GRUNNLEGGER: Jan Sæbø Johannessen (79) fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv i 2013 for sin forskningsinnsats. Tidligere har han vært leder for Høyteknologisenteret i Bergen, før han grunnla Syslab International AS i 2001.

GRUNNLEGGER: Jan Sæbø Johannessen (79) fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv i 2013 for sin forskningsinnsats. Tidligere har han vært leder for Høyteknologisenteret i Bergen, før han grunnla Syslab International AS i 2001. Foto: Harald Henden VG

VG gransker: UD stoppet nye tilskudd til privat selskap i 2015 – inngikk samtidig flere ILPI-avtaler

Mens Syslab International AS i fjor ble møtt med regler som hindret tilskudd til private selskaper, fortsatte UD å inngå nye tilskuddsavtaler med et annet privat selskap – ILPI.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

En av flere forskjeller på de to aksjeselskapene er imidlertid at Syslab ikke har drevet med profitt, i motsetning til konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI), hvor eierne også har tatt ut utbytte.

Etter at tilskudd til norske Syslab ikke ble viderført fra 2015, inngikk UD i stedet en ny tilskuddsavtale med FNs utviklingsprograms (UNDP) Moldova-avdeling, som igjen delte ut de norske bistandspengene til Syslab for å drifte prosjektet videre.

I sommer oppdaget UD samtidig at pengene som har blitt kanalisert til Syslab via UNDP Moldova fra 2015 og utover likevel kunne være i strid med det såkalte statsstøtteregelverket i EØS-avtalen, som skal sikre fri konkurranse.

Nå er derfor denne tilskuddsavtalen terminert.

9. desember i år hadde UD et møte med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om lignende problemstillinger rundt en tilskuddsavtale med ILPI – en avtale som altså aldri var lyst ut på anbud. Ifølge eksperter VG har snakket med kan 24 millioners-avtalen fra 2011 ha vært ulovlig etter EØS-reglene.

Det betyr at UD nå sitter med to saker hvor de kan ha brutt loven i sin forvaltning av norske bistandspenger.

Jobbsentre

Syslab driver med karriererådgivning og har hatt arbeid i en rekke tidligere østblokkland med finansiering fra UD, deriblant Kazakhstan og Russland.

– Vi har oppfattet oss som en leverandør av teknologi og funding for å utvikle demokrati, likestilling og verdiskapning gjennom jobbskapning. I de over 20 årene vi har jobbet med UD, har vi forstått at de også har oppfattet oss slik, sier daglig leder Jan S. Johannessen.

Etter et UD-finansiert forprosjekt, etablerte de fra 2013 til 2015 fem sentre i Moldova. Tilskuddet for denne første perioden var på rundt 10 millioner kroner. Målet var å hjelpe høyere utdannede arbeidsløse til å komme ut i jobb eller utvikle sine egne forretningsideer.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Frode O. Andersen leder Utenriksdepartementets kommunikasjonsavdeling. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Problemer

Da prosjektperioden utløp i 2015 oppstod det derimot – som nevnt – problemer, ifølge Johannessen.

– Fordi vi drev det de mente var kommersiell virksomhet kunne vi ikke søke videre på tilskuddsmidler, var beskjeden vi fikk fra UD, sier han.

UD bekrefter samtalen.

«I samtale med daværende leder for Seksjon for juridiske, økonomi og forvaltningsspørsmål (Gry Karen Waage, journ. anm.) våren 2015 fikk lederen for Syslab opplyst hva hovedpunktene i regelverket for den aktuelle støtteordningen var og hvilke kriterier som ville bli vurdert ved inngåelse av nye prosjekter. Dette gjelder blant annet anskaffelsesregelverk og regelverket om offentlig støtte», skriver Frode O. Andersen, kommunikasjonsdirektør i UD, i en e-post til VG.

ILPI fikk nye tilskudd

I ILPI-saken har nettopp mulig ulovlig statstøtte til et aksjeselskap blitt en betent problemstilling etter VGs saker om forholdet mellom konsulentselskapet og UD.

Mens to av ILPI-eierne har lang erfaring med jobber for UD, har den tredje vært avdelingsdirektør i UD.

UDs egne granskere konkluderte med at ILPI aldri skulle fått et tilskudd på 24 millioner kroner fordi de nettopp var et kommersielt selskap, men ILPI-tilskuddet berører også spørsmålet om ulovlige direkteanskaffelser.

Syslab har imidlertid ikke drevet med profitt, slik ILPI har gjort, men gått med moderate underskudd de siste tre årene.

Samtidig: mens Syslab ble møtt med anskaffelsesregelverk og EØS-regler, fortsatte UD å inngå nye tilskuddsavtaler med et annet aksjeselskap – ILPI, altså.

To tilskuddsavtaler til en verdi av rundt 10 millioner ble inngått sommer og høst i fjor mellom UD og ILPI.

SAMTALE: Jan Sæbø Johannessen i samtale med daglig leder for Syslab i Oslo, Knut Sigurd Stundal. Foto: Harald Henden VG

– Forskjellsbehandling

– Her ser vi at det er forskjell på Per og Pål. For oss fremstår dette som forskjellsbehandling, sier Johannessen i Syslab.

UD mener på sin side at Syslab og ILPI ikke kan sammenlignes og i UDs granskningsrapport frikjennes departementet for forskjellsbehandling innenfor rammene av 24 millioners-avtalen fra 2011.

Problemstillingen som Johannessen reiser – om noen kommersielle selskaper generelt har blitt møtt med strengere håndhevelse av regelverk enn andre kommersielle selskap – er imidlertid ikke drøftet.

Les også: UDs egne eksperter slo alarm allerede i 2014 om tilskudd til ILPI

Fra prosjekteier til underleverandør

Da Syslab opplevde at døren var stengt for dem i videreføringen av prosjektet, anmodet de en av sine samarbeidspartnere, UNDP Moldova, om å stå som søker for en ny periode med tilskudd.

E-poster VG har fått innsyn i viser at UD deretter jobbet aktivt for å få Syslab implementert i tilskuddets avtaleverk med UNDP Moldova før det ble signert 1. september i fjor.

Syslab ble deretter underleverandør til det de hele veien hadde betraktet som sitt eget prosjekt og som de selv hadde introdusert for UD allerede i 2010, ifølge Johannessen.

Den nye avtalen, nå med UNDP Moldova var på 12 millioner kroner fordelt på tre år og skulle etter planen løpe ut første halvår 2018.

Les mer: ILPI solgte tjenester for 13 millioner til eget non-profit selskap

LENIN-STATUE: Lenin-statuer har blitt revet over store deler av det tidligere Sovjetunionen. I utbryterrepublikken Transnistria i Moldova står den fremdeles trygt. Moldova er et av landene norske Syslab har hatt arbeid i. Foto: Kyrre Lien VG

«Saksbehandlingsfeil»

I vår oppdaget imidlertid Seksjon for økonomiske, juridiske og forvaltningsspørsmål (SØJF) en «saksbehandlingsfeil som innebar at den etterfølgende implementeringen av avtalen, hvor SYSLAB International AS var en underleverandør, sannsynligvis var i strid med statsstøtteregelverket», sier UD i en redegjørelse både overfor VG og Syslab.

Etter det VG forstår mener UD at saksbehandlingsfeilen går på at UNDP Moldova ikke lyste karrieresenterprosjektet ut på anbud, men gjorde noe som kan ha vært en såkalt ulovlig direkteanskaffelse av Syslab – riktignok med UDs egne påskyndelse og velsignelse.

Det gjorde i praksis UNDP Moldova til en ren videreformidler av penger til et norsk aksjeselskap, noe som også kan berøre EØS-reglene rundt ulovlig statsstøtte. Det er dette UD oppgir som en formell årsak til termineringen av kontrakten med UNDP Moldova, samtidig som de også viser til «endrede politiske prioriteringer som følge av budsjettkutt».

– Uforståelig

For Johannessen blir hele problemstillingen søkt.

– Dette er prosjekter vi har mønsterbeskyttet i EU, Den russiske føderasjonen og i Norge. Det er ingen andre som kan bruke dette her enn oss. Hvordan skulle dette vært satt ut på anbud? spør han og fortsetter:

– Det er uforståelig at UD avslutter dette nå når det nesten var på målstreken og vi jobbet med å få overlatt arbeidet til lokale krefter. Beskjeden fra UNDP Moldova er nå at alt stenges ned i stedet, noe som innebærer at rundt 25 personer mister jobben i de fem sentrene.

Ifølge Johannessen har nærmere 900 personer vært innom Syslab i Moldova, hvorav nesten 84 prosent skal ha lyktes i å skaffe seg jobb i etterkant, mens fire prosent har skaffet seg planer for en forretningside.

Overfor Syslab har UD i brev skrevet at «UNDP i samråd med UD har utarbeidet en plan som skal sikre at prosjektet avsluttes på en god måte. De har i samtaler med UD sagt at de vil ta arbeidet videre og sørge for at resultatene av det arbeidet som er nedlagt ivaretas.»

Manglende rapportering

UD avslutter brevt til Syslab med å kritisere bedriften for manglende rapportering for den forrige tilskuddsavtalen (2012-2015) og med spørsmål om midler fra denne tilskuddsavtalen har blitt brukt til å finansiere arbeidet som fortsatte fra 2015 i tilskuddsavtalen med UNDP Moldova.

Johannessen erkjenner at det er en rapport de ikke har fått levert inn, men sier samtidig:

– Det er to verdener som møtes i dette her. Juristene i UD er den ene verdenen, og den andre virkelige verdenen, er den vi lever i.

VG har sendt en henvendelse til to saksbehandlere i UNDP Moldova, som var involvert i den aktuelle tilskuddsavtalen, men har ikke mottatt svar på henvendelsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder