Legeforeningen går imot endringsforslaget

Helsesøstrene jubler

ENKLERE PREVENSJON: Helseminister Bent Høie vil at helsesøstre skal kunne skrive ut prevensjon til alle kvinner over 16. Foto: HARALD HENDEN Foto:,

Vil la helsesøstre og jordmødre skrive ut prevensjon til alle kvinner

Helseministeren vil at helsesøstre og jordmødre skal kunne skrive ut prevensjon til alle kvinner. – Dette splitter opp helsetjenesten i kommunene, og det støtte vi ikke, sier legeforeningen.

  • Stian Anthonsen Eide

Artikkelen er over fem år gammel

Forslaget fra helseministeren er et tiltak for å få ned aborttallene. Det er en utvidelse av en ordning hvor helsesøstre og jordmødre har fått skrive ut enkelte typer prevensjon til jenter fra 16 til og med 19 år.

– Denne endringen både forbedrer og forenkler i forhold til dagens regelverk. I dag hindres helsesøstre og jordmødre både i å gi langtidsvirkende prevensjon og i det hele tatt gi prevensjon til de over 19. Det blir det nå slutt på, sier helseminister Bent Høie.

Jordmorforeningen ba om dette allerede i 2004. Saken har vært oppe flere ganger, og skal ut på høring mandag 15. september. Høringsfrist er 15. desember.

Skeptiske leger

SKEPTISK: Marit Hermansen sitter i sentralstyret i legeforeningen og er skeptisk til Høies endring. Foto:Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen,

Legeforeningen lar seg ikke overbevise av Høie. Marit Hermansen sitter i sentralstyret til Legeforeningen og leder Norsk forening for allmennmedisin. Hun er skeptisk til den delen av forslaget som handler om at kvinner over 19 år skal få prevensjon fra andre enn legen.

– Vi er negative til en slik endring. I sin tid var begrunnelsen for denne prøveordningen at helsesøstre har en rolle på helsestasjoner for ungdom. Det har de ikke når det gjelder voksne kvinner. Jordmødre har bare kontakt med kvinner rundt graviditet og kort etter fødsel. Skal de da skrive ut prevensjon en gang, og så skal ansvaret overføres til fastlegen, spør Hermansen.

Hun mener ordningen vil splitte opp helsetjenesten i kommunene.

– Jeg er veldig mot å dele opp helsetjenesten i kommunene enda mer. Vi har en godt fungerende fastlegeordning som gjør denne jobben i dag. Vi er ikke tjent med å bygge opp en egen ordning for kvinner. Fastlegen må ha oversikt over hvilke medikamenter pasienter bruker. Det står for øvrig i fastlegeforskriften, sier hun.

– Legeforeningen representerer jo fastlegene, som har dette ansvaret i dag. Driver dere profesjonskamp?

– Akkurat på dette området er jeg opptatt av at vi skal ha nok helsesøstre og jordmødre til oppgavene de allerede har. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal gi dem enda flere oppgaver når vi har en godt fungerende fastlegeordning i dag. Vi er opptatt av å ha en helhetlig helsetjeneste, den bør ikke deles opp, sier Hermansen.

Når det gjelder utskriving av langtidsvirkende prevensjon er hun mer positiv. Hun mener det ikke er grunn til å tvile på at helsesøstre og jordmødre kan opparbeide nødvendig kompetanse.

– Jeg kan ikke se noen faglig grunn til at de ikke skal kunne skrive ut for eksempel p-ring når de kan skrive ut p-piller. Begge deler virker egentlig langsiktig, forskjellen er at du må ta p-piller hver dag mens p-ring skal tas hver tredje uke, sier hun.

Vil bruke kompetanse

Helseministeren vil ha ned abort tallene er opptatt av å gjøre prevensjon lettere tilgjengelig.

– Det er en fornuftig å bruke kompetansen de har. Flere over 19 år er fortsatt på videregående, og mange flere er på universitet og høyskoler rundt om i landet. Det blir enklere for dem når de kan få prevensjon på helsestasjonene, sier Høie.

I motsetning til legeforeningen mener Høie norske kvinner trenger lettere tilgang på prevensjon.

– Dette er først og fremst viktig for kvinner som får lettere tilgjengelig prevensjon. Så mener jeg at vi kan bruke personellressursene i helsetjenestene bedre enn i dag. Dette er et eksempel på en oppgave som annet helsepersonell kan utføre i tillegg til fastlegen. Jeg tror vi får et bedre helsetilbud om flere yrkesgrupper samarbeider om tjenester til pasientene, sier helseministeren.

Han er særlig opptatt av å gjøre prevensjon lettere tilgjengelig i studenthelsetjenesten.

– Studenthelsetjenesten er en arena der helsesøstre har et potensial til å nå mange kvinner med behov for prevensjon og råd om seksuell helse, sier han.

Glade helsesøstre

GLAD: – Dette har vi jobbet for, sier Kristin Sofie Waldum, leder i Landsgruppen av helsesøstre. Foto: Pressebilde,

Mens Legeforeningen er skeptisk er stemningen en helt annen blant helsesøstrene. Kristin Sofie Waldum, leder i Landsgruppen av helsesøstre (NSF).

– Dette har vi jobbet for. Vi har siden 2003 hatt rett til å skrive ut korttidsvirkende prevensjon som p-piller for jenter mellom 16 og 19 år. På skolene kommer vi i kontakt med mange unge, og ordningen har vært vellykket: Aborttallene har sunket, sier hun.

Hun mener det ordningen bør utvides til å gjelde alle norske kvinner.

– På helsestasjoner og skoler er vi i kontakt med kvinner i alle aldre. Jordmødre følger kvinner gjennom et svangerskap. Jeg synes det er en naturlig avslutning på oppfølgingen at jordmor kan skrive ut prevensjon til friske kvinner som er ferdig med svangerskapet, sier Waldum.

Hun sier det av og til kan være bedre å få prevensjon svært raskt.

– Jeg husker en frisk kvinne som ble fratatt barnet rett etter fødsel på grunn av omsorgssvikt. Jeg sendte henne videre til lege for å få prevensjon, men før hun kom dit var hun gravid igjen. Det hadde vært bra om jeg kunne skrevet ut prevensjon til henne, sier Waldum.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder