SVIKTET: Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, sier helseministeren ikke har foretatt seg noe for å sikre at Samhandlingsreformen fungerer etter intensjonene. Foto: Odin Jæger

Ap-Kjerkol sjokkert:- Jeg blir fysisk uvel av å lese om tilstanden til eldre syke

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) krever at helseminister Bent Høie (H) kommer til Stortinget for å forklare hva han har gjort for å følge opp den mangeårige og sterke kritikken mot gjennomføringen av Samhandlingsreformen.

 • Eirik Mosveen
 • Anne Stine Sæther
 • Shazia Majid
 • Sofie Fraser

– VGs avsløringer er sjokkerende. Jeg blir fysisk uvel av å lese om tilstanden til eldre syke overlatt til seg sjøl. Jeg kjenner på den fortvilelsen pårørende må ha følt. Men her må man rette ansvaret mot den som faktisk har ansvar: Helseministeren. Dette kunne og burde faktisk ha vært unngått, fastslår Ingvild Kjerkol, som er Aps helsepolitiske talsperson på Stortinget.

VG avslører: Reformsviket

Foto: Krister Sørbø

Kjerkol reagerer meget sterkt på VGs avsløring «Reformsviket» søndag, der mer enn 5000 avviksmeldinger dokumenterer hvordan pasientene betaler prisen for den største helsereformen i nyere tid.

– Han har sviktet disse pasientene. Så tydelig må jeg være. Han har ikke gjort noe som helst for å få Samhandlingsreformen til å fungere etter intensjonene. Han har svart at Samhandlingsreformen er implementert, lykke til på reisen! Dette er jo de sykeste pasientene vi har. Og det er de sykeste det glipper for, raser Kjerkol.

Hun mener Høie er «de friskeste og mest ressurssterke pasientenes helseminister». Hun anklager Bent Høie for å ha gitt blaffen i den sykeste pasientgruppen.

– I 2015 fikk Høie klar beskjed fra Riksrevisjonen om at oppfølgingen av Samhandlingsreformen sto til stryk. Dette er snart fire år siden. Reformen gav en retning, men fordi Høie ikke har tatt sitt politiske ansvar har reformen endt opp med å komme ut av kurs. Resultatet er ansvarspulverisering. Nok en gang vil sikkert Bent Høie peke på helseforetakene og på kommunene, men dette er også hans ansvar, sier Kjerkol.

I slutten av oktober i år lanserte Høie det han selv karakteriserte som en stor nyhet innenfor norsk helsepolitikk: Med statsminister Erna Solberg som vitne, underskrev Høie en høytidelig avtale med KS-styreleder Gunn Marit Helgesen om å opprette 19 «helsefellesskap» i Norge.

Det ambisiøse målet vår radikalt å bedre samarbeidet mellom spesialisttjenesten og sykehusene på den ene siden, og primærhelsetjenesten og kommunene på den andre siden:

De skulle gå fra å være «parter» - til å bli «partnere» - ved å møtes og snakke sammen mye mer enn før.

Den siste reisen

Under lanseringen karakteriserte Erna Solberg nyordningen som en «glidemiddel-reform».

– Det er en skandale at vi har en minister som toer sine hender og lanserer kartlegginger, «glidemiddelreformer» og kataloger over gode eksempler, når helsetjenesten så åpenbart trenger at noen tar politisk ansvar og gjør strukturelle endringer for å få samhandlingen til å fungere. Istedenfor har vi fått et ensidig fokus på markedsmodeller, målstyring og liggetider i sykehus, og dette har igjen gjort det lønnsomt for sykehusene å gjøre alt det VG nå avdekker, sier Kjerkol.

Ap vil nå kalle inn helseminister Bent Høie til Stortinget, for å få høre hva regjeringen konkret har gjort for å følge opp Riksrevisjonens uvanlig beske kritikk fra 2015.

– Bent Høie har vært opptatt av privatiseringsreformen «Fritt behandlingsvalg». Det gjelder ganske friske pasienter, må vi kunne si. Han har vært opptatt av få ned ventelistene. De pasientene det dreier seg om i VGs saker står ikke på noen venteliste. Det er ganske friske folk som står i behandlingskø, i hvert fall den køen Bent Høie har vært mest opptatt av, raser Kjerkol.

– Han har ikke gjort noen ting for å bedre situasjonen VG har beskrevet.

VG avslører: Midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehusene

Nå har Høie akkurat lansert Nasjonal helse- og sykehusplan.

– Men det er ikke noe i denne sykehusplanen som sier noe om hvordan han skal bedre samhandlingen mellom sykehus og kommuner. Det er kun den «møteroms-reformen» - de såkalte «helsefelleskapene», som skal gjøre det.

– Du mener altså at Høie er mest opptatt av de ressurssterke pasientene?

– Ja, han er det, fastslår hun.

– Sisteskansen for de pasientene som er beskrevet i avvikene i VGs sak, er fastlegen deres. Og det holder jo på å rakne, det også! Bent Høie gjør absolutt ingenting for å redde fastlege-ordningen. Han skal ha utvalg og evalueringer og rapporter, så skal det komme en handlingsplan til våren. Han har evaluert i to år. Fastlegen er avgjørende for de sykeste folkene, sier Ingvild Kjerkol.

Slik kommenterer helseminister Høie kritikken fra Kjerkol, etter å ha blitt forelagt VGs sak:

– Jeg ser at Aps strategi er at angrep er det beste forsvar når konsekvensene av partiets prestisjereform kommer for dagen. Ap har ikke ett eneste forslag til å bedre samarbeidet mellom sykehusene og kommunene. Hennes kritikk om at jeg ikke gjør noe med dette, faller på sin egen urimelighet. Dette er hovedsaken i Stortingsmeldingen som akkurat er levert til Stortinget, og Regjeringen har allerede inngått en avtale med kommunene om at disse pasientene skal prioriteres i helsefelleskapene som etableres over jul, sier Høie til VG.

Statsråden tror mange pasienter reagerer på Kjerkols uttalelser om at ordningen fritt behandlingsvalg og arbeidet for å redusere ventetiden er for de friske pasientene.

– Det er det motsatte som er tilfelle. Fritt behandlingsvalg ble først innført for mennesker med rusavhengighet og psykiske helseutfordringer. Det er de som opplever de største forskjellene i helse i dag. Ventetiden er redusert blant annet gjennom å innføre pakkeforløp for kreftpasienter, til rusbehandling og psykisk helse. Det er heller ikke de friske pasientene. Mens Ap prioriterer kosmetisk begrunnet tannregulering, prioriterer regjeringen de pasientene som har de største behovene, sier Høie.

Mer om

 1. Sykehus
 2. Bent Høie
 3. Ingvild Kjerkol
 4. Helsepolitikk

Flere artikler

 1. Høie feller knusende dom over Samhandlingsreformen

 2. Helseministeren: - Glad for at Linn Maria skrev avviket

 3. Helseminister Høie: Jeg håper å avskaffe hele ordningen med bøter

 4. De sykeste skal ikke være kasteballer

 5. Høie åpner for å fjerne kommunenes «dagbøter» til sykehusene

Fra andre aviser

 1. Høie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan

  Aftenposten
 2. Regjeringen mener helsereform ikke har fungert. I dag presenterte den en ny løsning.

  Aftenposten
 3. Solberg utvider fritt behandlingsvalg – får kjeft av Ap

  Aftenposten
 4. Pasienter kan ikke lenger velge behandling på private sykehus på det offentliges regning

  Aftenposten
 5. Aftenposten mener: Samhandlingsreformen er blitt forsømt

  Aftenposten
 6. Vil øremerke midler til kreftpasienter som har ventet

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no