SISTE INNSPURT: Spesialenheten for politisaker startet prosedyren tirsdag. Her er førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i samtale med aktor Guro Glærum Kleppe. Til venstre: Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus. Foto: Helge Mikalsen

Prosedyrer i Jensen-saken: Dette er spørsmålene Norges siste jury må svare på

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Svarer flere enn seks medlemmer av juryen «ja» på disse spørsmålene vil eks-politimannen Eirik Jensen bli dømt for korrupsjon og narkotikakriminalitet.

For aller siste gang i en norsk rettssal skal en jury ta stilling til om tiltalte er skyldig eller ikke.

les også

Slik reagerte riksadvokaten på Jensen-anklagene

Det går mot slutten av ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, og tirsdag morgen startet prosedyrene i Borgarting lagmannsrett.

Før det leste lagdommer Kristel Heyerdahl opp det såkalte spørsmålsskriftet, altså spørsmålene som lagretten skal svare på.

VG i retten: Vi følger prosedyrene direkte her!

Spørsmålene bygger på og erstatter nå tiltalen i saken. De lyder som følger:

  1. Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?
  2. Gjelder den i spørsmål 1 nevnte overtredelse et meget betydelig kvantum?
  3. Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?
  4. (Dersom spørsmål 3 er besvart bekreftende) Er korrupsjonen å anse som grov?

Dersom seks eller flere av de ti jurymedlemmene som skal avgjøre skyldspørsmålet svarer ja, vil Jensen bli funnet skyldig.

Dette er juryen: Disse avgjør Eirik Jensens skjebne

Tirsdag om én uke vil Heyedahl holde sin rettsbelæring, altså det veiledende foredraget lagmannen holder for juryen før de trekker seg tilbake for å rådslå og avgi sine stemmer.

Har du falt av? Dette er Jensen-rettssaken på under tre minutter:

To må ut av juryen

I alt har tolv personer, seks kvinner og seks menn, fulgt ankesaken siden den startet i august i fjor. Kun ti av dem skal avgjøre skyldspørsmålet, og dersom ingen blir syke eller melder annet forfall vil to bli nødt til å gå ut av juryen.

les også

Oslos politimester: – Hadde ikke mistillit mot Jensen den gang

I spørsmålsskriftet redegjøres det også for grunnlaget. Om ulovlig innførsel av narkotika skriver retten:

«I perioden fra 2004 til november 2013 medvirket han ved én eller flere anledninger til Gjermund Erik Cappelens innførsel av hasj. Han bisto Cappelen ved å gå opplysninger som kunne bidra til å redusere risikoen for at innførselsvirksomheten ble avdekket, blant annet ved å opplyse om politiets arbeids- og ressurssituasjon i perioder hvor det var planer om å innføre hasj og/eller om Cappelen eller hans nærmeste medarbeidere i narkotikavirksomheten var i politiets eller tollvesenets søkeløs, og/eller varsle Cappelen om narkotikatransporter som var stanset av politiet eller tollvesenet.»

Kontanter og klokker

Videre spesifiserer retten når innførslene skal ha skjedd. Til spørsmålet om korrupsjon har retten lagt følgende til grunn:

«I perioden fra 2004 til 19. desember 2013 i østlandsområdet, fikk han av Gjermund Erik Cappelen i skjul og uten rettmessig grunn kontanter og/eller bidrag til oppussing på Århus gård og/eller en Nokia N73 mobiltelefon og/eller en Tag Heuer klokke og/eller dekket utgiftene til reparasjon av TW Steel klokke. Han mottok slik utilbørlig fordel én eller flere ganger i anledning av sin stilling som polititjenestemann ved Oslo politidistrikt»

Eirik Jensen nekter straffskyld. Han ble i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder