MÅ BLI ENIGE: Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, er klar på at regjeringen må bli enige med dem før de kan endre naturmangfoldloven. Foto: Fredrik Varfjell NTB scanpix

Venstre: Nytt ulveforslag bryter med samarbeidsavtalen

Regjeringen vil løse den betente ulvestriden ved å endre naturmangfoldloven. Men i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF står det at loven ligger fast.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Bare så det er klart: Samarbeidsavtalen gjelder. Vi må ha en enighet mellom alle fire partiene før det skal gjøres noen endringer, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen til VG.

Forslaget fra Klimadepartementet om å endre naturmangfoldloven vil gi utvidet adgang til lisensfelling av ulv, og dermed åpne for en løsning på den betente ulvestriden. Men det er én hake: Samarbeidsavtalen mellom Venstre og KrF og regjeringspartiene sier at naturmangfoldloven skal forbli slik den er.

Regjeringen må dermed ha med samarbeidspartiene dersom loven skal endres. KrF har så langt vært på linje med Høyre og Frp i denne saken.

Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier til VG at han allerede har vært i dialog med Venstre:

– Det har vært kontakt med Venstre i forbindelse med utarbeidelsen av forslaget, skriver Helgesen i en tekstmelding til VG.

Les også: Mener klimaministeren har bommet på jussen i ulvesaken

Foreslår endring

Onsdag ettermiddag sendte Helgesen ut et høringsbrev med forslag til lovendring, med historisk kort høringsfrist fram til mandag, 27.februar.

Den korte fristen er satt for å sikre at fristen som Stortinget satte i det siste ulve-vedtaket, 10.mars, holder.

– Har Venstre godkjent lovendringen, eller har partiet kun akseptert at det nå blir en høring?

– Jeg vil ikke svare på vegne av Venstre, svarer Helgesen.

– Men jeg vil understreke at den endringen vi foreslår, er å ta inn tekst direkte fra Bernkonvensjonen som vil gjør at naturmangfoldloven blir mer i tråd med konvensjonen, skriver han i tekstmeldingen til VG.

Les også: Høyre-politiker etter Helgesens ulve-forsvar: – Han skuffer meg igjen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) foreslår å endre naturmangfoldloven slik at det skal bli lettere å skyte ulv. Foto: Odin Jæger VG

Ikke godkjent noe

Ola Elvestuen bekrefter overfor VG at Venstre har vært i kontakt med regjeringen om endringene som blir foreslått, men sier at Venstre foreløpig ikke har godkjent endringene.

– Vi aksepterer at forslaget settes ut på høring. Vi må lytte til svarene som kommer før vi bestemmer hvordan vi skal gå videre, sier han til VG onsdag kveld.

Et flertall på Stortinget er enige om hvor stor ulvebestanden i Norge skal være. De regionale rovviltnemdene vedtok i fjor at totalt 47 ulver kunne jaktes på, men vedtaket ble endret til 15 av statsråd Helgesen i desember i fjor. Han avslo helt å åpne for lisensjakt innenfor den fastsatte ulvesonen.

Dermed startet ulve-opprøret.

Les mer her: Høyre og Frp filleristet sin egen statsråd

Ny hjemmel

Regjeringen mener det ikke er hjemmel hverken i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire av ulverevirene der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke er dokumentert at ulven har et skadepotensial.

Derfor foreslår regjeringen nå å innlemme en ny hjemmel i naturmangfoldloven. Hjemmelen er den samme som ble lagt til grunn i en dom i Sverige i fjor.

Da ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av ulvebestanden. Helgesen vil ikke kommentere hva et «begrenset antall» vil si i norsk sammenheng.

– Det konkrete antallet (ulv, journ.anm) vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak – og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.

Les også: Flertall for å utvide jaktsesongen på ulv

Begrenset jakt

Men i høringsbrevet skriver Helgesen at en eventuell lisensjakt vil være sterkt begrenset i forhold til det avslåtte vedtaket i rovviltnemnda i fjor høst:

«Det er klart at bestemmelsen ikke kunne vært brukt for å felle alle de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å felle i 2016. Både spørsmålet om hvorvidt det er adgang til uttak, og hvor stort uttak som eventuelt kan gjøres, vil avhenge av en konkret vurdering av om vilkårene for uttak er oppfylt», står det i departementets høringsbrev.

Etterspør konkrete tiltak

Både Senterpartiet og Bondelaget har reagert på regjeringens ønske om å endre loven.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, mener en lovendring ikke er løsningen på utfordringen med å nå Stortingets bestandsmål.

– Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et «begrenset antall» ulv vil si, men det tallet har vi allerede. Rovviltnemndene har stilt seg bak en fellingskvote på 47 dyr. Fremfor et forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier Arnstad, som blant annet ønsker at lokale jaktlag skal inkluderes.

Les mer: Ulveopprøreren: Gir seg ikke før Helgesen gir opp – eller forsvinner

Kan føre til færre fellinger

Norges Bondelag støtter tiltak som kan gi økt felling av ulv, men tror regjeringens nye forslag neppe vil føre til det.

– Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, om forslaget som åpner for økt lisensjakt, både i og utenfor ulvesonen.

Regjeringen har satt en fem dagers frist til de som ønsker å gi svar i høringsrunden.

De begrunner den korte høringsfristen med at Stortinget har gitt regjeringen frist til 10. mars med å komme tilbake til Stortinget med en løsning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder