Påstand om 16 års fengsel i Norges største overgrepssak

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Mannen skydde ingen midler for å få tak i seksualiserte filmer fra unge barn. Påtalemyndigheten har vært veldig i tvil om en vanlig fengselsstraff er tilstrekkelig for å verne samfunnet mot ham.

Publisert:
Artikkelen er over tre år gammel

I dag gikk prosedyrene i det som er omtalt som Norges mest omfattende overgrepssak.