UNDER VANN: Norske barn får mindre svømmetrening enn jevnaldrende ellers i Europa. Foto: Daniel Sannum Lauten VG

Penger til svømmeopplæring når ikke frem

20 personer druknet før april

Svømmepresidenten: Kommunene har forsømt livsviktig arbeid

Politikerne bevilger stadig mer penger til svømmeopplæring, men i Oslo og Akershus ble mindre enn en tredjedel av tilskuddet delt ut i fjor.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Norske barns svømmeferdigheter bekymrer mange. Da norske tiåringer i 2013 ble bedt om å svømme 200 meter, klarte kun halvparten kravet. Og 2013-kullet var ikke det første kullet med dårlige resultater. Da tilsvarende prøve ble gjennomført i 2006, falt også halvparten igjennom.

Til sammenlikning kan omkring 90 prosent av barn i andre nordiske land svømme, med Island som beste nasjon med 98 prosent, ifølge tall fra Norges Svømmeforbund.

– Det er veldig foruroligende når vi får tall som viser at norske barn i en del undersøkelser er blant de dårligste svømmerne i Europa, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til TV 2.

Nye krav: Her er svømmekravene til norske elever

Som en konsekvens av disse tallene har satsingen på svømmeopplæring i norske barnehager og skoler økt de siste årene. I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget 25,3 millioner kroner som kommunene kan søke på for å bedre sine barnehagebarns svømmeferdigheter.

I tillegg er det bevilget 10 millioner kroner til skoler som vil utvikle svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever, fordi det er denne gruppen som strever aller mest med svømmingen.

Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr. Foto: Line Møller VG

Utsatte søknadsfristen

Av disse pengene skal Fylkesmannen i Oslo og Akershus dele ut 8 millioner kroner til barnehagene og 1,9 millioner til skolene med nyankomne minoritetsspråklige elever.

Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr forteller imidlertid at de bare har fått inn søknader for 4,6 millioner kroner for barnehagene, og at Fylkesmannen dermed har sett seg nødt til å utvide fristen. For skolene er søknadsfristen satt til 1. juli.

Glem svømmeknappen: Nå kommer svømmeprøven for 10-åringer

For at en kommune skal få tildelt penger fra Fylkesmannen til svømmeopplæring i barnehager, må en rekke krav være oppfylt. Blant annet skal kommunen vise til et samarbeid med frivillige organisasjoner som kan gjennomføre opplæringen i et basseng i barnehagenes åpningstid. For skoler med minoritetsspråklige elever er det litt færre krav å forholde seg til.

– Hovedutfordringen for begge tilskudd for kommuner/bydeler og barnehagemyndighet er det å ha tilgang til basseng i nærheten, sier utdanningsdirektøren.

Hun har imidlertid tro på at de vil få delt ut en større andel av tilskuddet i år enn det de klarte i fjor, da bare 1,6 av de 5,2 millionene til barnehagesatsingen ble utbetalt – altså mindre enn en tredjedel av tilskuddet.

Oppgitt svømmepresident

Svømmepresident Per Rune Eknes er fornøyd med de pengesummene som regjeringen har lagt på bordet, og sier det er livsviktig at barn og innvandrere får opplæring i å oppholde seg i og ved vannet. Samtidig er han oppgitt over hvordan kommunene håndterer tilbudet.

– Jeg er ikke overrasket over at kommunene er for dårlige på dette området. De har nemlig forsømt arbeidet med svømmeopplæring i mange tiår, sier han.

Les også: Disse slipper påbudet om redningvest

Svømmepresident Per Rune Eknes. Foto: Frode Hansen VG

Eknes snakker om et byråkrati som står i veien for livsviktig læring.

– Både kompetansen og svømmeanleggene finnes, og politikerne har også gitt oss pengene. Nå er det opp til byråkratene å få til et godt samarbeid mellom kommunene og de frivillige organisasjonene som kan gi svømmeopplæring.

20 omkom første kvartal

I løpet av årets tre første måneder, lang tid før svømmesesongen, har Norsk Folkehjelp registrert 20 dødsfall etter drukningsulykker. I fjor omkom 16 personer i samme periode. Ifølge Eknes gir imidlertid ikke antallet et helt riktig bilde av situasjonen.

– Det er dessverre også store mørketall på grunn av alle nestenulykkene. Noen av dem som overlever, er skadet for resten av livet, sier han.

En av dem som har engasjert seg i saken om svømmeopplæring, er stortingsrepresentant Abid Raja (V). Han var initiativtaker til å få tilskuddet på Venstres alternative statsbudsjett, som senere ble tatt inn i regjeringens budsjett.

Han mener likevel vi er langt unna den satsingen som er nødvendig for å bedre svømmeferdighetene på landsbasis.

– 15.000 barn i barnehagen vil i år få svømmeopplæring. Det er bare en dråpe i havet, men vi går i hvert fall i riktig retning, sier han.

Endring 26.april: I en tidligere versjon av saken har VG fremsatt påstand om at norske barn er Europas dårligste svømmere. Etter publisering har VG blitt gjort oppmerksom på at det ikke foreligger statistikk som underbygger påstanden. Derfor er den nå fjernet fra artikkelen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder