FREMTIDENS POLITI: Politidirektør Odd Reidar Humlegård er i ferd med å stake ut kursen for norsk politi. Foto: FRODE HANSEN

Fornøyd politidirektør: Enige om kraftig kutt av distrikter

Politidirektør Odd Reidar Humlegård kan puste lettet ut: Han får bred tilslutning fra landets politimestre og sjefene for særorgangene om hvordan fremtidens politi i Norge skal bli.

  • Terje Helsingeng
  • Tom Bakkeli
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det innebærer blant annet et kraftig kutt i politidistrikter - fra dagens 27 helt ned mot seks.
- Det store flertallet av landets politiledere støtter anbefalingen om at det må bli betydelig færre politidistrikt. Dette vil styrke muligheten for å styre og lede politiet på en bedre måte, og det vil gi sterkere fagmiljøer i arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet, sier Humlegård.

Flertallet er også klare på at de støtter færre og større driftsenheter lokalt, fordi det vil bidra til at vi får et sterkere nærpoliti der det trengs og når det trengs.

- I stedet for at politi og lensmenn er organisert i veldig små enheter, vil større enheter gi mulighet for å frigjøre politiressurser til operativt arbeid. At det er et kontor med et lensmannsskilt på veggen kan gi falsk trygghet, fordi mange av de minste kontorene er stengt store deler av døgnet, sier politidirektøren.

- I svært mange av innspillene pekes det også på betydningen av at beslutningene som krever politiske prosesser, må tas så fort som mulig. - Det er sterk endringsvilje i politiet, slår Humlegård fast.

Høringsinnspillene gir også tilslutning til at det er behov for en grundig gjennomgang av politiets oppgaveportefølje.

- Jeg er opptatt av god forankring og bred debatt om Politianalysen. Derfor er jeg nå i gang med en besøksrunde til politidistriktene og særorganene, der jeg møter ledelsen og tillitsvalgte. Selv om jeg som utvalgsmedlem har sluttet meg til anbefalingene som ble gitt, er jeg ansvarlig for å få fram politi-Norges hovedsyn. Høringssvarene sammen med besøksrunden, gir meg nye argumenter og synspunkter til vårt endelige høringssvar, sier Humlegård.

Samtidig skal tre av de åtte som satt i Politianalyseutvalget, jobbe videre med å stake ut fremtidens politi - men nå for Politidirektoratet, melder politiforum.no.

I tillegg til politidirektør Odd Reidar Humlegård, har også Frede Hermansen og Svein Kristensen engasjert seg.

Politianalysen danner grunnlaget for en langsiktig plan av norsk politi.

Frede Hermansen skal bidra til å implementere og iverksette politianalysens anbefalinger i politi- og lensmannsetaten. Hans første store oppgave vil være å etablere en helhetlig endringsportefølje for norsk politi.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder