SVARER IKKE: Utenriksminister Børge Brende har ikke ønsket å stille til intervju i forbindelse med VGs saker om Norges tidligere ambassadør i Indonesia. Foto: Frode Hansen VG

UD holder granskingsrapport av ambassadør hemmelig

Funnene i UDs egne undersøkelser av den hjemkalte ambassadøren Stig Traavik unntas offentligheten - fordi departementet mener det først og fremst er en personalsak.

 • Mona Grivi Norman
 • Erlend Ofte Arntsen
 • Rolf J. Widerøe
 • Bjørnar Tommelstad

Artikkelen er over tre år gammel

I mai i fjor ble ledelsen i Utenriksdepartementet (UD) varslet om ambassadør Stig Traaviks hemmelige forhold til en kvinne som mottok 1,4 bistandsmillioner til sitt kulturprosjekt. Fem måneder senere ble ambassadøren kalt hjem.

Departementet opplyser at de brukte tiden på å undersøke påstandene, blant annet ved å koble inn Sentral kontrollenhet. Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.

Konklusjonen på UDs gransking var at Stig Traavik ble hjemkalt fra sin stilling og måtte frasi seg sin tittel. Han fikk en stilling som seniorrådgiver i UD - og beholdt lønn og sikkerhetsklarering.

Men hva som ble gransket, når undersøkelsene begynte og hvilke funn Sentral kontrollenhet har gjort, vil ikke departementet svare på. De viser til at dette saken «først og fremst er en personalsak» – og derfor omfattet av taushetsplikt.

VGs avsløring: Ambassadøren

– Ikke lenger privatsak

– At en ambassadør innleder private forhold til kvinner i ambassadelandet, kan man i utgangspunktet si er av privat karakter, men når det kommer frem opplysninger som tyder på at han som følge av dette kan ha brutt habilitetsreglene ved tildeling av offentlige midler, så kan ikke dette lenger være underlagt taushetsplikt, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt som er ekspert på forvaltningsrett.

Professoren sier at det ikke finnes bestemmelser i offentlighetsloven eller forvaltningsloven som tillater at en slik sak kan unntas offentlighet. Taushetsplikt om personlige forhold skal skjerme opplysninger om den enkelte borgers private forhold uten tilknytning til verv som folkevalgt eller offentlig tjeneste.

Kommentar: Givende praksis

FORVALTNINGSEKSPERT: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener UD bør offentliggjøre sine funn. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Men der de private forholdene har konsekvenser for utførelsen av offentlig tjeneste, er ikke dette lenger en privatsak. De rent faktiske forhold om hvordan en ambassadør har opptrådt i tjenesten, de relasjoner han har til parter i saken, og hva en gransking av disse forholdene har kommet frem til, er det ingen hjemmel for å unnta, sier Bernt til VG.

UD svarer ikke

VG har de siste ukene forsøkt å få UDs mektigste byråkrat – og Stig Traaviks nærmeste leder i tale. Utenriksråd Wegger Chr. Strømmen har ikke valgt å stille til intervju. Det har heller ikke utenriksminister Børge Brende.

Les også: Hjemkalt ambassadør beholdt sikkerhetsklarering

Søndag avslørte VG hvordan den tidligere ambassadøren hadde vært personlig involvert i tildelingen av bistandsmidler til en kvinne han var i et hemmelig forhold med. Mandag tok VG kontakt med UD med åtte oppfølgingsspørsmål, blant annet disse:

• Når ble utenriksråden og utenriksministeren informert om saken?

• Når begynte Sentral kontrollenhet sine undersøkelser?

• Hva er ordlyden i den muntlige tilrettevisningen Traavik fikk?

VG fikk ett samlet svar via kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i UD:

«Det vises til UDs tidligere svar i saken, senest fredag 16. juni. Vi har ingen ytterligere kommentarer til spørsmålene under».

VG har ikke tidligere fått konkrete svar på disse spørsmålene, utover en forsikring om at lover og regelverk er fulgt i saken.

SVARER FOR UD: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet. Foto: Mattis Sandblad VG

– Ikke legitimt behov for hemmelighold

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt har sett over VGs spørsmålsliste, og sier UD burde kunne svare på et flertall av henvendelsene.

Om utenriksråden og statsrådens kjennskap til saken og kontrollenhetens arbeid sier Bernt at dette er informasjon som han har vanskelig for å se at UD har noe legitimt behov for å hemmeligholde.

– Innholdet av det som er sagt er ikke taushetspliktbelagt, og i en sak av så prinsipiell karakter og stor viktighet som denne, er det en rimelig forventning at UD gjør rede for dette, skriver han om den muntlige advarselen Stig Traavik fikk i juni i fjor.

VG har lagt frem opplysningene i saken, inkludert e-postutvekslingen mellom ambassaden og UD, for jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen.

– Dette er etter min oppfatning mer enn en personalsak. Den reiser spørsmål om bruk av fellesskapets midler ved finansiering av prosjekter i utlandet, sier Rui som er ekspert på økonomisk kriminalitet.

Les også: UD ga først advarsel – kalt hjem fire måneder senere

– Dersom det oppstår mistanke om irregulariteter ved tildeling av offentlige midler i utlandet, så bør allmenheten holdes orientert om at det pågår en gransking. Hva som gjøres av funn – og hvilke konklusjoner som trekkes – er av offentlig interesse og bør formidles fra UD.

MER ÅPENHET: Jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen er ekspert på økonomisk kriminalitet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

UD: Vi har vært åpne

VG har bedt om innsyn i samtlige dokumenter i personalsaken og varslingssaken til Stig Traavik. Det eneste dokumentet VG har fått se er gjeninntredelsesbrevet fra 22. februar i år, der slås det fast at Traavik innsettes som seniorrådgiver ved Næringslivsseksjonen.

Etter at VG har presentert dokumentasjonen på Traaviks personlige involvering i tildelingen overfor UD, svarer kommunikasjonsdirektør Frode O. Andersen at påstander om kritikkverdige forhold knyttet til et kulturprosjekt i Indonesia inngikk i deres gjennomgang og vurderinger:

– Konklusjonen ble at ambassadøren ble hjemkalt fra sin stilling og måtte frasi seg sin tittel. En slik hjemkalling er en streng reaksjon og er i tråd med UDs syn på alvoret i saken.

UD opplyser at flere enheter i departementet, inkludert Sentrale kontrollenhet, har vært involvert i gjennomgangen av saken. På spørsmål om kommentar til jusprofessorenes kritikk av manglende åpenhet rundt innholdet i granskingen, skriver Andersen:

– UD har siden starten vært åpen med VG om hva som ble konklusjonen på våre interne undersøkelser nettopp fordi saken, slik professor Bernt påpeker, har elementer som kan ha offentlighetens interesse.

Stig Traavik innrømmer å ha gjort feil, men mener VGs fremstilling av saken er gal og at avisen velger en fremstilling som mistenkeliggjør og trekker i tvil motiver. Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler. Les hele Traaviks uttalelse nederst i denne saken.

Les også

 1. Lot hjemkalt ambassadør beholde sikkerhetsklareringen

  Mens andre diplomater har mistet sikkerhetsklareringen etter å ha giftet seg med utenlandske statsborgere, beholdt…
 2. UD ga ambassadøren advarsel – kalte ham hjem først 4 måneder senere

  Én måned etter at UD ble varslet om ambassadør Stig Traaviks hemmelige forhold til en kvinne som fikk tildelt…
 3. Givende praksis

  UD sliter med å håndtere pengemengden som bevilges til bistand. Det får noen rare utslag.

Mer om

 1. Utenriksdepartementet (UD)
 2. Indonesia
 3. Børge Brende

Flere artikler

 1. Ambassadør-saken: Statsadvokaten vil ha svar fra UD

 2. Pluss content

  Vil ha svar

 3. UD ga ambassadøren advarsel – kalte ham hjem først 4 måneder senere

 4. UD må fortelle mer om ambassadøren som ble kalt hjem

 5. Statsadvokaten om ambassadør-saken: Ikke grunn til å be politiet etterforske

Fra andre aviser

 1. Statsadvokaten vil krever fra UD etter VG-avsløring

  Aftenposten
 2. VG ble felt to ganger i PFU

  Aftenposten
 3. Regjeringens hemmelighold av sentrale rapporter stemples som uholdbart og grunnlovsstridig

  Aftenposten
 4. Regjeringens hemmelighold av sentrale rapporter stemples som uholdbart og grunnlovsstridig

  Fædrelandsvennen
 5. Kulturministeren vil ikke granske sykkel-VM nå

  Fædrelandsvennen
 6. Riksrevisjonen slår alarm om kontrollen med statens gassalg

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder