MØTTE PRESSEN: PST, E-tjenesten og NSM presenterte årets Nasjonale trusselvurdering mandag. Her er justisminister Grete Faremo, forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen og PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland. Foto: JAN PETTER LYNAU, VG
MØTTE PRESSEN: PST, E-tjenesten og NSM presenterte årets Nasjonale trusselvurdering mandag. Her er justisminister Grete Faremo, forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen og PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland. Foto: JAN PETTER LYNAU, VG

PST avslører spioner i Norge

INNENRIKS

(VG Nett) Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har de siste årene avslørt flere utenlandske etterretningsagenter, som har blitt trukket hjem etter å ha blitt kompromittert.

  • Tom Bakkeli
Publisert: Oppdatert: 20.02.13 15:23

Mens offentligheten er mest opptatt av terrortrusselen, spioneres det som aldri før mot Norge og norske mål.

Profesjonelle etterretningsagenter fra Iran, Russland og Kina opererer med et utall metoder for å skaffe seg tilgang til et bredt register av norske hemmeligheter, bekrefter PST.

Men i motsetning til under den kalde krigen blir spionene som avsløres ikke erklært Persona Non Grata og kastet ut av Norge.

- Vi ordner dette på en annen måte i dag. PST går aktivt ut mot lederne til de aktuelle etterretningsoffiserene og sier fra om at vi ikke ønsker den type aktivitet. Deretter blir de trukket hjem, sier operativ sjef i PST, Tore Risberget.

VGTV: Se opptak av PSTs trusselvurdering

Nylig ble en russisk agent avslørt da han forsøkte å skaffe seg norsk undervannsteknologi.

Iranerne har flere ganger blitt tatt med buksene nede under anskaffelse av kunnskap og utstyr til kjernevåpenproduksjon.
Russland og Kina, som flere andre land, bruker etterretningstjenestene til å skaffe seg tilgang til høyteknologi og ressurser som vil gjøre dem sterkere i den globale konkurransen og sikre dem økonomisk vekst.

«Enkelte lands tjenester vil også kunne være involvert i virksomhet som er ment å tilrettelegge for sabotasje,» skriver PST, E-tjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i sin felles trussel- og sårbarhetsanalyse.

Dekkhistorier

Ifølge PST arbeider flere stater for å etablere egne nedlastingsstasjoner for satellittdata i nordområdene. Disse stasjonene er også relevante for utviklingen av egen etterretningskapasitet i området som også omfatter Norge.

Spesielt den norske olje- og gass-sektoren er utsatt for sterk interesse fra utenlandsk etterretning. Men også forsvarsindustrien og beredskapsmyndighetene blir forsøkt utspionert. Gjennom agenter, vervede personer eller personer plassert i offentlig eller privat sektor, kan de tappe informasjon av interesse for hjemlandets myndigheter og industri.

Les også: PST frykter Breivik sympatisører

Noen av spionene sluses inn i norske bedrifter og etater gjennom grundig planlagte dekkhistorier og med falske papirer. De er ofte krevende å avsløre, erkjenner sikkerhetsmyndighetene.

- Det er en balanse mellom tilgangen på kompetanse og sikkerhet. Vi er nok ikke gode nok på personellsikkerhet i dag, sier PSTs assisterende direktør, Roger Berg.

- Men vi jobber mye med forebyggelse, gjennom aktiv informasjon ute hos dem som er spesielt sårbare.

Cyberspionasje

Den største utfordringen for norske myndigheter er å følge med på de massive etterretnings- og sabotasjeoperasjonene i det digitale rom.

Flere land, som Kina og Russland, er uhyre sofistikerte og aktive innen cyberspionasje.

- Metodene blir stadig mer avanserte, og her må alle tjenestene samarbeide nært med industrien og etatene, slik at vi ikke blir hengende etter, sier Risberget.

Her kan du lese mer om