EDLE DRÅPER: Norge har nå tilgang på flere vaksiner enn i starten av pandemien, men fortsatt ikke nok til at alle kan få det de ønsker. Foto: KRZACZYNSKI / REUTERS

Mener flere vaksiner til Oslo vil gi færre dødsfall i Norge

Flere vaksiner til områder med mye smitte vil gi mindre død, færre sykehusinnleggelser og raskere nedtrapping av de strengeste tiltakene, mener regjeringens eget ekspertutvalg.

Av 

Martha C. S. Holmes

Publisert:

Det viser Holden-utvalgets siste rapport. Utvalget skal gi regjeringen samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntak og ledes av økonomiprofessor Steinar Holden fra Universitetet i Oslo.

– Vi tenker at det fortsatt er viktig - det er store forskjeller i smittenivå mellom ulike områder i landet. Da er det slik at betydningen av å ha en vaksine er størst i de områdene hvor det er høy risiko for å bli smittet, sier Steinar Holden til VG.

Rapporten ble levert den 15. mars, men publisert onsdag, som del av det faglige grunnlaget for regjeringens gjenåpningsstrategi.

Den 2. mars mars gikk regjeringen og FHI inn for det de beskrev som en «beskjeden skjevfordeling» av vaksiner, der fire kommuner og seks Oslo-bydeler med høy smitte over tid får 20 prosent mer, mens 330 kommuner med få innleggelser over tid avgir inntil tre prosent av sine doser.

Men Holden-utvalget mener en større prioritering av områder med mye smitte over tid er vil føre til:

 • Redusert smittespredning i disse områdene og mindre lekkasje til andre deler av landet, og samtidig mulighet til tidligere avvikling av strenge tiltak.
 • Redusert belastning av sykdom og smitteverntiltak for landet som helhet.

Flere utslag

Utvalget har sammen med FHIs modelleringsgruppe regnet på å gi enda flere vaksiner de samme områdene som FHI og regjeringen gikk inn for å gi noen flere vaksiner til.

Ifølge rapporten gir det tydelige utslag: I et scenario der de seks Oslo-bydelene og fire Viken-kommunene i stedet får 200 prosent flere vaksiner frem til de over 45 er vaksinert estimerer de:

 • 10 prosent færre sykehusinnleggelser
 • 15 prosent færre smittede
 • 8 prosent færre dødsfall

Klikk på faktaboksen under for å lese mer om forutsetningene i modellen.

Utvalget peker også på at tidligere tilgang på vaksiner for områder med strengere tiltak vil gjøre at tiltakene kan trappes ned tidligere. Selv om det kan bety at tiltak vil bli beholdt noe lenger i områder med mindre smitte, skriver de at det trolig innebærer mindre tiltaksbyrde totalt sett. Dette fordi det særlig er strenge tiltak som innebærer betydelig tiltaksbyrde.

«Jo lenger tid det tar før en slik målrettet vaksinestrategi gjennomføres, desto større blir kostnadene i form av større helsetap og større tiltaksbyrde for landet sett under ett», heter det i rapporten.

Steinar Holden sier til VG at gruppen ikke har fått nye oppdrag etter det som ble publisert onsdag - men at han mener det absolutt er relevant å se på andre former for målrettet vaksineprioritering.

– Hvis målet er å få færrest mulig døde bør man ha en betydelig skjevfordeling. Hvis man ikke skal gjøre det må det være fordi man mener at andre ting som går i en annen retning er viktigere. Hvis det er tiltaksbyrde man legger vekt på, så vil det bare forsterke argumentet for å prioritere områder med høyt smittenivå, sier han.
På spørsmål om hvilke ting som kan være viktigere, svarer han:

– Jeg tror at det har vært bekymring i de områder av landet som vil bli forsinket i sitt mottak av vaksiner - og det er jo meget forståelig at alle kommuner vil ha flest mulig vaksiner for å beskytte sine innbyggere. Men hvis det blir klart kommunisert at man velger en strategi for å få færrest mulig dødsfall i landet som helhet, så tror jeg det kan være vanskelig for ordførere i områder som da vil bli noe forsinket i mottak av vaksiner å argumentere sterkt mot det.

LEDER: Steinar Holden leder Holden-utvalget, som er oppnevnt av Helsedirektoratet. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Veldig robust

Modeller FHI tidligere har publisert har også vist at en mer omfattende skjevfordeling av vaksinedoser til Oslo kunne reddet flere norske liv. Men da pekte FHIs smitteverngruppe samtidig på at modellene opererte med flere usikkerheter og at de var gjort på fylkesnivå, men at det kan være stor forskjeller innad i et fylke - og at risikoen for lokale utbrudd ble vurdert som stor.

Holden beskriver hovedresultatet fra beregningene som «veldig robust», og at de viser at flere vaksiner til områder med høyere smitte vil føre til færre dødsfall.

– Hvis man ikke er uenig i at det er det man oppnår da?

– Da må det jo enten være noen grunnleggende misforståelser i modelleringen som jeg ikke tror det er - eller at det er så stor usikkerhet om hvor smittenivået vil være høyest at det ikke er meningsfylt å ha noen geografisk prioritering. Men jeg tror ikke det er så mange som ville mene det.

Han sier gevinsten ved geografisk prioritering er avhengig av at man klarer å se hvilke områder som vil ha høy smitte fire uker frem i tid.

– Det ville overraske meg veldig hvis ikke det var høyt smittenivå i blant annet i disse Oslo-bydelene som har hatt høyt smittenivå gjennom hele pandemien. Det er strukturelle årsaker til det, sier han.

Utvalget peker blant annet på befolkningstetthet og
størrelse på husholdninger, som faktorer som gir høyere kontaktrate og smittespredning særlig i deler av Østlandet.

FHI: Løpende vurdering

FHI har ikke levert nye utregninger på skjevfordeling av vaksiner i det faglige grunnlaget for gjenåpningsplanen. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier det er fordi det ikke var en del av oppdraget fra regjeringen nå, og at de leverte utregninger på dette før regjeringen justerte strategien den 2. mars.

– Så betyr ikke det at vi ikke vil gå inn på det igjen, dette vil være en løpende vurdering hele tiden avhengig av vaksinenes virking på smittespredning og den epidemiologiske situasjonen, sier hun.

Hun sier én grunn til at man valgte en mer beskjeden geografisk skjevfordeling i mars var at de så at andre mekanismer ville i trekke i samme retning og gi flere vaksiner til områder med mer smitte. Det hun henviser til er at FHI begynte å fordele vaksiner etter befolkning over 18 år, i stedet for etter befolkning over 65 år. Oslo er blant områdene med en yngre befolkning - det førte dermed til flere vaksiner til Oslo.

– Vi er enige i Holden-utvalget når det gjelder vurderingen av at dette er viktig, men det er graden av omfordeling og hvilken grad det skal trumfe andre hensyn, sier hun.

– Hvilke andre hensyn tenker du på da?

– Vi tenker da på hensynet til alle innbyggernes like tilgang til helsetjenester og til faren for at det skal oppstå utbrudd i kommuner der færre er vaksinert fordi vaksinene er sendt andre steder.

Sjekk hvor langt din kommune har kommet i vaksineringen med de vaksinene som er fordelt hittil:

Publisert:

Mer om

Vaksine

Steinar Holden

Oslo

Coronaviruset

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Smittevern

Flere artikler

 1. Raymond Johansen krever vaksinesvar: – Det haster

 2. FHIs modeller: Flere vaksiner til Oslo kunne spart flere liv

 3. Lurt å gi mer til Oslo først

 4. FHI har vurdert vaksinestrategien i flere uker: Får ikke si hva de regner på

 5. Regjeringen følger FHIs vaksineanbefaling – går inn for «beskjeden skjevfordeling»

Fra andre aviser

 1. Regjeringsutvalg foreslår «betydelig skjev­fordeling» av vaksiner

  Bergens Tidende
 2. FHI anbefaler endring i vaksinestrategien – vil skjevfordele vaksiner

  Bergens Tidende
 3. FHI anbefaler endring i vaksinestrategien

  Fædrelandsvennen
 4. Raymond Johansen krever svar fra regjeringen om vaksinefordeling

  Aftenposten
 5. Byrådsleder: Langt unna gjenåpning i Oslo

  Bergens Tidende
 6. Regjeringen følger FHIs vaksineanbefaling – går inn for «beskjeden skjevfordeling»

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no