BEKLAGER: Ledelsen i Vestre Viken beklager hendelsen ved Blakstad sykehus i Asker.

Ledelsen i Vestre Viken: Nekter for å ha kjent til seksuelt forhold mellom pasient og ansatt

Sykehuset: - Vi beklager sterkt

- Ble ved en misforståelse ikke meldt lokalt helsetilsyn

Ledelsen i Vestre Viken helseforetak nekter for at de visste at det var et seksuelt forhold mellom ansatt og pasient, allerede to måneder før mannen ble avskjediget.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Vi beklager sterkt denne hendelsen, og slikt skal absolutt ikke forekomme i relasjonen mellom pasient og ansatt, skriver klinikkdirektør Kirsten Hørthe i klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken, i en e-post til VG.

Blakstad sykehus er en av tre psykiatriske sykehus under denne klinikken i Vestre Viken.

Vet du noe om denne saken? Ta kontakt med VGs journalister!

VG kunne i dag avsløre at en mannlig ansatt ved Blakstad innledet et seksuelt forhold til en psykisk syk pasient.

Ledelsen skal, ifølge VGs opplysninger, ha blitt informert om forholdet i mai og opprettet en personalsak. Men de lot ham likevel fortsette i jobben frem til 25. juli, da han ble avskjediget.

Det skjedde etter at mannen hjalp den unge pasienten å rømme, og hadde seksuell omgang med henne mens hun hadde nedsatt bevissthet.

Ledelsen benekter at de visste

I e-posten til VG benekter ledelsen i Vestre Viken at de har visst om et seksuelt forhold da den ansatte fikk en advarsel i mai.

I det interne notatet datert 26. juli som VG har fått tilgang til, kommer det frem at det seksuelle forholdet hadde vart i flere måneder.

Mannen i 30-årene er nå siktet etter straffelovens paragraf 193 første ledd - for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med den kvinnelige pasienten.

- Opplysningene en hadde i mai og de vurderinger som ble gjort da, var at det på det tidspunkt ikke forelå et seksuelt forhold mellom den ansatte og pasienten. Da dette i juli ble stadfestet ble den ansatte umiddelbart avskjediget og politianmeldt, skriver Hørthe - og fortsetter:

- Saken ble samtidig meddelt Statens helsetilsyn telefonisk og meldt i foretakets avvikssystem, og gjennom det videre til Kunnskapssentret. Ved en misforståelse ble saken ikke særskilt meldt lokalt helsetilsyn i juli.

Mener de varslet Helsetilsynet

Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, har tidligere uttalt til VG at han ikke visste om saken før kvinnens bistandsadvokat kontaktet dem.

I det interne notatet, skrevet av avdelingsoverlege Asbjørn Restan, orienterer han ledelsen om den alvorlige hendelsen, og gir dem råd om hvordan saken burde håndteres videre.

I notatet kommer det frem at han orienterte Statens Helsetilsyn om saken i anonymisert form over telefon, for å drøfte riktig varslingsvei.

Om det er dette Vestre Viken mener er å varsle Helsetilsynet, har ikke VG fått svar på.

- Vårt mål har vært å ivareta pasient og pårørende på best mulig måte. Vestre Viken har rutiner som skal sikre at hendelser som denne ikke skal skje. Vi går nå gjennom saken og kvalitetssikrer etterlevelse av rutinene.

VG har sendt en rekke oppfølgingsspørsmål på bakgrunn av sykehusets e-post-svar. Kommunikasjonssjef Torfinn Frostad besvarer spørsmålene fra VG på følgende måte:

«Styreleder i Vestre Viken har bedt administrerende direktør gi en redegjørelse til styret i forbindelse med dagens VG oppslag «Blakstad-ansatt hadde seksuelt forhold til psykiatrisk pasient». Det vil derfor være naturlig at styret i Vestre Viken får denne redegjørelsen og blir orientert om saken først.»

Ledelsen ved Blakstad sier «dette er en sak under behandling i både Helsetilsyn og hos politiet.»

- Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere saken før den er ferdigbehandlet, sier avdelingssjef Carsten J. Bjerke i en e-post til VG.

Her er spørsmålene VG stilte Vestre Viken:

* Hva var bakgrunnen for advarselen mannen fikk?

* Hvorfor ble det opprettet personalsak mot mannen?

* I og med at det nå er konstatert at det i flere måneder var et grenseoverskridende seksuelt forhold mellom den ansatte og pasienten, gjorde dere nok for å undersøke personalsaken i mai?

* Foreligger det referat fra møtet i mai?

* Kan dere garantere at ledelsen ikke visste at det forelå et seksuelt forhold på dette tidspunktet?

* Saken ble meddelt Statens helsetilsyn anonymt av avdelingsoverlege Asbjørn Restan, som ringte en seniorrådgiver i Helsetilsynet for å drøfte riktig varslingsvei. Er det dette dere sikter til med at saken ble meddelt Statens Helsetilsyn?

* Hvilken kommentar har dere til at fylkeslege Petter Schou sier at han ikke visste om saken før kvinnens bistandsadvokat kontaktet dem?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder