FANGE OG BEHANDLER: Forvaringsdømte Viggo Kristiansen snakker med VG i Ila fengsel i 2008. Til høyre hans psykolog de siste ti årene, Atle Austad, som er i tvil om klientens skyld. Foto:Fridtjof Nygaard/Espen Braata,

Viggo Kristiansens psykolog: Bekymret for om han er uskyldig

Baneheia-drapsdømte Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet seg uskyldig dømt. Nå forklarer psykologen hans hvorfor han mener 35-åringen kan være utsatt for et justismord.

  • Ola Mjaaland

Artikkelen er over fem år gammel

– Det har tilflytt meg mange nye sentrale bevis som åpenbart ikke stemmer med dommens premisser. Og som ble holdt unna retten av påtalemyndigheten eller politiet, sier psykolog Atle Austad til Tidsskrift for Norsk Psykologforening, som kommer ut denne uken.

Bevisene har vært oppe for vurdering av Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker, som har avslått å ta saken opp igjen.

Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin, sier til VG at Kristiansen vil saksøke Kommisjonen for ikke å ta stilling til bevisene, som blant annet er en gjerningsmannsprofil fra Kripos som skal vise at to betjenter mente drapet var forenlig med at det bare var én gjerningsmann.

Synet til Kristiansens psykolog har skapt debatt etter at det ble kjent i slutten av august. Han har behandlet den forvaringsdømte fangen fast siden 2004, og mor til en av jentene som ble drept og voldtatt 19. mai 2000 i Baneheia, har blant annet uttalt seg til NRK om at hun ikke kan skjønne at Austad kan fortsette i jobben.

Endret syn i 2010

I sommer var Kristiansen ute på sin første permisjon. Fylkeslegen i Oslo og Akershus har nå opprettet tilsynssak mot psykologen hans etter at han har flagget hva han mener i saken.

Austad sier til VG at han har vurdert det slik at han ikke kommenterer saken før tilsynssaken er avgjort.

Austad er spesialist i klinisk psykologi ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi i Oslo og har behandlet Kristiansen gjennom ti år. Han forklarer til Tidsskrift for Norsk Psykologforening at synet på Kristiansen endret seg i juni 2010.

– Før det var jeg overbevist om klientens skyld. All behandling fra 2004, dobbelttimer ukentlig, og frem til nå har basert seg utelukkende på å behandle klientens grunnlagsproblematikk som om han er skyldig. Nå er jeg bekymret for om han er uskyldig, men jeg har aldri blandet meg opp i det rettslige, sier Austad.

LETTE ETTER BEVIS: Her er politiet på bevisjakt etter de grufulle drapene i Baneheia sommeren 2000. Foto:Tore Andre Baardsen,

Politiet tar avstand

Arne Pedersen, sjef for felles kriminalenhet i Agder politidistrikt tar klart avstand fra Austads påstander.

– Jeg tar fullstendig avstand fra det. All dokumentasjon i saken er jo åpen for partene, sier Pedersen til VG.

Til Tidsskrift for Norsk Psykologiforening forteller han at påstandene er helt uriktige, og det er oppsiktsvekkende at en som ikke har vært involvert i de rettslige prosessene i Baneheiasaken kan komme med denne typen utsagn.

VG har vært i kontakt med statsadvokat fra saken i 2002, Edward Dahl, som sier han ikke har interesse av å kommentere Baneheia-saken.

– Fullstendig feilkobling

Pedersen spør seg hvordan psykolog Austad kan referere til beviser og avhør når han selv ikke er mottager av sakens dokumenter, som er tilgjengelig for både advokatene og Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker.

Psykologen reagerer på kritikken fra andre psykologer og psykiatere.

– Skal jeg late som om de bevisene ikke eksisterer? Skal jeg koble ut hodet og overfor klienten late som at disse bevisene ikke eksisterer? Ville det vært etisk riktig? En slik evne til dissosiering har jeg ikke, dessverre, sier Austad til tidsskriftet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder