekter.

Mer om

 1. Addictologi-avsløringen

Flere artikler

 1. Dropper omstridt terapi i arbeidstiden

 2. Arbeidstilsynet varsler flere pålegg mot Det Norske Kartselskapet

 3. Skattekrim hentet kartselskapets datamaskiner

 4. Politiet: Vurderer etterforskning av kartselskapet

 5. Skattekrim slo til hos addictologi-ledere

Fra andre aviser

 1. Skal granske om ansatte i kommunens pensjonskasse blir overvåket

  Bergens Tidende
 2. Kommuner erkjenner: Undersøkte ikke hva helsevikarer fra Orange tjente

  Aftenposten
 3. Orange-ansatte fikk utbetalt ned mot 88 kroner pr. time

  Bergens Tidende
 4. Kunder kan bli stilt solidarisk ansvarlig. Likevel sjekker de ikke sjåførenes lønn.

  Aftenposten
 5. 51 kommuner erkjenner: Sjekket aldri hva helsevikarene tjente

  Fædrelandsvennen
 6. Flere Hankø-konflikter har havnet i retten. Nå må hotelleierens selskap betale erstatning.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no