BESØKTE GAMLE-SKOLEN: Trond Giske leser for elever under et besøk ved sin gamle skole, Nardo skole i Trondheim. Mandag gir han ut boken om sitt syn på Skole-Norge. Foto:Øyvind Nordahl Næss,VG

Giske: Krever SMS-varsel til foreldre om elev-fravær og forsinkelser

Vil innføre obligatoriske kurs for bedre skoleforeldre

Vil sjekke loggen på elevenes IT-bruk i klasserommet

Elever som ikke møter til skoletimene, bør automatisk få en SMS som også går til foreldrene deres, krever Trond Giske. I sin nye bok om Skole-Norge, vil han stramme opp både elever og foreldre.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Giske, som selv har en datter i barneskolen, mener at elever som går på skolen, har plikt til å møte opp. Og dersom de slutter på skolen, skal de få en aktivitetsplikt til å ta imot et arbeidsmarkedstiltak eller gå på en annen skole frem til de er 18 år, skriver Ap-nestlederen og den tidligere utdanningsministeren som nå er leder for Stortingets utdanningskomite.

Foreldre-varsling

I boken sin, «La læreren være lærer», tar han et oppgjør med norske elevers fraværs-vaner. Giske mener at skoler som ikke er tydelig i kravet til tilstedeværelse for elevene også er ødeleggende for elevenes læring.

Derfor foreslår han at mobilen tas i bruk som en effektiv meldingsbok til foreldrene.

– Noen skoler har innført et system hvor elever som ikke møter til timene eller kommer for sent, automatisk får en SMS. Den samme SMS-en går til foresatte, som dermed blir oppmerksomme på elevens fravær. Denne ordningen bør vi innføre overalt i Norge, sier Trond Giske til VG.

Et forsøk på skoler i Stockholm førte til en halvering av elevenes fravær etter at SMS-varslingen ble innført. Giske mener det at foreldrene vil få kunnskap om elevenes fravær, vil ha en stor virkning for å forebygge og forhindre fravær.

Data-logging

Både VG og andre medier har fokusert på at mange norske elever også sliter med et mentalt fravær i timene. Mange er på sosiale medier, sjekker nyheter og nettsteder mens de egentlig skal jobbe med fag i skoletimene. Giske vil angripe også dette.

KRITISK: Leder Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen. Foto:Elevorganisasjonen,

– Skolene må også følge med på- og overvåke elevenes bruk av data i timene, slik at elevene ikke bruker digitale læremidler til annet enn læring. Det er ingen ting i veien for at elevene når de er i klasserommet får sjekket sine logger på PC-en om hvordan de har brukt de digitale læremidlene, sier Giske, som minner om at elevene i flere brukerundersøkelser sier de ønsker seg strengere disiplin i skolen.

Foreldre-kurs

Og for mange foreldre lar elevene seile sin egen sjø og snakker ned skolen, erfarer Giske.

– Lærerene på min gamle skole, Nardo i Trondheim, ønsker et obligatorisk kurs for foreldre for at de skal følge opp barna bedre. Jeg er enig. Hvordan foreldrene forholder seg til skolen, er helt avgjørende for barnas læring. Mange foreldre følger ikke godt nok opp med lesing, lekser, og en del undergraver skolen og lærerens betydning. Derfor er det nødvendig at foreldre må møte opp noen kvelder der skolene definerer hvilke forventninger de har til innsatsen fra elevene og og foreldrene, sier han.

Innsats skal telle

Han har merket seg at hittil i dagens vurderings-system har det bare vært elevenes sluttkompetanse som teller når karakterene skal settes. Det kan virke demotiverende på elevenes innsats gjennom skoleåret, mener Ap-nestlederen. Han støtter derfor den nye vurderingspraksisen som ble bestemt før sommerferien, at innsats også skal telle med i underveisvurderingen.

– Jeg vil at elevenes innsats skal telle på elevenes sluttresultat. Det er slik det fungerer i arbeidslivet. Det skal ikke være lov til å gi blaffen i innleveringer, arbeid underveis og læringsmiljøet, argumenterer han.

Les også:Strenge-Torbjørn ber lærerne låse dører og inndra mobiler

– Du er ikke redd for å bli oppfattet som Strenge-Trond?

– Mye av det andre jeg skriver om i boken, er hvordan hver enkelt elev skal sees, følges opp og utvikles som et helt menneske. Å stille strenge rammer og krav til ro og orden, hjelper de svake elevene aller mest. Mye forskning dokumenterer at de som kommer fra hjem med masse oppfølging og selvdisiplin, de klarer seg nesten uansett hvordan skolen er. Men de som kommer fra hjem med få ressurser og lite oppfølging blir de store taperne med bråk og uro.

– Har ikke Ap gitt fra seg muligheten til å styre og handle i skolepolitkken?

– Vi har hatt utdanningsministeren i 18 måneder på 18 år. Det er ingen god posisjon å være i. Det har gitt oss for liten mulighet til å flagge vår politikk. Denne boken er også et initiativ for å løfte en Ap-visjon for skolen, svarer Giske.

– Kommer du nå med et signal om at Trond Giske kan gjøre comeback som kunnskapsmninister?

– Det er i hvert fall et signal om at Ap vil være opptatt av å få kunnskapsministeren i 2017, men hvilken person det blir, er mer underordnet.

Han mener uansett likevel at det viktigste i skolen er at læreren må være sjefen i klasserommet.

– Det er da elevene lærer mest.

Disiplin-kappløp?

Leder Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen lurer på om Trond Giskes disiplin-tiltak er en påmelding i konkurransen om å være strengest av landets to fremste skolepolitikere.

– Det er hårreisende at Giske vil at skolene skal sjekke loggene på elevenes aktivitet på nettet. Det er praktisk lite gjennomførbart, og tiltaket går motsatt vei av det som kreves av en moderne skole, nemlig å integrere digitale hjelpemidler og sosiale medier i undervisningen, sier Hansen til VG.

Han er litt mer åpen for SMS-varsling av foreldre om elevenes fravær og forsinkelser.

– Her kan det likevel være på sin plass å prøve tiltaket ut på noen skole først, og så vurdere erfaringene man får etter det.

Elevorganisasjonen har også gått sterkt mot det nylig vedtatte forslaget om at mer enn ti prosent fravær fra et fag ikke gir karakter i faget. Den nye fraværsregelen skal innføres fra skolestart neste år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder