TRENGER SEG INN: Frp står fortsatt på at Carl I. Hagen er deres kandidat til Nobelkomiteen, til tross for at stortingsflertallet ikke vil ha ham. Foto: Terje Bringedal VG

Slik vil Stortinget stenge Carl I.Hagen ute av Nobelkomiteen

Stortingsflertallet legger nå opp til at Frp ikke vil få fremme forslag om Carl I. Hagen til Nobelkomiteen. Dermed tyder alt på at Hagens drøm som medlen av den noble komiteen er knust.

Artikkelen er over to år gammel

– Forslag på Hagen eller andre vil ikke bli tatt opp til votering, sier stortingspresidenten, Olemic Thommessen, til VG.

Torsdag ettermiddag har de parlamentariske lederne på Stortinget trolig funnet en vei ut av den månedlange striden mellom Frp og store deler av Stortinget om de ledige plassene i Nobelkomiteen.

– Det legges opp til at det velges kun ett nytt fast medlem nå, sa Thommessen da han orienterte om flertallets syn og innstillingen fra valgkomiteen.

Les også: Innstilling uten Frps kandidat

Slik går de fram

Alle partiene unntatt Frp har nå gjort opp om hvordan valget skal gjennomføres i stortingssalen på fredag:

** Først bestemmer Stortinget at det i denne omgang bare skal velges ett nytt fast medlem, og tre vararepresentanter, til Nobelkomiteen.

** Deretter vil Stortinget gjenvelge Aps kandidat, Berit Reiss-Andersen, Nobelkomiteens nåværende leder, til en ny periode på seks år.

** Til den ledige plassen velger Stortinget Anne Enger som medlem for tre år. Grunnen til den korte perioden er at dette er et suppleringsvalg etter at Kaci Kullmann Five døde tidligere i år.

** Så velges tre vararepresentanter for tre år: Kristin Clemet, Inger Skjelsbæk og Sofie Høgestøl.

Avviser votering

Flertallet mener da at saken er ferdig behandlet, og at stortingspresidenten ikke trenger å ta opp Frps mindretallsforslag, på Carl I. Hagen, vil votering.

– I innstillingen ligger at det ikke skal voteres over Hagen. Et overveldende flertall mener at han ikke kan velges, sier Thommessen.

– Vi mener at fremgangsmåten er innenfor Stortingets forretningsorden, legger han til.

Han bekrefter at også Høyre nå følger flertallet og vil la Frps plass stå foreløpig tom - inntil de finner en valgbar kandidat, som altså ikke kan være varamedlem til Stortinget, slik Hagen er.

Kommentar: Partytelt i Nobels hage.

Hagen: Bryter med praksis

Carl I. Hagen var til stede i bakgrunnen da Thommessen la fram valgkomiteens innstilling torsdag ettermiddag.

Han nekter å gi opp før voteringen fredag er avsluttet:

– Jeg registrerer at Stortinget vil bryte med hevdvunnet praksis og hindre en representant fra å fremme et forslag, sier Hagen selv.

– Jeg hører at de uansett vil at jeg ikke skal velges, men Stortinget kan altså fravike dette, legger han til.

– Kan du skrinlegge drømmen om Nobelkomiteen nå?

– Ingen kommentar, jeg svarer bare på tekniske og formelle spørsmål nå, svarte Hagen.

Les også: Høyre ber Jagland vurdere sin plass i Nobelkomiteen

Tidligere torsdag la Frp inn dette forslaget til valgkomiteen:

– Vi ønsker å få votert over vår kandidat som er Carl I. Hagen i Stortinget. Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for det vi er for, og mot det vi er mot, og viser til Stortingets forretningsordens paragraf 59, sa Hans Andreas Limi, Frps parlamentariske leder, til VG.

Carl I. Hagen kommenterte merknadene i en kort SMS til VG.

– Jeg setter stor pris på at FrPs gruppe fastholder sitt valg og det er skrevet meget gode merknader, skrev han.

Frp-Limi: Utrolig ufint

Innstillingen tar utgangspunkt i at Stortingets flertall på tirsdag vedtok at forslaget om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Rødt vil fremme eget forslag

Torsdag ettermiddag varsler Bjørnar Moxnes, Rødts ene stortingsrepresentant, at han vil legge inn forslag på Fredrik Heffermehl i den ledige stolen i Nobelkomiteen, på Frps plass.

– Han er både jurist, forfatter og fredsaktivist og har jobbet for fred og nedrustning i mange tiår. Han er den best egnede kandidaten i norges land. Til forskjell fra samtlige andre forholder Heffermehl seg til hva Alfred Nobel ønsket seg, sier Moxnes til VG.

– Det er helt absurd at fredsprisen har blitt et partipolitisk spill der avdanka politikere får et bein som takk og lønn for tro tjeneste, sier Moxnes om rabalderet rundt Hagen.

Stortingspresident Olemic Thommessen sier imidlertid at det ikke vil bli åpnet for votering, heller ikke over andre mulige kandidater enn Hagen.

Han vil nå ta kontakt med Frp og be dem finne en valgbar kandidat som Stortinget kan velge i et senere møte.

Truet med budsjettbråk

Frps Ulf Leirstein har truet KrF og Venstre med budsjettbråk og riksrevisorrabalder etter Nobel-vedtaket på Stortinget. Frp trekker ikke fortsatt ikke Hagens kandidatur.

Hagen fikk ikke være Frps kandidat til Nobelkomiteen i 2011, men de har stått fjellstøtt bak ham nå. Slik reagerte han på nobel-vrakingen i 2011:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder