VENTETID: Forholdene ved mange mottak er uholdbare, mener Røde Kors. Denne uken ba Ap-leder Jonas Gahr Støre om garantier fra innvandringsminister Sylvi Listhaug for at barna på mottakene blir godt nok ivaretatt. Her fra mottaket på Vestleiren. Foto: Helge Mikalsen , VG

Røde Kors krever uavhengig tilsyn av asylmottakene

– De får for lite mat, elendig helsehjelp, og ingenting å ta seg til

Røde Kors mener stengte norske grenser bare vil gjøre vondt verre i flyktningkrisen. De vil ha langt strengere kontroll med forholdene på asylmottak.

Publisert:

Folkerettssjef Mads Harlem i Røde Kors mener Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke går langt nok i sin bekymring over forholdene barn og unge utsettes for på norske asylmottak.

– Vi har vært på asylmottak i mange år, og det er første gang vi har opplevd så ille forhold som vi ser nå, sier Harlem til VG.

– Hva konkret er det som er for dårlig?

– Enkelte steder får de rett og slett ikke nok mat, og de får elendig helsehjelp - om de får noen. Sårbare barn sitter i mottak i dager eller ukesvis uten en leke, uten et tilbud eller noe å ta seg til. Sånn kan vi ikke ha det.

Ny rapport om Vestleiren: Fant gravide og syk ettåring i bomberom

Ikke luksus

INNE, MEN UTENFOR: Ventetiden kan bli lang, særlig for barna. Foto: Harald Henden , VG

– Vi er enig i at det ikke skal være noen luksus, men helt grunnleggende ting må på plass, legger han til.

Sjokkvideo fra norsk transittmottak: - Vasser i møkk

Før jul slo flere alarm om graverende forhold på norske asylmottak: Døde, inntørkede frosker på gulvet, søppel strødd utover, ødelagte møbler og seige, skitne gulv, var beskrivelsen på ett av mottakene.

En gjennomgang VG har gjort viste at hele 93 prosent, altså flere enn ni av ti mottak, har feil og mangler.

Uavhengig kontroll

Nå etterlyser Røde Kors en uavhengig tilsynsordning som kan sjekke og kontrollere at forholdene på asylmottakene er som de skal.

– Vi har tilsyn for hver minste lille ting her i landet, og da er det underlig at vi ikke har det på asyl, sier Harlem.

KRITISK: Mads Harlem, leder av Folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors. Foto: Olav A./røde Kors Saltbones , SALTBONES, Olav A./Røde Kors

Slik regelverket er i dag, er det UDI som sjekker om mottakene leverer det de kontraktsmessig har lovet. Men flere påpeker at UDI har liten kapasitet, og at de dessuten er part, ikke en uavhengig aktør i asylfeltet.

Mattilsynet, brannvesenet og andre har også mulighet til å gjøre tilsyn på eget initiativ.

– Men ingen har et selvstendig tilsynsansvar her, asylmottakene er ikke på radaren, og man har ikke brydd seg så veldig om det, sier Harlem.

UDI: – Vil variere

UDI viser til at det er politikerne som må ta stilling til hvordan tilsyn skal føres.

– Flere relevante etater fører tilsyn uavhengig av oss. Så er det en diskusjon om å tillegge fylkesmennene ansvar for å føre tilsyn med mottak. Det er en politisk prosess som vi forholder oss til resultatet av. Vår rolle er å følge opp leveransene på kontraktene våre, sier avdelingsdirekøtr i region - og mottaksavdelingen, Christine Wilberg.

– Kjenner UDI seg igjen i bildet som tegnes av Røde Kors?

– Vi er opptatt av å ivareta barn og sårbare grupper og personer med helseutfordring. Men med situasjonen vi sto i fjor høst, var det viktigste å gi asylsøkerne et tak over hodet. Vi fortsetter oppfølging med relevante aktører for å gi et best mulig tilbud. Hvordan forholdene er på asylmottak vil variere fra sted til sted. På noen steder kan det sikkert bli bedre, men på ordinære mottak skal det være tilrettelagt for barn, og det må vi legge til grunn.

Vil stenge grensene

Førstkommende tirsdag skal partitoppene i asylforliket samles på statsministerens kontor, for å diskutere flyktningkrisen og mulige innstrammingstiltak.

Ett av flere innstrammingsforslag fra regjeringen, er å stenge norskegrensen for asylsøkere som kommer fra andre nordiske land.

Les også: Sylvi Listhaug: «En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge»

Forslaget bør skrotes, mener Harlem:

– Det vil bare gjør vondt verre. Hvis Norge gjør det, vil flere land følge etter, og resultatet blir at asylsøkerne ikke kommer lenger enn til Hellas. Der kneler de under presset allerede.

– Stengte grenser kan kanskje sende et signal, slik at færre kommer?

– Hvis man tror at det å stenge norskegrensen vil få færre folk til å flykte fra det krigsherjede Syria, så er det rimelig naivt. Skal vi løse disse utfordringene, må vi samarbeide, ikke skremme folk.

Kan bortvise folk

Røde Kors-toppen reagerer særlig på at forslaget innebærer at den enkelte polititjenestemann på egenhånd skal kunne bortvise folk uten visum.

– Det strider mot grunnloven og mot retten til å søke asyl i folkeretten. I tillegg er det i strid med norsk forvaltningsrett, som skal sikre tillit, etterprøvbarhet og at beslutningene som tas er grundige og riktige.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder