FEIL TOLKNING: Mandag ble det kjent at NAV i syv år har feiltolket EØS-regelverket som har ført til at et titalls personer er uskyldig dømt for trygdesvindel. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kan du være rammet av NAV-skandalen? Slik er de «nye» reglene

NAV har i flere år feiltolket EØS-regelverket for kontantytelser. Sjekk om du kan være blant de rammede.

 • Oda Ording
 • Anne Stine Sæther

Etter at det mandag ble kjent at NAV har feiltolket regelverket for kontantytelser under opphold i andre EØS-land enn Norge, har etaten oppdatert reglene på sine hjemmesider.

Et titalls personer er feilaktig dømt for trygdesvindel som en følge av praksisen, men NAV-direktøren anslår at så mange som 2400 saker kan være rammet.

Dette gjelder personer som har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge, har oppholdt seg i et annet EØS-land og fått sin søknad om ytelser behandlet etter 2012.

Torsdag sa imidlertid NAV-direktør Sigrun Vågeng at de også vil undersøke hvorvidt andre ytelser, slik som dagpenger og uføretrygd, har blitt håndtert i tråd med EU-regelverket.

NAV har nå satt ned en egen innsatsgruppe som skal granske alle relaterte saker etter 2012.

Dette må du vite om NAV-skandalen
les også

Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep

Her er reglene for kontantytelsene som er rammet av NAVs feiltolkning:

Arbeidsavklaringspenger

 • Så lenge det planlagte oppholdet i EØS-land ikke går utover aktivitetene avklart med NAV-veilederen din, er du som EØS-borger ikke nødt til å melde fra til NAV før du reiser
 • Dersom oppholdet gjør at du ikke kan gjennomføre aktivitetene, mister du retten til AAP
 • Ved andre utenlandsopphold enn til EØS-land, kan du beholde AAP i inntil fire uker per kalenderår dersom du søker om det før du reiser

Sykepenger

 • Ved reise til EØS-land må man i utgangspunktet ikke søke til NAV på forhånd for å beholde sykepenger
 • Kriteriet er at utenlandsoppholdet ikke må komme i veien for planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen eller med NAV
 • Dersom du ikke er EØS/EU-borger, må du søke om å beholde sykepenger ved alle utenlandsreiser

Pleiepenger

 • Dersom du er statsborger i et EU/EØS-land, trenger du ikke å søke om å beholde pleiepengene ved opphold i EU/EØS-land
 • Øvrige statsborgere kan ha rett til å beholde pleiepenger i inntil åtte uker i løpet av en periode på 12 måneder
 • Utenlandske arbeidstagere som jobber for en norsk arbeidsgiver, kan ha rett til pleiepenger fra Norge selv om pleien og omsorgen foregår i et annet EØS-land

Dersom NAV i behandlingen av din sak etter 2012 har fattet vedtak som er i strid med disse reglene, kan du ha krav på en ny gjennomgang. Dette forutsetter at øvrige vilkår i folketrygdens bestemmelser er oppfylt.

Er du rammet? Tips VG her!

les også

Satt to måneder i fengsel etter NAV-dom: – Traumatisk

les også

Rødt-Moxnes: Vurderer mistillit mot Hauglie

Bryter med viktig prinsipp

Før 1. juni 2012 krevde NAV at personer som planla å flytte eller reise til et annet EØS-land, måtte søke om å få med seg sykepengerettighetene.

Norsk praksis fulgte da den eldre EU-forordningen om trygd.

Fra 1. juni 2012 ble gammel forordning erstattet med ny og man kunne ta med seg trygdeytelsene uten å søke NAV ved flytting til et annet EØS-land.

I det nye regelverket er det lagt vekt på å følge prinsippet om fri eksport mellom EØS-landene.

Reglene gir vide muligheter til å ta med seg trygdeytelsene og bevege seg fritt mellom landene som er tilsluttet EØS-ordningen.

Likevel fortsatte NAV å følge gammel praksis.

– NAV bryter ett av EØS-avtalens viktigste prinsipp som handler om fri eksport mellom medlemslandene. Opptjente kontantytelser skal utbetales uavhengig av i hvilket land den berettigede oppholder seg. Prinsippet fremgår av artikkel 7 i ny forordning, sier advokat og partner Per Tore Kraby Lock i KPMG LAW Advokatfirma.

Han er spesialist i grensekryssende trygd, pensjon og forsikring.

les også

Her er oversikten over hvor NAV-dommene er fra

– Folketrygdloven må vike

Kraby Lock sier at EØS-avtalen skal følges hvis folketrygdloven og EØS-avtalens trygdebestemmelser er i motstrid.

Det innebærer at folketrygdloven må vike på en rekke områder, også der hvor folketrygden krever bosted i Norge.

– Siktemålet med disse reglene er å sikre at personer ikke skal hindres i å flytte fra et land til et annet fordi de taper trygderettigheter eller utsettes for forskjellsbehandling. Reglene skal sikre trygderettigheter opparbeidet i forskjellige land og sørge for at de ikke går tapt ved flytting, sier advokat Kraby Lock.

– Usedvanlig hardhendt behandling

Ekspert på trygderett Olav Lægreid i Advisio Advokat AS har gått gjennom kjennelser fra høsten 2017 der Trygderetten fastslo at NAV hadde tolket regelverket feil.

Han er overrasket over at det har tatt to år før NAV har besluttet å endre praksisen.

– Det er helt uforståelig at de bruker to år på å finne ut at de har tatt feil, sier Lægreid.

Totalt er det påvist feilaktig dom i minst 48 NAV-saker. Lægreid mener samtidig saken er mye mer alvorlig enn ved første øyekast.

– Svært mange har fått urettmessige krav uten å bli anmeldt, og har havnet i økonomisk uføre på grunn av dette, sier han og legger til:

– NAV har hatt en særdeles usedvanlig hardhendt måte å behandle dette på. De har straffet folk dobbelt, ved at de både har fratatt ytelsen for perioden oppholdt i utlandet, i tillegg til at disse menneskene har mistet ytelsen fremover i tid til tross for at de har vendt tilbake til Norge.

Mer om

 1. EØS
 2. EU
 3. Trygd
 4. Nav
 5. Rettigheter
 6. Trygdeskandalen

Flere artikler

 1. Kontoutskrifter og valutaregister – slik beviste NAV klientenes utenlandsopphold

 2. Beordrer full stopp i alle EØS-saker fra NAV

 3. ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

 4. NAV skal undersøke 31 nye trygdeytelser - leter etter saker som kan ha blitt feilbehandlet

 5. NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder