Direktør i Helsetilsynet Jan Fredrik Andresen og direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten Mari Trommald. Foto: Maria Mikkelsen, Frode Hansen, VG

Diskuterer nye tiltak etter «gutten på luftmadrassen»

Etter at VG fortalte historien om «gutten på luftmadrassen», kalte det statlige barnevernet denne uken Helsetilsynet inn til møte. Begge mener at det er risiko for at barn i barnevernet ikke får den hjelpen de trenger.

 • Marie Golimo Kingsrød
 • Yasmin Sfrintzeris

– Saken om «gutten på luftmadrassen» var bakgrunnen for møtet vi hadde med Helsetilsynet, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir), Mari Trommald.

VG har tidligere fortalt historien om en 16 år gammel gutt i barnevernet, med omfattende hjelpebehov, som bor isolert. I perioder har han sovet på en luftmadrass.

Det statlige barnevernet mener gutten, som trenger helsehjelp, bor slik for at kommunen skal spare penger.

VGs sak har illustrert noen av utfordringene i barnevernet når barn har svært sammensatte behov, mener Bufdir.

Direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten Mari Trommald. Hun var selv ikke med på møtet. Foto: Frode Hansen, VG

Diskuterte tiltak

På møtet onsdag ble både den konkrete saken om «Gutten på luftmadrassen», og andre lignende saker, drøftet.

– Det viktigste vi diskuterte er tiltak for å sikre at lov og regelverk er godt nok kjent i kommuner, Bufetat og spesialisthelsetjenesten og hvordan tilsynsmyndighetene kan sikre at barna får hjelp fra flere sektorer og at ansvarlig følger opp, sier Trommald.

Hun forteller at regelverket og den økonomiske ansvarsfordelingen mellom sektorene innebærer en risiko for at barn, som skulle hatt hjelp i andre sektorer, plasseres i en barnevernsinstitusjon.

Helsetilsynet oppgir at de over tid har vært opptatt av samhandlingen mellom barnevern og helsesektoren.

– Vi ser at det er risiko for at barn ikke får den hjelpen de trenger når samarbeidet mellom tjenestene settes på spissen i vanskelige saker, sier avdelingsdirektør for barnevern i Helsetilsynet, Børge Tomter.

les også

VG avslører: Barnevernsbarn måtte bo isolert – mot faglige råd

Bufdir må redegjøre

Bufdir oppgir at de har forsikret seg om at Bufetat, innenfor de rammer og ansvar barnevernet har, jobber med å sikre gutten et godt tilbud i samarbeid med kommunen.

SVARTE STORTINGET: Onsdag var barne- og familieminister i Stortingets spørretime for å svare på en rekke spørsmål om barnevern fra Sp. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Etter VGs avsløringer om barn som bor isolert, gikk SV, Sp og Ap sammen om å oppfordre barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til å redegjøre for Stortinget.

Ropstad skriver i et brev 6. november at han ikke vil redegjøre for Stortinget, men svarte onsdag på flere spørsmål fra Sp i spørretimen.

Til VG opplyser han at han departementet har bedt om en redegjørelse fra Bufdir.

– Det handler om Bufdirs egne vurderinger av hvordan de har håndtert denne saken. Det er Bufetat som har ansvar for at denne gutten får et godt tilbud. Uansett hvilket tilbud han burde hatt, er Bufetat pliktig til å gi det som er det beste for barnet, sier han.

Ropstad understreker at han ikke kjenner til saken gjennom annet enn mediene.

– Når forventer du en redegjørelse fra Bufdir?

– Det ligger i sakens karakter at det må skje raskt. Fylkesmannen er inn i saken, der vil det også komme en rapport. Fylkesmannen både har tilsynsansvaret når det gjelder guttens tilstand hver dag. Det ligger langt unna det departementet kan ta ansvar for. Men det departementet kan ta ansvar for er at systemet virker. Når vi setter spørsmålstegn ved det Bufetat har gjort, må det følges opp fra Bufdirs side, sier Ropstad.

Mer om

 1. Bufetat
 2. Kjell Ingolf Ropstad
 3. Barnevern
 4. Barn

Flere artikler

 1. Krever at barn som bor isolert får helsehjelp: – Skal følges opp

 2. Ropstad om «gutten på luftmadrassen»: Ber øverste barnemyndighet gripe inn

 3. Krever strakstiltak for barna som bor isolert: – Haster

 4. Bufdir sliter økonomisk – måtte avlyse flere arrangementer

 5. Professor om barna som bor isolert: – Umenneskelig behandling

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder