MÅ FORSIKRE SEG: Barneombud Anne Lindboe mener politiattester jevnlig må oppdateres. Foto: Patrick da Silva Sæther , VG

Barneombudet krever strengere regler for politiattest

Barneombud Anne Lindboe krever at politiattester skal oppdateres jevnlig, slik at eventuelle nye lovbrudd blir oppdaget.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Det holder ikke kun å få en politiattest ved ansettelse og aldri oppdatere den. En regelmessig oppdatering vil sikre at nye forhold som eventuelt oppstår, kommer fram, sier hun.

I dag finnes det ingen nasjonale retningslinjer eller rutiner som pålegger barnevernet å kreve fornyelser av politiattester. Kravet er at alle som skal utføre oppdrag for barnevernet skal levere en utvidet politiattest som ikke er eldre enn tre måneder når de blir ansatt.

IKKE KRAV: Leif Sætrum ved politiets enhet for vandelskontroll opplyser at fornyet politiattest ikke er et krav i dag. Foto: PRIVAT ,

Kan kreve fornyelse

– Om man er ansatt i samme stilling, så er det ikke krav til ny politiattest. Endrer man stilling, er det en gylden mulighet for å kreve ny politiattest, opplyser Leif Sætrum ved politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø.

Les del 1 av «Nedlasterne» her.

Les del 2 av «Nedlasterne» her.

Han forteller at det likevel kan være mulig å be om en fornyet attest, men kun i de tilfeller hvor arbeidsgiver har mistanke eller informasjon om at den ansatte ikke bør ha stillingen den har i dag.

– Da krever arbeidsgiver en fornyet kontroll hos oss, og vedkommende blir sjekket i våre registre. Det gjelder kun for de samme paragrafene som den opprinnelige attesten inneholder, sier han.

Må sikre beskyttelse

VG har tidligere skrevet om at en mann som er bøtelagt for å ha lastet ned overgrepsbilder av barn senere ble godkjent som besøkshjem i barnevernet. Lindboe kan ikke uttale seg om den konkrete saken, men forteller at hun i hovedsak ikke er bekymret for at politiattester ikke skal fange opp potensielle overgripere ved ansettelse.

Bedriftseier til VG: – Det er ikke kult å bli konfrontert med hva jeg har lastet ned

– Systemet har blitt ganske godt etter det kom endringer i politiregisterloven. Da kom det inn flere lovparagrafer som utelukker personer som har begått denne typen lovbrudd fra slikt arbeid, og jeg oppfatter derfor ikke at det er et problem i dag, sier hun.

Lindboe er mer bekymret for at barn og unge skal bli skadelidende fordi politiattestene aldri blir oppdatert.

Les også: Halve Norge kjenner noen som har opplevd overgrep


– Det er viktig at de blir oppdatert gjennom ansettelsesforholdet fordi det kan skje mye når tiden går. Det er viktig for å sikre barn og unge best mulig beskyttelse, sier hun.

Landsforeningen: Må utvide horisonten

Leder for landsforeningen for barnevernsbarn, Sandrina Elisabeth Sandell, støtter Lindboes ønske om en jevnlig oppdatering av politiattester.

TALERØR: Sandrina Elisabeth Sandell er leder for Landsforening for barnevernsbarn. Foto: Landsforeningen For Barnevernsbarn ,

– Noen har lange ansettelsesforhold, og mye kan skje i løpet av denne tiden, sier hun.

#nedlasterne: Her bor mennene

Hun setter også spørsmålstegn ved om politiattester er nok når personer ønsker å engasjeres i barnevernets arbeid i den digitale tidsalderen vi er i, og mener det er på tide å utvide horisonten.

– Politiattesten forteller kun om du er dømt, siktet eller bøtelagt for noe. Den forteller ikke om hva du kan være tilbøyelig til å gjøre, sier hun.

VG+: De ble voldtektsmenn

– Det er ikke snakk om å ha mistro til alle mennesker, men man må forsikre seg om at både bakgrunnssjekker og oppfølgingen sikrer at barnet er på et trygt sted. Kanskje må det bli et bedre samarbeid med med flere etater, legger hun til.

– Barna er taperne

Hun mener det er vanskelig å si noe om rutinene i hver enkelt barnevernstjeneste er gode nok, blant annet fordi det ikke er allmenn kunnskap om hvilke rutiner de har utover politiattest og samtale med vedkommende.

Redaktøren forklarer: Derfor anmelder ikke VG nedlasterne

– Barna er kun så trygge som rutinene i det enkelte barnevern er gode. Det er ikke nytt at barn utsettes for nye overgrep under omsorg av barnevernet, mener hun.

Mange barnevernsbarn har en fortid som kan inneholde misbruk og overgrep, og Sandell mener derfor de er ekstra avhengige av at voksne i alle ledd beskytter dem.

– Om ikke rutinene er gode nok, er det barna som er tapere, sier hun.

Har du spørsmål om VGs arbeid med Nedlasterne? Spør vår dataanalytiker Einar Otto Stangvik på nettmøte tirsdag!

Ikke fremmed for tanken

Unni Nygaard, fungerende seksjonssjef i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, forteller at en utvidet politiattest er et minimumskrav i alt arbeid som omhandler barn. Hun avslår ikke forslaget om en innføring av retningslinjer om fornyelse av politiattester.

Kripos: Har ikke nok ressurser til å stoppe overgrepsbilder

– Det kan være gode grunner til å vurdere om det bør foreligge nasjonale føringer for en praksis med jevnlig å ha oppdaterte politiattester når det gjelder arbeid med barn. Dette vil i så fall måtte skje i dialog med myndighetene, sier hun.

ØNSKET IKKE: Justisminister Anders Anundsen opplyser at de har gjort en vurdering på fornyet politiattest. Foto: Robert S. Eik , VG

Har vært vurdert

Justisminister Anders Anundsen (Frp) opplyser at det ble gjort en vurdering på om det skulle innføres adgang til å kreve fornyet politiattest da politiregisterloven ble utarbeidet.

Ung overgriper: «Hadde jeg ikke fått hjelp, er jeg redd jeg ville ha gjort det igjen»

– Det ble da konkludert med at en ikke ønsket å innføre en slik adgang. Loven åpner imidlertid for at arbeidsgiver kan be politiet om nye opplysninger, for eksempel der arbeidsgiver har mistanke om at en av de ansatte er involvert i en sedelighetssak, sier statsråden.

Han sier også at politiet kan utlevere opplysninger for å avverge og forebygge lovbrudd.

– Det finnes dermed flere muligheter for politiet til å utlevere opplysninger om forhold som inntrer etter at politiattesten er utsted, selv om det ikke utstedes fornyet politiattest, sier han.

Les også

 1. * Norge registrerer flest i overgrepsbase
  * Professor: Kun én av 1000 nedlastere tas: 226 norske barn registrert i overgrepsbase

  226 norske barn er registrert i Interpols oversikt over ofre for nettrelaterte overgrep.
 2. #Nedlasterne: Kripos om nedlasterne:  – Det er alle slags folk

  Flere av dem politiet pågriper for å ha lastet ned overgrepsbilder, har aldri før vært straffet.
 3. Bøtelagt for nedlasting av overgrepsfiler– ble besøkshjem i barnevernet

  En barnefar i Norge fikk bot for å ha lastet ned overgrepsfiler, men ble likevel godkjent som besøkshjem i barnevernet.
 4. Etterforsker: 8 av 10 nedlastere kan begå egne overgrep

  Nærmere 80 prosent av nedlasterne kan begå fysiske overgrep, mener en irsk etterforsker.
 5. Kripos: Ikke nok ressurser til å stoppe overgrepsbilder

  Bilder og filmer som dokumenterer overgrep mot barn øker…
 6. Hadia Tajik om «Nedlasterne»: – Opprørende

  Norske politikere vil gi mer ressurser, bygge sterkere fagmiljøer og bedre samarbeidet for å ta nordmenn som laster ned…
 7. Barneministeren: Vi har behov for kunnskap

  Barneminister Solveig Horne (Frp) mener de vet for lite om…
 8. #Nedlasterne: Her ser du 95.000 nedlastere av overgrep

  Dette verdenskartet viser mange tusen personer som ifølge VGs informasjon skal ha lastet ned overgrepsbilder.
 9. KrF: Barn blir i statlig regi satt i fare for nye overgrep

  Kjell Ingolf Ropstad er redd nye overgrep begås fordi myndighetene ikke har egne behandlingsenheter for unge overgripere.
 10. Barnehusene: Ikke pålagt å hjelpe unge overgripere

  Stadig flere barn avhøres på Statens barnehus i Oslo. På tross av at barnehuset selv ønsker å gi hjelp til unge…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder