SVARER: Finansministeren har nok en gang sendt et brev til kontrollkomiteen på Stortinget. Foto: Frode Hansen

Siv Jensen vil ikke gi dokumenter til Stortinget

Kontrollkomiteen har bedt finansministeren dokumentere sine advarsler til tidligere Statistisk sentralbyrå-sjef Christine Meyer. Men i hennes svarbrev er det ingen nye dokumenter.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det åtte sider lange svarbrevet er publisert på nettsiden til Finansdepartementet.

Der skriver Jensen at departementet allerede i januar 2017 reagerte på planene til tidligere SSB-sjef Christine Meyer om å gjøre endringer i byråets forskningsavdeling. Meyer måtte gå av som sjef i byrået i november etter en konflikt med Jensen.

– Departementet uttrykte bekymring på to møter i januar, står det i brevet.

Jensens brev er et svar på seks spørsmål fra komiteen, som ikke var fornøyd selv etter den lange høringen som fant sted tidligere i januar. Spørsmålene handler i hovedsak om hun kan dokumentere sin påstand om at Meyer ble advart flere ganger mot å gå for fort frem med endringene i byrået.

Det er imidlertid ingen nye vedlegg fra Jensen brevet, som er langt kortere enn svarene hun sendte i fjor. Noen av dokumentene komiteen har ønsket er nedtegnelser fra møtene i januar og i september.

– I tillegg til årsrapportmøtet og halvårsrapportmøtet avtales andre møter ved behov. For slike møter er det ikke utarbeidet fullstendige, omforente referater. Det gis ikke innsyn i departementets interne nedtegnelser fra slike møter, skriver Jensen.

Motsatt bekreftelse

VG har vært i kontakt med komiteens leder Dag Terje Andersen, som har følgende reaksjon:

– Jeg oppfatter dette svaret som noe annet enn det Jensen sa i høringen, altså at departementet ikke ba Meyer stoppe før 31. oktober, sier han.

– Har dere fått dokumentasjon på at Jensen advarte Meyer?

– Vi har vel egentlig fått dokumentasjon på det motsatte, at begge er enige om at det først 31. oktober ble snakk om stopp.

les også

SV vurderer mistillit mot Siv Jensen

les også

Intern strid om Meyer i SSB-styret

God styring

Meyer ville blant annet flytte flere forsker fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen i byrået. Dette ble tema i en telefonsamtale mellom Meyer og Jensens toppbyråkrat, ekspedisjonssjef Amund Holmsen.

Der ble konkrete forskere nevnt.

Kontrollkomiteen spurte Jensenom hun mener det er i tråd med god eierstyring å diskutere navngitte medarbeidere i samtaler med Meyer.

– Det er ikke grunnlag for å hevde, verken fra mine skriftlige eller muntlige svar til komiteen, at dersom tre personer ikke ble berørt, ville omstillingen kunne fortsette, skriver Jensen.

– I den løpende kontakten med etater er det ikke uvanlig at navngitte medarbeidere omtales, heter det.

Har stilt flere spørsmål

Det var i november i fjor Jensen og Meyer gikk til angrep på hverandre på hver sin pressekonferanse. Siden har kontrollkomiteen undersøkt saken.

Spørsmålene gjelder i hovedsak om Jensen kan dokumentere sin påstand om at hun gang på gang advarte Meyer om å gå for fort frem med endringene hun ville gjøre i SSB.

Meyer mener derimot at departementet har støttet henne helt til hun i oktober ville flytte innvandringsforskeren Erling Holmøy til en annen avdeling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder