Aps Jan Bøhler: – Vi må ikke snu ryggen til utviklingen

BEDRE BEREDSKAP: Politimestrene i Oslo og Asker og Bærum mener sikkerheten for folk flest vil bli bedre når tjenesten kan koordineres fra ett sted. Foto: Heiko Junge,NTB scanpix

Politimestre i brev til Stortinget: Asker og Bærum-politiet må inn i Stor-Oslo

I et oppsiktsvekkende brev til Stortingets justiskomite foreslår politimestrene i Oslo og Asker og Bærum at de to distriktene slås sammen.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

Dermed kaster de en brannfakkel inn i den politiske debatten som skal kulminere med at Stortinget 10. juni tar endelig stilling til hvordan fremtidens Politi-Norge skal bli.

Regjeringen, med støtte fra Venstre, har foreslått at Oslo skal være som i dag, og at Asker og Bærum skal bli en del av det store distriktet sørøst for Oslofjorden som går helt ned til Telemark.

VG har tidligere avdekket at Oslo ikke lenger vil være det distriktet som betjener flest innbyggere, men faller ned på tredjeplass, kraftig slått at det nye gigantdistriktet sørøst for Oslofjorden, som Asker og Bærum er foreslått å bli en del av.

Dette står i kontrast til flere faglige råd, blant annet fra Politianalyse-utvalget, som var klar på at Asker og Bærum måtte bli en del av det nye Stor-Oslo politidistrikt.

– Må gi trygghet

– Det viktigste er å skape trygghet for publikum. Her mener vi begge at Asker og Bærum og Oslo politidistrikt som én organisasjon utvilsomt vil gi det beste tilbudet, skriver Terje Nybøe og Hans Sverre Sjøvold.

BREVSKRIVER: Politimester iOslo Hans Sverre Sjøvold. Foto:Frode Hansen,

De to politimestrene begrunner brevskrivningen med at de fant det påkrevd å gjøre komiteen oppmerksom på de politifaglige vurderingene for sammenslåingen og at de har hatt hensyn til «ulike kryssende hensyn».

Argumentene for sammenslåingen kan oppsummeres slik:

* Nærheten og den tette knyttingen via T-bane med ny foreslått Fornebubane.

* Den sterke integreringen mellom innbyggerne i de to distriktene hvor pendling er svært vanlig.

* Felles kriminalitetsutfordringer, særlig innen narkotika og organisert kriminalitet og E-18 som går gjennom begge distriktene.

* Mange unge i Bærum drar til Oslo i helgene og distriktet i vest gjennomfører stadig ransakninger i Oslo.

* Tett samarbeid mellom de to brannvesenene. Dagens AMK-sentral dekker både hovedstaden og Asker og Bærum.

* Krav til hurtig responstid hvor det allerede i dag er et godt samarbeid.

– Beredskapsmessig vil de to organisasjonene kunne bli klart mer slagkraftig knyttet til de utfordringene regionen har, herunder hovedstaden, fastslår de to politimestrene.

Politimester: – Stor-Oslo er fremtiden


På VGs spørsmål hvorfor det var så viktig å skrive brevet, svarer politimester Terje Nybøe i Asker og Bærum dette:

BREVSKRIVER: Politimester Terje Nybøe i Asker og Bærum. Foto:Roger Neumann,

– Det er viktig for at Stortinget skal få et best mulig politifaglig grunnlag for å fatte sin beslutning om politistrukturen, og at våre argumenter på denne måten fremføres helt åpent.

–Har du tro på at politikerne vil snu og innlemme Asker og Bærum i Stor-Oslo?

– Avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre har en passus om at den foreslåtte struktur kan endres ved enighet. Dersom dette innspillet om å gi støtte til politianalysens opprinnelige forslag lyttes til er det mulighet for en slik løsning. Forslaget innebærer ingen økning i antall politidistrikter.

– Hva er det viktigste argumentet for at dere skal bli en del av Stor-Oslo?

– Et hovedargument for å falle ned på politianalysens forslag er at politireformen er en reform for fremtiden. Asker og Bærum har som nevnt i brevet mange naturlige samarbeidslinjer med Oslo, både i forhold til demografi, ferdselslinjer og kriminalitet. Størrelsen på distriktet vil gi mulighet for rask respons og det vil være mulighet for å bygge gode fagmiljø operativt, forebyggende og etterforskningsmessig som vil komme publikum i de tre kommunene til gode, sier Nybøe.

– Målet med politireformen er å etablere og utvikle kompetente politiorganisasjoner med god og rask responsevne. En sammenslåing mellom Asker og Bærum og Oslo gir de beste forutsetninger for å utvikle et godt og kompetent politi for borgerne.

Jan Bøhler: – Må ikke snu ryggen til utviklingen

PÅ SPORET: Den nære kollektivkommunikasjonen mellom Bærum og Oslo mener Jan Bøhler er et argument for sammenslåingen. Foto:Fredrik Solstad,

Leder for Oslo Ap og partiets storbypolitiske talsmann, Jan Bøhler, mener politikerne bør lytte til de to politimestrene som begrunner godt hvorfor Asker og Bærum bør bli en del av Oslo politidistrikt.

– Jeg synes forslaget i politireformen er dårlig nytt for Oslo-regionen. Kriminaliteten i hovedstaden henger nøye sammen med det som skjer både i Asker og Bærum og på Romerike og visa versa. Kriminelle nettverk, særlig innenfor organisert kriminalitet, narkotika og innbrudd, forholder seg ikke til kommunegrensene. Det er også allerede etablert et tett samarbeid mellom disse tre politidistriktene.

Jan Bøhler frykter nå at dette samarbeidet kan bli svekket dersom Asker og Bærum skal bli en del av Buskerud, Vestfold og Telemark, mens Romerike slås sammenmed Østfold og Follo.

– Mener du at også Romerike skal bli en del av Stor-Oslo politidistrikt?

– Det er i alle fall god grunn til å se på det da mye av det som skjer av organisert kriminalitet, narkotikatrafikk og menneskehandel i området Oslo – Gardermoen er felles utfordringer. Men jeg har selvfølgelig respekt for at Romerike må få gjøre sine egne vurderinger om en sammenslåing. Utviklingen og det faktum at området fra Asker til Lillestrøm har en kraftig vekst og bygges mer og mer sammen med boliger, kollektivtransport og næring gjør at kriminalitetsbildet også blir mer felles.

Mister treningen

Bøhler frykter også at Osloområdet vil miste sin «spissede» innsats mot kriminelle miljøer dersom Beredskapstroppen blir tatt ut av Oslo og lagt under en felles nasjonal ressursenhet. I dag brukes Beredskapstroppen daglig i potensielle skarpe situasjoner, og får dermed viktig praksis og øvelse gjennom det.

– Blir politireformen stående vil dette fragmentere innsatsen mot kriminelle innsatsen mot felles kriminelle nettverk ved at Asker og Bærum vender seg bort fra Oslo og mot Telemark – og at Romerike vender seg bort fra Oslo og mot Østfold. Det er å snu ryggen til utviklingen i et område som vokser stadig mer sammen.

– Hva mener dine partikolleger?

– De jeg har snakket med på vestsiden av Oslofjorden er ikke spesielt begeistret for at Asker og Bærum skal bli en del av deres distrikt, og tilsvarende kan nok Østfold også synes spennet blir langt til Romerike. De frykter for dårligere polititjeneste og økt responstid, sier Jan Bøhler.

Justispolitikerne avviser ikke forslaget

SAKSORDFØRER: Anders W. Werp har fått arbeidet med å lose politinærreformen i havn. Foto:Robert S. Eik,

– Dette er et positivt og konstruktivt innspill som vi skal ta med oss i den videre debatten, er Anders B. Werps kommentar til brevet fra de to politimestrene. Han var en av de fire arkitektene bak Politinærreformen og er nå saksordfører i justiskomiteen for få det nye Politi-Norge i mål.

– Jeg er opptatt av at vi skal få til et forlik mellom partiene som er så bredt som mulig. Uansett er det slik at det vil være forskjell kriminalitetsutfordringene i Oslo enn i de fem distriktene sørvest for Oslofjorden som er foreslått slått sammen, sier Werp.

LEDER: Hadia Tajik, Ap, er leder for Stortingets justiskomite. Foto:Jan Petter Lynau,

Leder av justiskomiteen, Aps Hadia Tajik, har denne kommentaren til brevet:

– Jeg har registrert det, og det er bra at politimestrene fra et faglig ståsted tar til motmæle mot deler av politireformen. Forslaget fra regjeringen og Venstre er fortsatt til behandling på Stortinget, og det er derfor viktig at motforestillinger kommer til overflaten, slik at det blir mulig å diskutere dem.

Les også

 1. Gir full gass for tidenes kjøpefest

  Politiet trår på gassen og starter tidens kjøpefest: 740 nye politibiler til en pris på èn milliard kroner skal ut…
 2. Denne politimesteren kan få en ny stjerne. Årsak: Må matche russerne

  Denne kvinnen kan bli den politimester i Norge med flest destinksjoner i form av stjerner, gull og glitter på sin…
 3. Her er politiets nye prioriteringsliste

  Flere voldssaker innen familien og mot barn skal avdekkes og oppklares. Det fastslår riksadvokaten.
 4. Anundsen om fremtidens politi: - Mer robust og fremoverlent

  En stolt og smørblid justisminister kunne tirsdag kveld presentere en ny politireform med flertall i Stortinget.
 5. Bare fem av 27 politimestre er kvinner

  Mindre enn hver femte politimester i Norge er kvinner – og to…
 6. Tajik: - Alle må ha sin Schaefer

  Alle politidistrikter må ha en djevelens advokat i sin stab – en mann som varsleren Robin Schaefer i Monika-saken.
 7. Her kommer de rullende detektivene

  Trond Ivar Våge (34) og Endre Hj. Thue (39) er ikke som politietterforskere flest: De er nemlig noe så sjeldent som…
 8. Nå utviser Oslo-politiet flere kriminelle enn noensinne

  Aldri har så mange kriminelle utlendinger blitt kontrollert og utvist av Oslo-politiet som det siste halve året.
 9. Enorme sprik i nye politi-Norge

  Å kutte fra dagens 27 til 12 politidistrikter løser ikke alle problemene: Også etter politireformen vil forskjellene…
 10. Fremtidens politi blir vedtatt 10. juni

  Onsdag 10. juni blir den store D-dagen for norsk politi. Da avgjør Stortinget både hvor mange politidistrikter det skal…

Mer om

 1. Politiet

Flere artikler

 1. Slik blir det nye Politi-Norge

 2. Enorme sprik i nye politi-Norge

 3. Her er planen for de nye politidistriktene

 4. Bærums ordfører: Vil ikke ende opp som en bydel i Oslo

 5. Jan Bøhler om gjengene på Holmlia: Nå trengs en klar marsjordre

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder