MENER STATEN MÅ PÅ BANEN: Varaordfører i Askøy kommune, Bård Espelid, mener staten må bidra med finansieringssystemer som kan gjøre det lettere for Kommune-Norge og håndtere store vedlikeholdsetterslep i vannettet. Foto: Fredrik Solstad, VG

Vannskandalen: Høydebasseng utgjør en risiko – mener hele landet må ta lærdom

ASKØY (VG) Søndag ble det klart at det mest sannsynlig er smitte fra dyreavføring som har gjort over 2000 mennesker på Askøy syke.

Varaordføreren mener høydebasseng i fjell utgjør en risiko, og at hele landet må ta lærdom.

– Jeg tror det er mange kommuner i Norge som har denne type basseng fra 50- 60-tallet. Det som har skjedd på Askøy blir en læring også for dem, sier varaordfører på Askøy, Bård Espelid, til VG.

Espelid forteller at høydebassenget der smitten ble funnet, og som nå er faset ut, er ett av flere slike på øya, og at de fremover vil ha spesielt fokus på slike basseng.

les også

Askøy: Avdød ettåring var smittet av Campylobacter

Mener staten må på banen

Han mener de må byttes ut, eller kontrolleres gjennom et prøveprogram.

– Det er helt klart at slike basseng innebærer en økt risiko for bakterielt tilsig i drikkevannet vårt, og vi ser konsekvensene av dette i denne saken. Det er et risikoelement for vannsystemet vårt med slike basseng som er skutt ut i fjell, ved at det er fare for tilsig av vann gjennom sprekker i strukturen, slik det er å anta at vi er utsatt for her, sier han.

Prøvesvar som kom søndag viser at det er overveiende sannsynlig at E.coli-smitten som ble funnet i det aktuelle høydebassenget stammer fra dyr. Avføringen har mest sannsynlig blitt tatt med inn i bassenget når overflatevann har trengt inn gjennom fjellsprekker.

Les også: Høydebassenget trolig ikke testet på flere år

– Det vil vel koste en del å bytte ut disse bassengene. Tenker du at staten må inn?

– Nå finansieres alt gjennom selvkost-prinsippet, altså avgifter innbyggerne betaler. Balansen på avgiftsstørrelsen avhenger av hvor mye du kan investere. Jeg synes man må se på finansieringsordningen på denne type infrastruktur, og få mer midler inn i denne sektoren, som kan hjelpe kommuner med å ta igjen etterslepet på denne type vedlikehold, sier han.

STENGT: Det er i dette høydebassenget inne i fjellet på Øvre Kleppe på Askøy at det er funnet E.coli-smitte. Bassenget er nå stengt for godt. Foto: Fredrik Solstad

Kan måtte øke avgiftene

– Kan innbyggerne vente seg en økning i avgiftene?

– Det vil avhenge av det vi gjør, og vi kan ikke iverksette mer enn innbyggerne tåler. Men vi må styrke vann- og avgiftssektoren i vår kommune, og ut ifra det er det ikke urealistisk at avgiftene øker noe, sier Espelid.

Ettersom vannskandalen på Askøy kan være relevant for andre kommuner i Norge med tilsvarende basseng har Universitetet i Bergen et ønske om å sette i gang et forskningsprosjekt på øya.

– Dette angår ikke bare Askøy, men er noe som Norge som nasjon kan dra nytte av dersom vi får lov til å ta maksimalt med informasjon og læring ut av dette utbruddet. Jeg håper det legges til rette for at disse forskningsmiljøene kan starte umiddelbart, sier Espelid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder