SVIKT: Molde sykehus er et av stedene hvor det ble erkjent svikt i pasientbehandlingen og samhandling mellom sykehus i forbindelse med nedkjølte pasienter. Foto: Per Tormod Nilsen

Nye regler etter at nedkjølt kvinne ble feilaktig erklært død

Helse Midt- Norge innfører nye regionale retningslinjer for behandling av nedkjølte pasienter.

Årsaken til at de nye retningslinjene nå blir innført i Helse Midt- Norge er flere tilfeller av svikt i pasientbehandlingen.

Konkrete hendelser av svikt har skjedd i både Molde og Kristiansund.

Helse Møre og Romsdal har hatt to alvorlige hendelser med nedkjølte pasienter siden 2010, begge ved Molde sykehus. Én i 2018 og en 19. februar i år.

I februar ble en kvinne funnet sterkt nedkjølt i Molde.

Hun ble kjørt til sykehus, men situasjonen ble forverret og nedkjølingen skal ha ført til hjertestans med påfølgende gjenopplivingsforsøk.

Da politiet kom til sykehuset for å dokumentere dødsfallet og starte etterforskning, skal man ha oppdaget at kvinnen likevel ikke var død.

les også

Kvinne ble erklært død, var i live: – Beklager sterkt

Også i saken hvor to ni år gamle jenter druknet i Karihola nord for Kristiansund i 2010, ble det funnet svikt i pasientbehandlingen.

All kommunikasjon via AMK

Den største endringen i retningslinjene, som gjelder for all relevant personell i Helse Midt-Norge, går på kommunikasjon.

Fra nå av skal all kommunikasjon om enkeltpasienter gå via AMK- sentralene for å sikre at fagspesialister er koblet på, og for å sikre dokumentasjon av beslutninger.

– Tidligere har kommunikasjonen gått direkte til vakthavende på de store sykehusene. Det har av og til ført til misforståelser. Nå får vi en bedre dialog via AMK, og god dokumentasjon som kan føre til god læring, sier klinikksjef ved klinikk for thoraxkirurgi på St. Olavs hospital i Trondheim, Asbjørn Karevold.

Beklager overfor pasientene

I rapporten fra Statens helsetilsyn etter hendelsene i 2018 og 2019 kommer det frem at Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge ikke har sikret forsvarlig helsehjelp til pasienter som er alvorlig nedkjølt.

– Vi ser alvorlig på funnene i rapporten og beklager at vi ikke ga pasientene forsvarlig helsehjelp. Vi vil nå se til at de nye retningslinjene blir tatt i bruk av våre ansatte og vi vil gjennomføre øvinger får å sikre at de blir etterlevd, sier fagdirektør ved Helse Møre og Romsdal, Torstein Hole, i en pressemelding.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder