Særskilt oppreisning vurderes for sanatoriebarna

Flere av de tuberkulosesyke barna som ble utsatt for alvorlige overgrep ved Kysthospitalet i Tromsø på 1950-tallet, fikk aldri erstatning.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Nå vil regjeringen se på saken på nytt. De syke barna ble i behandlingen lagt i gips og i lange perioder tvunget til å ligge fast i sengene.

Flere har i ettertid meldt om alvorlig svikt i omsorgen. Det gjaldt både den medisinske behandlingen, men også tilfeller av fysisk og psykisk mishandling. 31 av de 49 tidligere pasientene fikk avslag da de søkte billighetserstatning.

Ønsket ikke særordning

I forbindelse med forliket om revidert nasjonalbudsjett, ble saken aktuell igjen. Regjeringspartiene og KrF og Venstre mener det kan være grunn til at regjeringen vurderer om gruppen skal få en særskilt rettferdsvederlagsordning.

Saken har vært gjenstand for behandling på regjeringshold flere ganger tidligere. Blant annet hadde Justisdepartementet en prinsipiell gjennomgang av ordningen for to år siden. Konklusjonen ble at ordningen bør beholdes slik den er nå. Det å etablere særordninger er uheldig fordi man risikerer forskjellsbehandling, mente departementet.

Regjeringen og støttepartiene viser til at det har kommet ønske om at barna fra Kysthospitalet skal få en ordning tilsvarende den som de tidligere barnehjemsbarna fikk etter å ha vært utsatt for overgrep.

– Problematisk

Regjeringspartiene og støttepartiene erkjenner at det kan være problematisk å opprette særskilte ordninger. I tillegg til risiko for forskjellsbehandling er det lite forutsigbart og reiser problemer med avgrensning, mener de.

Likevel mener partiene at regjeringen bør se på spørsmålet på nytt for å se om de vil støtte seg på de samme vurderingene som man tidligere kom fram til.

I 2005 hadde til sammen 49 tidligere pasienter søkt om erstatning. 18 av dem fikk erstatning på mellom 50.000 og 150.000 kroner, mens resten fikk avslag. (©NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder