SLÅR RING: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kan bli møtt av rødgrønt mistillit til uken, men de borgerlige flertallspartiene slår ring om henne. Foto: Tore Kristiansen

Parti-kilder til VG: - Ap går trolig inn for mistillit til Hauglie

Den rødgrønne opposisjonen skal til uken avgjøre om de har tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Men hun har støtte fra sin egen flertallsregjering.

Kilder i Arbeiderpartiet sier til VG at det ligger an til at partiet vil uttrykke mistillit til Hauglie til uken.

VG kjenner til at det var et oppsummerende møte i Arbeiderpartiet etter fredagens høring. På dette møtet ble det, etter det VG erfarer, ikke trukket noen konklusjon. Likevel:

– Ap går trolig inn for mistillit til Hauglie, sier en sentral kilde i partiet.

En annen sentral Ap-kilde bekrefter dette bildet:

– Ja, det går i den retningen, sier vedkommende til VG.

I Arbeiderpartiet vurderer man fordeler og ulemper med å fremme et mistillitsforslag til arbeidsministeren i Stortinget nå. Konklusjonen er at det som kom frem i stortingshøringen torsdag og fredag er så alvorlig og så rammende for ansvarlig statsråd, at det etter Ap-kildenes mening kan være forsvarlig allerede nå å konkludere med at de ikke har tillit til arbeids- og sosialministeren.

Ap legger vekt på Hauglies egen forklaring, som de mener viste at det tok lang tid fra varsellampene begynte å ringe, og til hun handlet.

Anniken Hauglie i høringen: «Spørsmål burde blitt stilt tidligere»

I et møte tirsdag vil Ap etter alt å dømme ta endelig stilling til spørsmålet om mistillit.

For Ap blir det vesentlig hva det andre store opposisjonspartiet - Sp - kommer til å foreta seg.

– Tillit til Hauglie eller ikke, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen:

– Det skal vi ta stilling til til uken. Under høringen i Stortinget torsdag fikk vi meget poengterte budskap fra både lederen for trygderetten og fra tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch. Det må tillegges stor vekt.

– Som gjør at du konkluderer med mistillit?

– Det vil jeg ikke si noe om i dag. Vi skal prates gjennom helgen og så blir det et gruppemøte til uken.

VGs Astrid Meland kommentar om høringen: «De skulle vært på NAV hele gjengen»

Lundteigen sier det meget vel går an å konkludere med tillit eller ikke til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie selv om regjeringens granskningsutvalg ikke har lagt frem sin rapport. Den kommer først på forsommeren.

– Høringen har gitt oss god innsikt i prosessene de siste to årene, om når hvem ble informert om hva, som bidro til at en rekke mennesker ble uskyldig dømt. Hva som skjedde tidligere er også viktig, men ikke avgjørende for spørsmål om tillit til dagens statsråd. Jeg er sterkt opptatt av at Stortinget må gå gjennom denne saken helt tilbake da EØS-avtalen ble utformet på slutten av 80-tallet.

– For meg fremstår det som om hovedårsaken til problemene har vært at de som ivret for EØS-avtalen ikke har tatt konsekvensene av den avtalens betydning for det norske lovverket. NAV-skandalen har vist at dette er så komplisert at det bare har vært noe for de fremste nerdene av nerdene, sier Lundteigen.

Få oversikt: Seks år med varsler - 78 uriktig dømt

Også De Grønne og SV legger opp til å vurdere tilliten til Hauglie en av de første dagene over helgen. Rødt har allerede konkludert med mistillit.

I de fleste partier er det gruppemøte i Stortingsgruppen som avgjør, men i Ap er det delegert til ledelsen.

Selv om de rødgrønne samler seg til felles mistillit, sitter Hauglie etter alt å dømme trygt.

Hverken i Frp, KrF eller Venstre vil man støtte noen mistillit til Hauglie. Det bekrefter sentrale kilder i alle de tre partiene overfor VG. Derfor har ikke opposisjonen makt til å avsette henne. Det kan dermed bare skje ved at hun i tilfelle trekker seg selv, eller statsministeren ber henne om å tre til side, noe som anses lite sannsynlig slik saken står nå.

Høyre kritisk

Høyres Svein Harberg er meget kritisk.

– Hvis det stemmer at Ap allerede nå har bestemt seg for å gå for mistillit, viser det at de er mer opptatt av å spille et politisk spill, ikke få alle fakta på bordet. Det hadde kledd det gamle styringspartiet å avvente granskningsutvalgets arbeid før de hadde konkluderert. 

Han legger til:

– Dette virker på meg som et forsøk på å trekke oppmerksomheten bort fra at ingen i høringen ville eller kunne svare på hva det var som gikk galt da Ap var ansvarlig for å innføre trygdeforordningen i norsk rett, de bare pekte tilbake i tid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder