FANGE OG BEHANDLER: Forvaringsdømte Viggo Kristiansen snakker med VG i Ila fengsel i 2008. Til høyre hans psykolog, Atle Austad, som ikke fikk noe kritikk for sammenblanding av roller. Foto:Fridtjof Nygaard/Espen Braata,

Viggo Kristiansens psykolog får ikke kritikk i tilsynssak

Fylkesmannen har konkludert med at psykolog Atle Austad, som behandler barnedrapsdømte Viggo Kristiansen, ikke har brutt forsvarlighetskravet.

  • André Haugen
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Psykolog Atle Austad fikk i fjor to klager mot seg som dreide seg om sammenblanding av roller. Klagene gikk på at han behandler Viggo Kristiansen, samtidig som han mener Kristiansen er uskyldig dømt for voldtekt og barnedrap i Baneheia i Kristiansand i 2000.

I februar ble Fagetisk råd (FER) i Norsk psykologforening ferdig med behandlingen av klagen, som ifølge NRK konkluderte med følgende:

«Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort».

Ikke brutt krav om forsvarlighet

Nå har også Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommet frem til at kravet om forsvarlighet i helsepersonelloven ikke er brutt.

Vedtaket er unntatt offentlighet siden det inneholder taushetspliktbelagte pasientopplysninger, men Petter Schou, fylkeslegen i Oslo og Akershus, bekrefter konklusjonen.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang med sakkyndige på saken, og har kommet frem til at Atle Austad ikke har brutt helsepersonelloven eller taushetsplikten, sier han.

Fylkesmannen har ikke vurdert det strafferettslige skyldspørsmålet.

– Det er opp til domstolen og gjenopptagelseskommisjonen å vurdere. Det er ikke vår rolle, sier Schou.

- Har ikke blandet roller

– Det er ikke så overraskende at det ble åpnet tilsynssak mot meg når det ble fremmet alvorlige anklager mot meg og min terapi. Ikke minst kaster mange seg på slike anklager når det gjelder Viggo Kristiansen. Både helsepersonell, politikere, advokater og andre har ment noe om meg og min terapi uten å ha noe som helst informasjon om hverken terapien eller mitt grunnlag for å tvile på dommen mot Kristiansen, skriver Austad i en epost til VG.

Han mener det er alvorlig at enkelte «ville frata ham lisensen gjennom media uten noe som helst kjennskap til hans rolle og hans terapi».

– Men siden jeg opplevde at jeg ble utsatt for alvorlige anklager, er jeg svært glad for at fylkeslegen og Fagetisk Råd i psykologforeningen åpnet tilsyn. Det er eneste måten å kunne dokumentere at terapien med Kristiansen er forsvarlig og god, og at jeg har gjort alt riktig i forhold til de beviser som har fremkommet, som ikke stemmer overens med mange av premissene i dommen mot Kristiansen. Det bekreftes i tilsynet at jeg ikke har blandet roller, skriver han.

– Jeg er selvfølgelig glad for å få dette bekreftet etter et meget grundig tilsyn hos fylkesmannen. Jeg har samtidig hele tiden følt meg trygg på at jeg har forholdt meg riktig og gitt Kristiansen god terapi, skriver han.

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for voldtekt og drap på to jenter i Baneheia. Fire ganger har han fått avslag på begjæring om å få saken gjenopptatt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder