TAR TID: Barna avhøres i barnehusene, men ventetiden før avhørene kommer i gang varierer kraftig fra distrikt til distrikt. UNICEF reagerer sterkt på at ventetiden har økt i første del av 2015. Foto:Jo E. Brenden,NTB scanpix

Holder ikke avhørsfristen: Ventetiden har økt for overgrepsutsatte barn

Stikk i strid med justisministerens krav økte ventetiden for dommeravhør av overgrepsutsatte barn i begynnelsen av 2015.

Lars Thorvaldsen
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det kommer fram i et brev som Politidirektoratet har sendt til landets politimestre.

Barn som er utsatt for, eller vitne til seksuelle overgrep, skal ifølge forskriften ikke vente mer enn 14 dager på å bli avhørt.

Etter betydelig innsats i Politi-Norge, kunne Politidirektoratet på slutten av fjoråret opplyse at ventetiden for disse barna gikk nedover. Fra september til desember ble tallet redusert fra 52 til 32 dager.

Deretter snudde det. Ved utgangen av mars i år, som er de siste offisielle tallene, var ventetiden for dommeravhør i vold- og seksualsaker i gjennomsnitt oppe i 47 dager.

«Politidirektoratet er svært bekymret over at den positive utviklingen i deler av 2014 er snudd i 2015, og at ventetiden øker til tross for den sterke politiske og offentlige oppmerksomhet som er rettet mot overgrep av barn», heter det i brevet til politimesterne.

Politidirektoratet opplyser imidlertid overfor VG at nye og hittil upubliserte tall viser at ventetiden har gått ned igjen. Tallene er imidlertid ikke kvalitetssikret, og derfor ikke offentliggjort.

LES OGSÅ: Politiet skal ta over avhør av barn

– Kan ha forverret rettssikkerheten

Juridisk rådgiver i UNICEF, Ivar Stokkereit, følger tallene nøye og er ikke i tvil om at situasjonen er forverret.

– Vi har sett en voldsom økning i ventetiden for avhør av barn som har vært utsatt for vold og overgrep i 2015. Dette kan tyde på at barns rettssikkerhet i Norge forverret seg i 2015, og det er dramatisk, sier han.

– Vi må kunne forvente at politiet i det minste er i stand til å gjennomføre disse avhørene innenfor den fristen som er satt. I 2015 har ventetiden for avhør av barn som har vært utsatt for vold og overgrep økt med nesten 50 prosent. Dette er helt uakseptabelt, legger han til.

Han mener ventetiden rammer barna. I tillegg er det viktig at avhøret skjer tidlig for å sikre verdien av beviset som vitnet kommer med, ifølge Stokkereit.

– Dagens erfaring er at vold og overgrep mot barn ikke prioriteres i høy nok grad av politiet, og at kvalitet og kapasiteten i politiets arbeid i visse tilfeller er for dårlig. Vi forventer derfor at justisministeren vil sørge for at politiet overholder de frister som departementet selv har vedtatt.

KREVDE ENDRING: Justisminister Anders Anundsen har gjentatte ganger uttalt at den lange ventetiden som møter barna, ikke er akseptabel. Foto:Robert S. Eik,VG

Har varslet endringer

Da NRK omtalte ventetider for dommeravhør i oktober i fjor, uttalte justisminister Anders Anundsen at situasjonen var fullstendig uakseptabel.

– Vi skal ned på 14 dager på noe sikt. Vi har satt som mål at vi skal nå nærmere 40 dager ved årets utløp, og deretter etter relativt kort tid ned til 30, sa ministeren i 2014.

Da Aftenposten omtalte lange ventetider i februar samme år, sa Anundsen at dette arbeidet var høyt prioritert, og at det hastet.

Justisministeren er for tiden på ferie, men statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) skriver følgende i en epost til VG:

– Regjeringen jobber kontinuerlig med å få ned ventetiden på avhør av barn. Vi følger denne utviklingen tett. Tallene på ventetid skal ned til lovpålagt frist. Vi har også stor tro på at det nye regelverket som trer i kraft i oktober, vil være med på å bedre situasjonen og styrke rettsikkerheten til barn og andre sårbare personer.

Politidirektoratet: Ikke godt nok

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, medgir at politiet har grunn til å ta selvkritikk.

– Det kan man alltid si så lenge resultatene ikke er der vi skal være. Vi har fokusert sterkt på dette et år, og resultatene er i ferd med å komme. Vi hadde forventet raskere progresjon, men de siste tallene vi har sett, tyder nok på at resultatene er bedre enn det som er bekreftede tall fra mars, sier Smedsrud.

Tallene han viser til er ikke kvalitetssikret eller lagt fram for ministeren. Derfor får ikke VG se tallene.

– Hvorfor har ventetiden økt?

– Vi får rapport fra distriktene hver måned som inneholder blant annet kartleggingen av hva som er årsaker til lange saksbehandlingstider. En del har med kapasitet å gjøre, både når det gjelder avhørsledere og påtalejuristene. Det er slik at en del aktører skal være til stede i disse sakene, og derfor tar sånne prosesser tid, sier Smedsrud.

I tillegg viser han til at det i første tertial i år er 20 prosent flere avhør enn i samme periode i fjor. Det er en ønsket utvikling, på grunn av at politiet mener det er mørketall som er årsaken, og ikke reell økning i kriminaliteten.

Smedsrud mener tallene vil snu i tiden framover på grunn av tiltak som er iverksatt, og antyder at de siste tilgjengelige tallene er på nivå med slik de var på slutten av 2014.

– Dette er likevel langt unna fristen?

– Det er helt riktig, det er et stykke unna fristen. Nå kommer vi til å ha andre typer frister når lovendringen kommer, med en slags firedeling. Akutte saker har én uke frist, noen får to og tre ukers frister og de mest omfattende sakene får fire uker.

– Men synes du dette er godt nok?

– Det kan ikke være godt nok så lenge vi ikke har oppnådd måltallene, men det er bedre enn det har vært.

Slik jobbet de i Østfold

I Østfold politidistrikt var ventetiden i april hele 66 dager. Etter det har tallene imidlertid bedret seg noe, og i juni var ventetiden 28 dager.

Fungerende politimester Espen Janissen mener det skyldes tiltak som er iverksatt i distriktet.

– Vi har skjerpet rutinene for å raskt identifisere sakene der det er behov for dommeravhør. I tillegg har vi innledet et samarbeid med tingrettene der politiet tar muntlig kontakt med tingretten, slik at arbeidet med dommeravhør kan begynne før begjæringen blir oversendt. Begge disse tiltakene har knepet inn på saksbehandlingstiden, sier han.

– Er det mulig å klare fristen på 14 dager?

– Det er vanskelig for meg å svare på. Det er klart det er en knapp frist.

– Men det er vel det enkelte politidistrikts ansvar?

– Ja, en blir pålagt det, og det er fristen. Per i dag er vi et stykke unna, men en må jo bestrebe om en har gode nok rutiner internt, i tillegg til at man har dialog med samarbeidsaktører, sier Janissen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder