TILTALE: Mannen skal ifølge tiltalen ha begått overgrep mot kvinnen over en treårsperiode, fra 2008 til 2011. Foto: Annemor Larsen VG

Mann tiltalt for seksuelle overgrep mot psykisk utviklingshemmet

TROMSØ (VG) Høsten 2011 ble fem menn pågrepet i en stor
politiaksjon i Tysfjord. Nå er én av dem tiltalt for seksuelle overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne.

  • Thor Harald Henriksen
  • Eirik Linaker Berglund

Artikkelen er over tre år gammel

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 193, andre ledd, for å ha utnyttet noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming for å skaffe seg seksuell omgang. Overgrepene skal ha skjedd over en periode på tre år, fra september 2008 til november 2011, ifølge tiltalen som er tatt ut av statsadvokaten i Nordland.

9. november 2011 ankom 12 politifolk bygden med båt. Bakgrunnen for aksjonen var en bekymringsmelding fra pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, opplyser politiadvokat Siv Remen ved Narvik politistasjon.

Fem menn ble pågrepet, siktet for seksuell omgang med én og samme kvinne. Boligene deres ble ransaket, og en rekke vitner ble avhørt. Ingen av de fem har erkjent forholdet.

Tiltalte ønsker ikke å uttale seg til VG. Hans advokat Alf M. Solvin vil foreløpig ikke kommentere saken.

Politiadvokat: – Utfordrende sak

Etter fem års etterforskning mener påtalemyndigheten å kunne føre bevis for at han har begått overgrep mot kvinnen.

– Hva er bakgrunnen for at det ikke ble tatt ut tiltale mot de fire andre?

– Påtalemyndigheten har kommet til at vilkårene for straff ikke er til stede, sier Remen til VG.

Ifølge politiadvokaten er to av de fem tidligere anmeldt og etterforsket for seksuelle overgrep. Tiltalte er ikke tidligere straffedømt.

– Hvorfor har det gått så lang tid å etterforske saken?

– Dette har på mange måter vært en utfordrende sak. Det har blant annet vært nødvendig å innhente en rekke opplysninger og sakkyndigerklæringer som det av ulike årsaker har tatt svært lang tid å innhente, opplyser Remen.

Ifølge Remen har det ikke vært vitner til de påståtte overgrepene.

– Det er derimot avhørt en rekke vitner som har forklart seg omkring forhold som har betydning for den totale bevissituasjonen.

VG Helg lørdag 11. juni. Foto: Faksimile

Store mørketall

I en reportasje i VG Helg lørdag fortalte en rekke personer om seksuelle overgrep i Tysfjord kommune og tausheten rundt temaet. Bare et fåtall av de påståtte overgrepene er anmeldt.

Flere uavhengige kilder opplyser til VG at de i en årrekke har hatt mistanker om at den psykisk utviklingshemmede kvinnen har vært utsatt for overgrep av flere personer, uten at noen har grepet inn.

– Hva er politiets forklaring på at man ikke har meldt ifra tidligere?

ADVOKAT: Kristin F. Hammervik. Foto: Geir Otto Johansen VG

– Det er gjennom etterforskningen ikke fremkommet noe entydig svar på dette spørsmålet. Generelt sett er det ofte slik at mange seksuelle overgrep ikke blir anmeldt eller kommer til politiets kunnskap. Det foreligger store mørketall på dette området. Meldingen kom i dette tilfellet fra pleie og omsorg, som etter hvert var kommet i kontakt med fornærmede, sier Remen.

Les også: Åtte av ti sedelighetssaker i Tysfjord henlegges

Mener politiet bør ta selvkritikk

Fornærmedes bistandsadvokat Kristin F. Hammervik er fornøyd med at det omsider er tatt ut en tiltale.

– Jeg har forståelse for at både etterforskningen og vurderingen av hvorvidt bevismaterialet vil være tilstrekkelig til domfellelse har vært tidkrevende. Dette skyldes blant annet at saken reiser flere problemstillinger som ligger i grenselandet mellom strafferett og psykisk helsevern. Dette skaper store utfordringer. Jeg mener likevel at politi og påtalemyndighet ikke har gitt denne saken den prioritet den fortjener. Det bør de ta selvkritikk for, sier Hammervik til VG.

Les også

Mer om

  1. Tysfjord-saken

Flere artikler

  1. Pluss content

    Mann tiltalt for overgrep mot utviklingshemmet

  2. Tysfjord-tiltale: Utga seg for å være sjaman – begikk seksuelle overgrep

  3. Etterforsker over 120 overgrepssaker i Tysfjord

  4. Tysfjord-mann dømt for overgrep: «Har utnyttet påståtte evner»

  5. Tysfjord-saken: Politiet etablerer egen etterforskningsgruppe

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder