UNDER GRANSKING: Tyske Peer Salström-Leyh har ifølge Deloitte vært enerådende i den private ideelle fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta. Nå må stiftelsen svare for seg. Foto: Tore Kristiansen VG

Fyrlykta: Ledelsen kan bli avkrevd millionbeløp

Fyrlykta har gitt millionlønninger til daglige ledere, og handlet med stifterens eget aksjeselskap. Nå varsler Stiftelsestilsynet at mottakerne av godtgjørelser kan bli krevd å betale tilbake.

 • Shazia Majid
 • Maria Mikkelsen

Artikkelen er over tre år gammel

Stiftelsestilsynet har åpnet gransking av den private fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta, som har fått lukrative kontrakter ved å hevde at de er en ideell stiftelse.

Dette skjer i kjølvannet av VGs avsløring og den påfølgende rapporten fra Deloitte. I rapporten, som er bestilt av Bufdir, slår revisjonsselskapet fast at Fyrlykta har brutt stiftelsesloven, og at de ikke er en ideell stiftelse.

– Selv om Deloitte har levert en rapport til Bufdir, må vi ha egen dokumentasjon for å gjøre egne beslutninger, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet i VG.

– Hva kan konsekvensene av tilsynet bli?

– Hvis det har skjedd noe ulovlig, skjer det at vi går til politianmeldelse. Men vanligvis er sanksjonene først og fremst styreavsettelse, enten enkeltpersoner eller hele styret.

Millionlønn under lupen

Dersom Stiftelsestilsynet finner at penger er delt ut i strid med loven, må mottakerne av godtgjørelsene bli nødt til å betale tilbake pengene til stiftelsen, påpekes det i et brev til Fyrlykta 14. juni.

To daglige ledere har fått utbetalt henholdsvis 2 og 2,1 millioner kroner i lønn per år. Stiftelsestilsynet skriver i brevet at de har gjennomgått et mindre utvalg stiftelser, og ingen av disse er registrert med to daglig ledere.

Les VGs avsløring om Salström-Leyhs stiftelser: Fosterhjemskongen

Lønnsledende

I forrige uke kom Deloitte-rapporten om fosterhjemsstiftelsen, hvor lønnen til de to daglige lederne blir omtalt slik:

"(...) lønn til de daglige lederne (er) vært høy sammenlignet med andre ideelle
organisasjoner. Fyrlykta hadde i 2015 162 % høyere godtgjørelser per daglig leder enn gjennomsnittet for de stiftelser og foreninger som er med i sammenligningen.(...) Samtidig har de andre organisasjonene et gjennomsnittlig høyere antall årsverk enn Fyrlykta.", står det i rapporten fra Deloitte, som ble offentliggjort 8. juni i år.

Fyrlykta har mottatt nær en halv milliard offentlige barnevernskroner for å ta seg av norske fosterbarn.

Ønsker tilsynet velkommen

Det er Peer Salström-Leyh som har opprettet stiftelsen, som del av sitt fosterhjemsimperium i syv europeiske land.

– Vi ønsker et tilsyn velkommen. Vi synes det er bra og riktig i situasjonen som er nå. Vi vil samarbeide om tilsynet om dette, sier Kjell Hauge, tidligere daglig leder og nå faglig leder i Fyrlykta.

Fyrlykta har tidligere bestridt Deloittes konklusjon, og nektet for at det har skjedd noe ulovlig. Hauge sier at de vil bidra til å opplyse saken best mulig.

-– Det har vært så mye fokus på oss. Det er en naturlig konsekvens som ville komme. Det er viktig at alt blir vurdert, sier Hauge.

Fyrlykta-leder etter VG-avsløring: – Ansatte føler seg lurt

Krever dokumentasjon

ANSVRLIG MYNDIGHET: Bufdir, her representert ved assisterende direktør, Aud Lysenstøen. Foto: Tore Kristiansen VG

Stiftelsestilsynet krever omfattende dokumentasjon fra Fyrlykta på forhold som har fremkommet gjennom VGs dekning og revisjonsrapporten, blant annet knyttet til:

* Godtgjørelse til ledelsen

* Hvordan beslutninger er tatt, og hvorvidt habilitet er ivaretatt

* Overføringer og avtaler med familiemedlemmer og egne selskaper

* Hvorvidt stiftelsen har fulgt sitt eget formål

– I utgangspunktet er stiftelsen pålagt å gi all dokumentasjon vi trenger for å utøve tilsynet, sier Longvastøl.

Tidligere har ikke stiftelsen gitt hverken VG eller Deloitte tilgang til en rekke dokumenter. Det gjelder blant annet fakturaer fra en estisk leverandør, som igjen er viderefakturert til Fyrlykta. En KPMG-rapport i Estland, som ifølge Peer Salström-Leyh viser at ingenting kritikkverdig har skjedd, ble gitt til Deloitte etter løfte om hemmelighold.

Får kritikk: Sparket rådsmedlem og ga kona vervet

Handlet med egen bedrift

Tidligere denne månedene kunne VG dokumentere hvordan Fyrlykta i tillegg har brukt millioner på kjøp av reiser fra grunnleggerens eget aksjeselskap, Elukaar, i Tallinn.

Reisene: Slik gjorde de det

Selskapet, hvor Salström-Leyh og kona er eneste styremedlemmer, har tatt 20 prosent i påslag på tjenester de har videresolgt fra estiske leverandører til stiftelsen i Norge. Det er tatt ut utbytte i selskapet.

Videre har Fyrlykta siden 2014 betalt rundt 11 millioner kroner i medlemsavgift til morstiftelsen i Estland, og gitt søsterstiftelser i Sverige og Finland millioner i lån.

La bort saken to ganger

Bufdir har flere ganger kontaktet Stiftelsestilsynet om Fyrlykta.

VG 9. mai

– Så sent som i februar meldte dere at dere ikke ville åpne tilsyn. Hvorfor har dere endret mening?

– Utgangspunktet vårt var at vi oppfattet at tipsene gjaldt kontraktsforhold som det var opp til Bufdir å følge opp, sier Longvastøl, og legger til at de senere har fulgt med utviklingen og de tok initiativ til et møte med direktoratet i begynnelsen av mai.

Etter dette møtet har de avventet Deloittes rapport.

– Bufdir varslet dere i desember 2015 om Fyrlykta. Var det feil av dere å ikke gå inn i saken da?

– Nei. Tipset gikk på kontraktsforhold, høye lønninger og stort overskudd. I utgangspunktet er ikke det ulovlig. Vi så på forholdene som noe Bufdir måtte følge opp i sine kontraktsforhold.

Fosterhjemsstiftelsen har frist frem til 20. juli på å svare tilsynet.

Hanne Skartveit om fosterhjemsmillionene: Statlig inkompetanse

Les også

 1. Stiftelsestilsynet gransker Fyrlykta

  Stiftelsestilsynet har åpnet tilsyn av den private barnevernsstiftelsen Fyrlykta.
 2. Sparket rådsmedlem og satte inn kona

  Den Bufdir-bestilte rapporten tegner et bilde av en grunnlegger som har hatt all makt, og tatt alle viktige beslutninger…
 3. Fyrlykta: Kjøper reiser fra eget selskap i Estland

  Fosterhjemstiftelsen Fyrlykta har brukt store summer på kjøp av reiser fra grunnleggerens eget selskap i Tallinn.
 4. Fyrlykta-avsløringen: Departementet krevde svar på hvorfor Bufdir ikke tok grep «på egen hånd»

  Først etter at VG ba om innsyn i dokumenter som handlet om Fyrlykta, bestilte direktoratet en ekstern vurdering av…
 5. Bufdir varsler gjennomgang etter VG-avsløring

  Allerede før den eksterne granskingen av Stiftelsen Fyrlykta er klar, varsler direktoratet en gjennomgang av hvordan de…

Mer om

 1. Barnevernsmilliardene

Flere artikler

 1. Stiftelsestilsynet gransker Fyrlykta

 2. Fyrlykta får skattekrav på titalls millioner

 3. Norsk Fyrlykta-leder: – Det har vært en svært god lønn

 4. Fyrlykta-tilsyn: Millionlønn og beslutningsprosesser i strid med loven

 5. Sparket rådsmedlem og satte inn kona

Fra andre aviser

 1. Fyrlykta mister alle avtaler med Bufdir etter mistanke om brudd på stiftelsesloven

  Aftenposten
 2. BT mener: Et ideelt barnevern

  Bergens Tidende
 3. Avslørte ulovlige forhold for ansatte i barnevernsfirma

  Fædrelandsvennen
 4. – Vi er svært takknemlig for tildelingen av midler fra Color Line

  Fædrelandsvennen
 5. Her er den ferske dommen fra Borgarting

  Bergens Tidende
 6. Slik får Color Line PR for spillemidler til barn og unge

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder