Tidligere riksadvokat: 33 dommer kunne vært unngått om vi hadde fått beskjed før

En statsadvokat ble stoppet «nærmest på gangen» av en ansatt i NAV, og fikk slik vite om NAV-skandalen. Nå går tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch hardt ut mot at han ikke ble varslet tidligere.

 • Martha C. S. Holmes
 • Camilla Fredstad Huuse
 • Runa Victoria Engen
 • Tore Kristiansen (foto)

Han startet sin orientering i den åpne høringen om NAV-skandalen i Stortinget torsdag med å beklage.

– Som tidligere leder av påtalemyndigheten med pensjon fra 1. november i fjor, er det sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser ved å reise saker for domstolene. Dette tas med stort alvor i hele etaten, startet han.

– Min beklagelse er uten forbehold.

En rekke personer har blitt dømt til fengsel i trygdesaker som er bygget på feil lovanvendelse. Under høringen sitter det også berørte i saken, som følger med og ønsker å få flere svar.

VG-spesial: NAV-skandalen

– Burde blitt varslet i 2017

Busch sa at Riksadvokaten skulle vært varslet tidligere om tvilen rundt regelverket, helst allerede i 2017 da Trygderetten var uenig med NAVs lovforståelselse.

Han trekker også frem at 33 av de feilaktige dommene er avsagt etter 2017. På spørsmål om disse dommene kunne vært unngått om Riksadvokaten ble varslet før, svarer han:

– Ja, det er jo forhåpentligvis slik at hvis vi hadde fått beskjed, så ville vi skjønt at dette var meget alvorlig. Jeg tror at det hadde vi fanget opp, da ville det blitt satt i verk tiltak. Hadde vi fått beskjed i 2017 er det min vurdering, det er ikke noe å legge skjul på det, tror jeg kanskje ikke vi hadde hatt noen dommer i 2018 og 2019.

Riksadvokaten ble først i møte 16. oktober orientert om NAV-skandalen, etter en telefonsamtale den 8. oktober. Telefonsamtalen kom etter et møte om noe helt annet.

– En av mine statsadvokater ble stoppet nærmest på gangen av en ansatt i NAV som snakket om dette. Statsadvokaten hadde ikke selv vært tilstede på møtet. Statsadvokaten var tydelig på at dette måtte riksadvokaten orienteres om, sier han.

– Jeg skulle nok ønske at den kontakten kom i mer formelle former.

I HØRING: Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: TORE KRISTIANSEN

Det var halvannen måned etter at at den store alarmen gikk i departementet om at folk kunne ha blitt dømt til fengsel på uriktig grunnlag, og to år etter at Tryderetten begynte å stille spørsmål ved NAVs lovforståelse.

– Om vi hadde fått noen varsler da, så ville vi gått tungt inn allerede i 2017, sier Busch.

– Det er flere skjæringspunkter der informasjon med fordel burde vært gitt. En slik informasjon til oss ville ført til en handlingsplikt og reaksjoner fra vårt kontor.

En del av disse skjæringspunktene, som du kan se i listen under, er de samme som VG forteller om i saken om de ni varslene departementet og NAV fikk fra 2013 til 2019.

– Vår dør ville vært åpen

Det siste Busch gjorde før han pensjonerte seg fra jobben i november, var å beordre politiet til å stoppe etterforskningen av alle saker NAV har anmeldt knyttet til utenlandsopphold i EØS.

På spørsmål fra kontrollkomiteleder Eva-Kristin Hansen (Ap) om NAV og departementet forsto alvoret i saken etter at alarmen gikk, svarer han:

– Det mangler på henvendelser til vårt kontor også i denne perioden. Fokuset var på tiden fremover, og ikke å rette opp i feil som hadde skjedd, er mitt inntrykk. Vår dør ville ha vært åpen, og ville ha ledet frem til handling.

– Ikke uten erfaring med at NAV kan gjøre feil

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen i julen i 2018. Hun har også sagt at det først var den 30. august at NAV ga informasjon om at deres feiltolkning av EØS-regleverket kunne ha ført til at folk hadde blitt uriktig dømt til fengsel.

Det var på grunn av en misforståelse som gjorde at man skilte mellom korte og lange opphold.

– Jeg har vanskelig for å forstå at man ikke tenkte på de skader som kunne skjedd. Vi er ikke helt uten erfaring med at NAV kan gjøre feil, vi hadde en full runde med korreksjoner i saker som gjaldt for høye tilbakebetalingskrav fra 2016. Da gikk man tilbake i tid, sier Busch.

– Jeg har sett på internrapporten fra NAV – at man ikke så at det kunne få konsekvenser for straffesaker før i september 2019. Jeg er overrasket, men lar det bli med det, jeg skylder på ingen.

– Hørte ingenting

Dokumentene som har blitt offentliggjort kjølvannet av NAV-skandalen viser at flere NAV-ansatte allerede fra 2014 stilte spørsmål om regelverket internt. Etter at det var oppdaget at NAV praktiserte feil i julen 2018, var det også stor usikkerhet rundt hva det innebar.

På spørsmål om Riksadvokaten burde blitt orientert også om usikkerheten i NAV, svarer Busch:

– Vi hørt altså ingenting i denne perioden, og vi har altså et sentralt samarbeidsforum hvor politidirektøren, nav og jeg er med. Det ble ikke tatt opp i dette samarbeidsforumet. Vi hadde to møter i 2019 og det ble ikke nevnt der i det hele tatt.

VG har tidligere omtalt at NAV var tilbakeholdne med å informere Riksadvokaten, fordi han, etter etatens mening, utøvet «full åpenhet» - og de fryktet at saken kunne bli offentlig kjent.

– Dette er ikke formidlet til meg fra NAV, men jeg har sett det i mediene. Jeg er forundret over det. Vi er et kontor som behandler meget ømfintlig informasjon, selv om vi praktiserer etter offentlighetsloven slik den skal praktiseres, sier Busch.

BEKLAGER: Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch under stortingshøringen torsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

44 har sonet feilaktig

Den tidligere riksadvokaten sier at det er 75 feilaktige dommer som skal være avsagt.

– I 44 tilfeller er det sonet helt eller delvis fengselsstraff. I åtte saker er det avsagt samfunnsstraff, og i åtte saker er det avsagt betinget dom, sier han.

Han mener de norske lovene må endres og bli tydeligere, slik at de som forvalter lovene ikke opplever slike problemer som i NAV-saken.

– Rettslig anmeldelser fra et statlig spesialistorgan blir ikke kritisk ettergått som det skal.

Senterpartiet spør om EØS-reglene burde inngått i nasjonalt lovverk på en bedre måte, og om det ville ført til et annet utfall:

– Det hadde vært enklere, og jeg håper det hadde gitt noen andre resultater, svarer Busch. 

– Knusende

SVs representant i kontrollkomiteen, Freddy Øvstegård, har bare en kommentar til Riksadvokatens innlegg:

– Det var knusende, sier han til VG.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han er sjokkert over den tidligere riksadvokatens uttalelser.

– Hadde Hauglie sørget for å varsle riksadvokaten tidligere, ville det ført til handling. Et tosifret antall dommer kunne vært unngått og urett kunne blitt rettet opp i, sier han.

Mer om

 1. EØS
 2. Trygdeskandalen
 3. Tor-Aksel Busch

Flere artikler

 1. Mener presset mot NAV-direktøren har økt

 2. NAV-skandalen: SV varsler mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H)

 3. Skal svare på hvordan NAV-skandalen kunne skje

 4. Hans kritikk rammer knallhardt

 5. NAV-sjefen: Varslet riksadvokaten for sent

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder