Antall anmeldte voldtekter over internett økte fra 20 i 2017 til 173 til 2018, kommer det fram i en ny rapport fra Kripos. Foto: Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Voldtekter over internett anmeldes stadig oftere

Antall anmeldte voldtekter over internett økte fra 20 i 2017 til 173 til 2018, kommer det fram i en ny rapport fra Kripos.

Rapporten, som heter «Voldtektssituasjonen i Norge 2018», er omtalt av Dagbladet.

Ofrene for nettovergrep er nesten utelukkende barn under 14 år, og mange av de voldtektsanmeldte var mellom 15 og 25 år på gjerningstidspunktet. 350 av de anmeldte var under 18 år.

VG-spesial: Tanja Arntsen (46) ble voldtatt

– Vi ser med bekymring på den store andelen unge gjerningspersoner anmeldt for voldtekt. Dette henger sammen med at det å begå sitt første seksuallovbrudd i ung alder øker risikoen for nye overgrep, sier Emil Kofoed, leder for Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, til Dagbladet.

Mannlige fornærmede har økt med 76 prosent

Politiet ser også en økning i antall voldtektsanmeldelser der offeret og familien ikke har kjennskap til gjerningspersonen. Dette settes i sammenheng med at så mange av overgrepene skjer over internett.

Antall mannlige fornærmede har økt med hele 76 prosent. Fra 180 fornærmede i 2017 til 317 i 2018, ifølge voldtekstrapporten.

Politiet sier unge gutter gjerne er sårbare for personer som utgir seg for å være noen andre, og at de lures og trues til å utføre seksuelle handlinger med seg selv på kamera.

Amnesty-rapport: – Nærmest straffrihet for voldtekt i Norge

I tillegg rammer gjerningspersonene som går etter gutter, langt flere enn dem som utelukkende begår overgrep mot jenter, ifølge rapporten. I de 173 sakene som gjelder voldtekt over internett, var 83 prosent av de fornærmede gutter.

Det understrekes også at det fremdeles er stor overvekt av jenter og kvinner som anmelder voldtekt. Men ifølge rapporten viser forskning at gutter i enda mindre grad enn jenter forteller om at de er utsatt for seksuelle overgrep.

Ny handlingsplan mot voldtekt: Nå blir seksuelle overgrep tema på skolen

– Kreves betydelig innsats

Det ble i 2018 anmeldt totalt 2.263 voldtekter, hvorav 1.687 var voldtekter av personer over 14 år.

Den tapte barndommen: Marius ble voldtatt av pappa (VG+)

– Det er ingen tvil om at det kreves betydelig innsats på disse områdene for å forhindre at barn og unge utsettes for seksuelle overgrep. Med den årlige analysen av voldtektssituasjonen bidrar Kripos til økt kunnskap om anmeldte voldtekter og er en av premissleverandørene for det nasjonale forebyggende arbeidet på dette området, sier sjefen for Kripos, Ketil Haukaas til politiet.

I rapporten kommer det frem at andelen overfallsvoldtekter er den laveste noensinne. Kategorien for festrelaterte voldtekter er den største med en andel på 42 prosent.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder