Regjeringen: – Med disse forslagene får ikke flyktninger særbehandling

Frp mener kuttene i velfordsordningene til flyktningene er et
stort gjennomslag. SV frykter det vil hemme integrering.

Hilde Sandvær
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har tidligere varslet innstramninger i retten til velferdsytelser for flyktninger, og at regjeringen vil sette nyankomne på behovsprøvd minstestønad.

– Det skal lønne seg å jobbe, og det skal være attraktivt å jobbe. Norske ordninger skal ikke gjøre at Norge er mer attraktivt enn andre land, mener Hauglie.

Under en pressekonferanse mandag formiddag presenterte hun de samlede forslagene til innstramminger for flyktninger og asylsøkere.

SV: – Forslagene kan hemme integrering

Sosialistisk Venstreparti frykter kuttene kan føre til økte forskjeller og dårligere integrering.

– De som er ressurssterke og går rett ut i arbeid, vil klare seg godt, mens mennesker med traumer, behov for medisinsk hjelp eller eldre vil bli stående med lua i hånden og ende på sosialhjelp, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Les også: Professor: Brexit kan øke arbeidsinnvandringen til Norge

SV tror at det å erstatte alderspensjon og uføretrygd med en statlig form for sosialhjelp som skal behovsprøves årlig vil skape mer byråkrati.

– Selv om staten sparer noen slanter, vil det kunne bli dyrt for kommunene, sier Lysbakken.

Kristelig Folkeparti mener det kan være fornuftig å fjerne særordninger for flyktninger, men frykter nye fattigdomsfeller.

– Hvis vi gjør endringer som bidrar til at flere vil få behov for sosialhjelp, så har vi mislyktes. Det vil også øke belastningen for kommunene, sier stortingsrepresentant Anders Tyvand til NTB.

Vil fjerne de fleste særregler

Forslagene kan oppsummeres i fire punkter:

• Å erstatte særrettigheter i folketrygdloven for flyktninger over 67 år og uføre flyktninger med en behovsprøvd minsteytelse.

• Å oppheve de øvrige særrettigheter for flyktninger i folketrygden. Dette gjelder blant annet alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

• Heve botidskravet for rett til kontantstøtte fra tre til fem år. Det gjelder alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon og stønad til enslige forsørgere.

• Å styrke kontrollen med supplerende stønad. Dette innebærer å halvere tiden de som mottar stønaden kan oppholde seg i utlandet i løpet av et år, fra 90 til 45 dager, uten å miste ytelsen.

Samtidig ønsker regjeringen å øke NAVs mulighet til å kalle inn til kontrollmøte fra to til fire ganger i året for å kontrollere at folk oppholder seg i Norge.

Frp: – Stort gjennomslag

– Dette har Fremskrittspartiet jobbet for i mange år. Det er ingen grunn til at innvandrere skal ha bedre rettigheter enn etniske nordmenn. Dette rydder vi nå opp i og fjerner også flere ytelser slik at det blir mindre attraktivt å komme til Norge, sier Wiborg til NTB.

Han er helt uenig i bekymringen for at innstrammingene vil ramme de svakeste flyktningene hardest og føre til mer fattigdom.

Les også: Laveste asyl-tall på 19 år

– De skal få de samme rettighetene som folk i det øvrige Norge. Vi legger nå til rette for at innvandrere har et ansvar for å lære seg norsk og komme seg ut i arbeid, ikke leve passivt på norske skattebetalere, sier han.

– Norge skal ikke være mer attraktivt enn andre land

Bakgrunnen for innstrammingene er ifølge Hauglie at det i fjor kom rekordmange flyktninger til Norge.

– I 2015 opplevde Europa kanskje den største flyktningstrømmen i moderne tid. Bare i Norge kom det 31.000 flyktninger, og beregningene videre viser ulike prognoser. Som følge av den økte tilstrømningen har regjeringen gått gjennom alle særordninger for flyktninger, sier Hauglie.

Les også: Nå mener Listhaug det er trygt å sende asylsøkere tilbake til Afghanistan

Hun viser til at det i dag bare er Norge, Sverige og Danmark som har særregler for flyktninger.

– FN sier at flyktninger skal ha lik behandling som andre i landet. I Norge blir de positivt diskriminert. Det vil si at flyktninger har krav på en rekke ytelser uavhengig av hvor lenge de har bodd i Norge, sier Hauglie.

– Skal ha lik behandling med andre

Gjennomgangen og høringsforslaget til innstramminger ble varslet i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2016, og i flyktningavtalen på Stortinget i november i fjor.

– Ved å fjerne særrettighetene for flyktninger, blir de likebehandlet med nordmenn som har vært lenge i utlandet og ikke har opptjente rettigheter. Det er rettferdig og rimelig, sa Hauglie til VG lørdag.

Lysbakken mener det ikke blir riktig å sammenligne flyktninger med norske borgere som har oppholdt seg i utlandet.

– Nordmenn som flytter utenlands, har mulighet til å planlegge og velge frivillig medlemskap i folketrygden for å ikke miste rettigheter. Grunnen til at flyktninger har særrettigheter er nettopp at de er i en usikker og uforutsigbar situasjon, påpeker han.

Beregner førsteåresinnsparing på nesten 200 millioner

Det anslås av regjeringen at forslagene vil kunne føre til en innsparing på i underkant av 200 millioner kroner det første året. Hauglie understreker imidlertid at anslagene er usikre.

Ifølge Regjeringen vil innstramningene kunne få en innsparing på mellom 3 og 5,6 milliarder kroner årlig når tiltakene er fullt innfaset rundt år 2060.

Les også: UDI avlyser 8000 mottaksplasser

– Det er store summer på innsapring men det er for tidlig å si hvor mye kostnadsbildet vil være. En av grunnene til at vi foreslår å innlemme flere inn i den statlige ordningen er at vi ikke vil velte kostnadene på kommunene, slik at de vegrer seg for å ta imot flyktninger, sier Hauglie.

Krf er avventende

Forslagene skal nå ut på høring før Stortinget behandler saken til høsten.

– Jeg mener at vi har funnet en god balanse som Stortinget kan slutte seg til. Det er rimelig at man må bo i Norge en viss tid for å kunne opparbeide seg rettigheter livet ut, sier Hauglie.

Les også: 19 fikk sparken fra norsk ambassade: «UD etterlater oss for å dø»

KrF melder at de er avventende til innstramningene.

– KrF vil avvente innspillene i høringsrunden og gå grundig inn i forslagene før vi tar endelig stilling til dem, sier Tyvand.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder