KASTES UT: Amerikanske Elisabeth Fallon (30) er oppgitt over at hun ikke får lov til å fortsette arbeidet som lærer i Norge. Innen 26. februar i år må hun forlate Norge. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Elisabeth (30) nektes opphold fordi hun har to arbeidsgivere: Utlendingsnemnda: - Må forlate Norge

BERGEN (VG) Amerikanske Elisabeth Fallon (30)
får ikke fortsette å jobbe som lærer i Norge. Årsak: Hun jobber deltid for to arbeidsgivere i stedet for fulltid for én.

– Jeg fikk sjokk. Jeg trodde dette skulle løse seg, sier Fallon, som nå må dra fra både jobb og sin norske kjæreste hun har vært sammen med i tre år.

I august i fjor avslo Utlendingsdirektoratet (UDI) Fallons søknad om fornyet midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Avslaget ble begrunnet blant annet med at 30-åringen - som jobber som spansklærer ved to ungdomsskoler i Hordaland - må ha heltidsarbeid for en arbeidsgiver for å kunne få bli i landet.

Siden august i 2014 har Fallon jobbet som spansklærer i deltidsstilling ved Nordhordland Kristne Grunnskole (NHKG) i Lindås kommune og Danielsen Ungdomsskule på Frekhaug i nabokommunen Meland, i til sammen 84 prosent stilling.

Må ut om to og en halv uke

Fallon klaget UDIs vedtak til Utlendingsnemnda (UNE), som nylig avviste klagen og beordret 30-åringen fra Illinois til å forlate Norge senest 26. februar.

Hun er lei seg for at hun må forlate kjæresten, venner, og ikke minst elevene.

- Det er forferdelig å måtte forlate elevene midt i skoleåret, sier 30-åringen, som trolig vil returnere til en kelnerjobb ved en restaurant hun tidligere har jobbet ved i hjemlandet.

- Jeg er lei for at dette skaper problemer for skolene, som har støttet meg gjennom hele prosessen. Og selvfølgelig er det kjedelig å ikke kunne se kjæresten min på mange måneder, men han skal komme på besøk.

LEK I SKOLEGÅRDEN: Elisabeth Fallon (t.h.) underviser i spansk ved to skoler i Hordaland som ligger ti minutters bilkjøring fra hverandre. Her er Fallon sammen med (fra venstre) ungdomsskoleelevene Sigrid Helene Steinhovden (14), Marie Næsheim Dale (14) og Karoline Vikebø (14). Foto: Privat Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Har mastergrad fra USA

I tillegg til kravet om én arbeidsgiver, har UDI begrunnet avslaget med at Fallon ikke oppfyller vilkåret for relevant kompetanse for stillingen som spansklærer. Dette skjønner ikke Fallon.

– Jeg har en tverrfaglig bachelorgrad og en tverrfaglig mastergrad, begge med engelsk som hovedfag. I tillegg har jeg fullført flere spanskkurs og studert spansk på videregående skole, i tillegg til to års undervisningserfaring i spansk.

Les også: Kastet ut NTNU-forsker

Utlendingsnemnda viser i avslaget til lovens krav om at arbeidstilbudet som hovedregel gjelder heltidsarbeid for én arbeidsgiver.

- Dette vilkåret er ikke oppfylt, skriver nemndleder Kristoffer Blaas Wallann i avslaget.

- UNE mener ikke at yrkesutøvelsen som spansklærer tilsier at det skal gjøres unntak fra kravet om en arbeidsgiver i denne saken, understreker han.

At Fallon har bodd og arbeidet i Norge i flere år, tillegges ikke vekt av Utlendingsnemnda.

Les også: Doktorgradsstipendiat fikk ikke bli

JOBBER HER: Nordhordland Kristne Grunnskole i Lindås kommune. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

- Ingen særlig tilknytning

- Det at klageren har hatt tillatelser i tre år og ti måneder er ikke nok til å gi en særlig tilknytning til Norge, skriver Wallann.

Fallon har tidligere fått innvilget midlertidig oppholdstillatelse på samme grunnlag, men Wallann poengterer at UNE ikke er bundet av tidligere vedtak fattet av UDI eller i politidistriktene, og foretar en selvstendig og konkret vurdering i hver enkelt sak.

- Det vises for øvrig til UDIs vurdering og begrunnelse, som UNE i det alt vesentlige tiltrer.

....OG HER: Danielsen Ungdomsskule, Frekhaug i Meland kommune. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Husker du denne?: Samboer til OL-helt kastes ut av Norge

- Rammer elevene

Rektor Gunn Skjerping Knudsen og inspektør Øystein Litleskare ved Nordhordland Kristne Grunnskole (NHKG) sier til VG at utkastelsen av Fallon vil skape problemer for elevene i spanskklassen.

- For elevene ved NHKG skaper denne beslutningen en stor utfordring i en tid der en mulig muntlig eksamen skal forberedes.

- Det er viktig å huske på at spanskklassen har hatt læreren siden begynnelsen av 8. klasse og at de nå mister henne på et meget ugunstig tidspunkt. På nåværende tidspunkt er skolen usikker på hvordan utfordringen skal løses. Det som er sikkert er at elevene blir berørt av Elisabets fravær.

Vanskelig å finne erstatter

Rektor ved Danielsen Ungdomsskule Frekhaug, Laila Eidsheim, har tidligere skrevet i en uttalelse at det har vært svært vanskelig å finne spansklærer til skolen.

- Det vil gi oss store utfordringer å få tak i en erstatter for henne, slår Eidsheim fast.

Lykkelig slutt: Bystøls samboer fikk opphold

Tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) sa før jul til VG at han ville følge klagebehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE) nøye.

– Jeg er spent på vedtaket UNE vil treffe, og vil vurdere begrunnelsen nøye. I lys av avgjørelsen nemnda kommer frem til, vil jeg vurdere om det er behov for regelendringer eller endringer i den generelle instruksen, sa han til VG i desember.

ELEVER BLIR BERØRT: Spanskklassen mister læreren sin på et svært ugunstig tidspunkt, sier rektor Gunn Skjerping Knudsen og inspektør Øystein Litleskare ved Nordhordland Kristne Grunnskole. Foto: Hallgeir Vågenes ,

Tar vedtaket til etterretning

Erikssons etterfølger, statsråd Anniken Hauglie (H), sier at hun ikke kan kommentere enkeltsaker, og at hun tar tar Utlendingsnemndas avgjørelse til etterretning.

Hauglie mener det på bakgrunn av avgjørelsen kan være grunnlag for å se nærmere på regelverket, om det er tilstrekkelig fleksibelt og tilpasset dagens arbeidsmarked.

- Jeg vil derfor sende et brev til Utlendingsdirektoratet for å få deres vurdering av om det er behov for endringer. Generelt kan jeg si at norske myndigheter ønsker å legge til rette for arbeidsinnvandring samtidig som vi balanserer hensynet til kontrollert innvandring mot et så fleksibelt regelverk som mulig.

VIL SKRIVE BREV: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Les også: Kastet ut NTNU-forsker

Fremskrittspartiets arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg har tidligere kalt UDIs vedtak i Fallons sak for «idioti i praksis». Nå sier han:

- En trist og håpløs sak

– Dette er en trist og håpløs sak. Her har man tolket regelverket mest mulig snevert. Her har man en person som ikke belaster det norske velferdssamfunnet, men bidrar til samfunnet på en god måte.

Wiborg mener det er på tide foreta en gjennomgang av reglene og se på muligheten for å endre regelverket.

– Jeg tok i fjor opp saken med departementet, men nå som endelig avgjørelse i saken er fattet kommer jeg til å ta opp saken på nytt med henblikk å få sett på reglene og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

Enhetsleder i Arbeidsseksjonen i Utlendingsdirektoratet, Steinar Munch Rotevatn, har i en e-post til VG skrevet at hovedhensikten med kravet om heltidsarbeid for én arbeidsgiver er kontrollhensyn.

Wiborg peker på at samfunnet har endret seg siden reglene ble innført for ni år siden.

- Stadig flere velger å ha flere arbeidsgivere og det som bør være avgjørende er om personen kan forsørge seg selv eller om personen belaster norske skattebetalere, ikke om man har en, to eller tre arbeidsgivere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder