OLJESPRIK: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (t.v.) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg står langt fra hverandre i spørsmålet om norsk oljes fremtid. Her avbildet med NVE-direktør Kjetil Lund (i midten). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Klimafeide i regjeringen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier at de store utbyggingenes tid er over på norsk sokkel. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) vil gasse på: - Vi trenger nye funn og investeringer, sier han.

Debatten reises etter at De Grønne-talsperson Arild Hermstad onsdag sa til VG at den siste store juvelen i norsk oljeproduksjon, Johan Sverdrup-plattformen, som etter planen skal pumpe opp olje til 2070, må stenges ned allerede i årene etter 2030.

Han sa også at nye fremtidige funn bør bli liggende og at vi må slutte å lete etter mer olje.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tror Sverdrup-feltet vil fase ut seg selv og at han er enig i at det vil skje før 2070.

Parisavtalens mål om store utslippskutt som begrenser temperaturøkningen til 1,5 grader forutsetter at både produksjonen og etterspørselen etter fossile energikilder etter 2050 er svært lav. I 2070 har jeg derfor liten tro på at Johan Sverdrup fremdeles vil produsere olje.

– Bør Norge slutte å lete, nå eller eksempelvis i 2030?

les også

Bompengefeiden mellom Frp og V

– Norge skal kutte utslippene med minst 40 prosent i 2030. Neste år skal vi forsterke det målet. Den virkeligheten er også norsk petroleumssektor en del av. All oljen som finnes på norsk sokkel kommer ikke til å bli hentet opp.

Ingen sluttdato

Elvestuen konkluderer:

– Summen av skjerpede klimamål, klimarisiko og lavere etterspørsel tilsier at de store nye utbyggingenes tid er over.

les også

Thunberg: – Ikke undervurder kraften i sinte barn

Han legger til:

– Verken regjeringen eller Venstre har satt noen sluttdato for oljeleting, men behovet for utslippskutt og risiko for feilinvesteringer kommer til å bli en stor del av diskusjonen fremover.

Frps olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg er uenig.

– Jeg er enig at Sverdrup-feltet kommer til å fase ut seg selv. Men det er når feltet er tomt for olje, fastslår han.

– Elvestuen sier at «summen av skjerpede klimamål, klimarisiko og lavere etterspørsel tilsier at de store nye utbyggingenes tid er over. Er du enig i det, eksempelvis hvis det kommer et stort funn de neste årene, som eksempelvis vil få oppstart i 2030-2035?

– Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Regjeringen vil videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. Letepolitikken skal bidra til dette. Nye, lønnsomme funn som sikrer inntekter, verdiskaping og sysselsetting er viktig for å opprettholde vårt velferdssamfunn.

les også

«Klimabrøl» er kåret til årets ord 2019

– Dårlig distriktspolitikk

Selv om han og Venstres miljø- og klimaminister er uenige, er det større avstand til De Grønne (MDG).

– At MDG vil legge ned oljeproduksjonen er ikke noen hemmelighet. Det vil ramme de nesten 200.000 menneskene som er tilknyttet denne næringen og som bor i hele landet. Å legge ned, eller begrense, er fryktelig dårlig distriktspolitikk og klimapolitikk, sier Freiberg.

Han er klar på at det vil være et stort behov for olje og gass i tiår framover.

– Det behovet skal vi være med å dekke; vi har i dag om lag to prosent av verdens oljebruk og tre prosent av gass. For å opprettholde produksjon og verdiskapingen over tid trengs nye funn og nye investeringer, sier olje- og energiministeren.

Han erkjenner at oljen forurenser når det brukes, men at produksjonen er så mye renere i Norge, at det er en fordel som er viktig.

les også

EU pådriver for klima

– I Norge må oljeselskapene betale mye for sine utslipp. Det gjør det lønnsomt å kutte utslipp og er en viktig grunn til at norsk olje- og gassproduksjon skjer med lave utslipp. Denne politikken virker og det skal vi fortsette med:

– Gjør vi som Hermstad mener og kutter norsk produksjon, vil den bli erstattet av økt produksjon fra andre land. Det gir økte utslipp. Norsk olje- og gass næring innehar høy kunnskap og kompetanse som også vil være nyttig når vi skal bygge ut havvind og andre nye energiløsninger. Dersom arbeidsplassene deres legges ned forsvinner også kompetansen.

Må løses globalt

Han sier at verdens klima- og energiutfordring må løses gjennom globalt samarbeid.

– Så vil jeg bare minne om at når Storbritannia har sin første kullfrie uke siden 1882 i år, så handler det også om at norsk gass bidrar til at klimagassutslipp går ned. Det er bra for klima, norsk verdiskapning og sysselsetting. Vi skal ikke slutte, vi skal gjøre mer av det vi gjør; fortsette å produsere olje og gass med lave utslipp, sier han.

Olje til utslippsfrie produkter

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor sier de skal lede an i det grønne skiftet og at bråstopp ikke vil fungere.

– Det er ingen tvil om at oljeforbruket må gå ned, med det er ikke bra for klimaet å stoppe de beste oljefeltene først. Et gjennomsnittlig oljefelt har 25 ganger så høye utslipp fra produksjonen som Johan Sverdrup. For at vi skal nå klimamålene trenger vi både lavere oljeforbruk og lavere utslipp fra oljeproduksjon.

les også

Selv i miljøbevegelsen finnes det stolte oljebarn

Olje til andre ting

Han sier at det i fremtiden vil være bruk for olje til produkter som ikke slipper ut.

– Og stadig mer til andre formål enn energi: I en fremtid der vi når klimamålene forventer vi at andelen olje som går til å produsere produkter som vi alle er avhengige av, som mobiltelefoner, elbiler, klær, medisiner og mye mer - vil doble seg til 40 prosent frem mot 2050. Dette betyr at stadig mindre andel av oljen vil forbrennes, og at utslippene fra bruken av oljen er veldig lave.

les også

Ap vil brenne av klimamilliarder – lover å ikke øke skattene for vanlige folk

Han sier at to tredjedeler av Johan Sverdrup vil produseres i perioden frem til 2030.

– Etter det vil norsk oljeproduksjon falle. Vårt beste estimat er at selv om vi fortsatt leter og finner, og selv om vi investerer for å holde produksjon så høy som mulig fra de feltene vi har, så vil norsk oljeproduksjon halveres frem til 2050. Det betyr at norsk produksjon faller raskere enn etterspørselen må falle for at vi skal nå klimamålene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder