VARMERE: I løpet av de siste ti årene er havnivået steget med om lag 3 centimeter. Foto: Gøran Bohlin

Tynnere is enn noen gang i Arktis

Isen i Arktis blir stadig tynnere, og totalvolumet av is kan ha nådd sitt hittil laveste nivå. Disse observasjonene legges fram av miljø- og verneorganisasjonen WWF.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

De endelige tallene for isareal i Arktis er ventet om noen dager, men det ser ifølge WWF ut til at de kommer ned mot fjorårets rekordlave måling på 4,13 millioner kvadratkilometer. Normalt skal ismassen variere mellom 7 og 14 millioner kvadratkilometer.

- Hvis man tar redusert istykkelse med i regnestykket, er det trolig mindre samlet ismasse i år enn noe tidligere år siden overvåkingen begynte, sier Martin Sommerkorn, WWFs seniorrådgiver i arktiske klimaspørsmål.

Bekymringen deles av Olav Orheim i Forskningsrådet. Han leder sekretariatet for Polaråret. Forskere over hele verden følger med på de daglige iskartene som legges ut av NASA. Satellittovervåkingen startet i 1979, og siden da har istapet vært 2 prosent i året.

- Men siden 2004 har isarealet vært under gjennomsnittet, og smeltingen tiltar for hvert år. Den globale oppvarmingen forlenger smeltesesongen, sier Orheim.

Isfritt

Isforskeren sier det nå er mulig å krysse nesten hele Polhavet med skip. 2008 er det første året både Nordvestpassasjen, nord for Nord-Amerika, og Nordøstpassasjen, nord for Russland, er isfrie.

- Den siste uken har det også vært åpent hav nord for de sibirske øyene, og det går an å komme ut i Barentshavet vest for Frantz Josefs land. Det er faktisk mulig med noen ukers skipstrafikk i internasjonalt farvann nord for Russlands territorialfarvann, sier Orheim.

Seler utstyrt med måleinstrumenter tar seg nesten helt inn til Nordpolen, og ifølge Orheim tyder dette på at det er åpent vann og store råker helt inn mot polpunktet.

Sommerkorn sier at det stadige tapet av eldre, tykkere is betyr at isdekket i Polhavet blir yngre og tynnere for hvert år. Området med is som er minst fem år gammel, har skrumpet med 56 prosent mellom 1985 og 2007. Den eldste isen er så godt som borte.

To år på rad

- Vi regner med å få bekreftet at 2008 enten er året med minst, eller med nest minst, isdekke om sommeren. To år på rad har vi dermed målt rekordlite sommeris, og den katastrofale nedadgående trenden fortsetter, sier Sommerkorn.

Klimaeksperten mener at det som skjer i Arktis, er alarmerende for resten av verden.

- Arktis spiller en avgjørende rolle for stabiliseringen av det globale klimaet. Polhavet er som et speil. Det sender solens varmestråler ut igjen i rommet. Når isen forsvinner, absorberer vannet mer varme og bidrar til den globale oppvarmingen. Dette frigjør også CO2 som har vært låst inne i isen, advarer Sommerkorn.

Han ber innstendig verdens regjeringer om å sørge for at en ny avtale blir inngått på klimatoppmøtet i København i desember 2009. Denne avtalen skal trå i kraft etter utløpet av Kyotoavtalens første fase i 2013.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder