ÅPNET TILSYN: Utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr, har ført tilsyn med skole og skoleeier etter Odins død. Foto:Line Møller,

Fylkesmannen mener Odins skole brøt loven

Fylkesmannen konkluderer i sitt foreløpige tilsyn med at Aursmoen skole har brutt opplæringsloven i Odin-saken.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Da Odin var elev i 8. klasse på Aursmoen skole ble det varslet om mobbing, men skolen opprettet ikke en formell mobbesak – et såkalt enkeltvedtak.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener derfor i sin foreløpige tilsynsrapport at skolen brøt opplæringsloven i oppfølgingen av Odin.

Manglende dokumentasjon

«Det at skolen ikke fattet enkeltvedtak må ses i sammenheng med skolens mangelfulle og uklare rutiner skoleåret 2013/2014.», heter det i den foreløpige tilsynsrapporten, hvor det konkluderes med brudd på opplæringslovens paragraf 9a.

Odin Olsen Andersgård ble mobbet på to skoler. Han tok livet sitt 19. mars i fjor, 13 år gammel.

– Jeg synes det er bra at Fylkesmannen konkluderer med at skolen har brutt opplæringsloven. Det er veldig godt å få det stadfestet, sier Odins mamma, Katrine Olsen Gillerdalen.

MAMMA: Katrine Olsen Gillerdalen mistet sønnen for et år siden. Foto:Line Møller,VG

– Samtidig synes jeg de i den foreløpige rapporten legger mye vekt på det skolen har formulert muntlig, som det ikke finnes dokumentasjon på – så det er noe jeg vil ta opp i det avsluttende møtet med Fylkesmannen, sier hun.

Sluttmøte

– Det er fordeler og ulemper med å bo på et lite sted, der man gjerne stikker innom skolen for en prat. Mye foregår muntlig og er ikke dokumentert. Hadde jeg gjort som folk flest, og vært flink til å rydde e-posten min, så hadde jeg ikke hatt noe dokumentasjon, det er litt skummelt å tenke på, sier Gillerdalen.

Både Aurskog-Høland kommune og foreldrene til Odin får muligheten til å kommentere rapporten i et sluttmøte tirsdag.

– Jeg synes rapporten har lagt vekt på skriftlig dokumentasjon fra både foresattes og skolens side. Jeg skal møte moren i morgen og høre hvilke kommentarer hun har, sier utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr.

– I tilsynsrapporten slår vi fast at det er begått lovbrudd, men dette er en foreløpig rapport som både kommunen og foresatte får anledning til å uttale seg om. Etter at de har uttalt seg, utarbeider vi en endelig rapport med frist for retting.

Fikk kritikk

Fylkesmannen peker videre på at skolen ikke hadde tilfredsstillende rutiner for det inviduelt rettede arbeidet da Odin var elev der. I etterkant av Odins død har Aursmoen skole imidlertid laget nye retningslinjer for hvordan de skal håndtere mobbing.

Det skjedde etter at skolen fikk kraftig kritikk fra Fylkesmannen i en sak der foreldrene mente at en lærer hadde trakassert, mobbet og vært hardhendt med tre elever.

BLE MOBBET: Odin Olsen Andersgård ble 13 år gammel. Foto:Mysen Fotograf Grinna,

Fylkesmannen konkluderte i februar i år med at skolen og kommunen hadde begått en rekke lovbrudd ved ikke å opprette mobbesak for noen av de tre elevene – som det heller ikke ble gjort i Odin Olsen Andersgårds sak.

Måtte rydde opp

Skolen fikk derfor i februar pålegg om å rydde opp i en rekke ting:

* Både kommunen og skolen ble bedt om skaffe seg nødvendig kunnskap om reglene i opplæringsloven.

* Skolen måtte endre sin handlingsplan mot mobbing, samt endre praksis når det gjelder å skille mellom mobbing og krenkende atferd.

* Skolen måtte sørge for at det opprettes enkeltvedtak i alle mobbesaker.

Flere lovbrudd

I den nye mobbeplanen er blant annet skolens ansvar for å opprette enkeltvedtak presisert. Dette påpekes i tilsynsrapporten i Odin-saken.

Fylkesmannen peker videre på andre lovbrudd:

Aurskog Høland kommune, som eier Aursmoen skole, har ikke oppfylt opplæringslovens krav til systematisk arbeid når det gjelder forebyggende arbeid og internkontroll.

Kommunen blir også bedt om å sørge for rutiner for hvem som har ansvar for å formidle kunnskap om regelverket – og for at «det foreligger rutiner for å iverksette tiltak dersom praksis ved skolene ikke er i samsvar med lovkravene».

Rådmann i Aurskog-Høland kommune, Siri Hovde, sier at kommunen vil vente med å kommentere saken.

– Vi skal ha et sluttmøte med Fylkesmannen, og en intern gjennomgang av rapporten. Etter det vil kommunen kunne kommentere rapporten, sier Hovde til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder